sukuk,işlem platformu,kaynak,yatırım araçları,pay,ihraç,kredi,piayasa

Yatırım Araçları

Hisse senetleri anonim ortaklıkların çıkardıkları kıymetli evraklardır. Sözü geçen Anonim Şirketin hisse senedi alındığında o şirkette ortaklık hakkı edinilmiş olur. Başka bir deyişle her bir...