2.Dünya Savaşı Afrika Cephesi

Afrika Cephesinin başlangıcı İtalyanın 2.Dünya Savaşına katılmasıyla başlasada İtalya cephede hiçbir başarı gösteremeden Almanyadan yardım isteyince tarih bu cepheyi Almanya geldikten sonra gerçek bir cephe olarak kabul ediyor diyebiliriz. 1941-1942 Rommel’in Hitlerin emriyle Afrikaya gönderilmesiyle cephe başladı diyebiliriz.Her savaşta ingilizlere yenik düşen İtalyanları toplayan Rommel 30 Bin’e yakın sayısıyla kendi getirdiği kolordusuyla beraber cepheyi yeniden düzene sokar.Ancak durum hayla çok zayıftır.İngilizler 2.5 kat sayı üstünlüğüne sahipken denizden yeterince erzak alamayan alman kolordusunu gene çok az sayıda uçak desteklemektedir.Rommel bu durumu çevirmek için Tankların arkasına metal