ÇOCUKLAR İÇİN GERÇEK OYUNLARIN ÖNEMİ


      Zamanla birlikte oyun kültüründe de çok büyük değişiklikler gözlenirken, özellikle çocuklar için oyunun tamamen sanal ortama kayması aslında son derece sıkıcı bir durumu da gündeme getirmiştir. Bundan 15 20 yıl öncesine kadar sokaklarda çok değişik oyunlar oynayarak büyüyen çocuklar, bu oyunların kişisel gelişimlerine olan katkısı ile büyümüşler ve pek çok tecrübe ile bunlardan elde etmişlerdir. Oysa günümüzde daha çok sanal ortama kayan çocuk oyunları insanlara yarardan çok zarar getirirken, ne yazık ki pek çok ebeveyn güvenli bir ortam oluşmadığı için çocuklarınızı sokağa çok rahat bırakmamaktadırlar. Her ne kadar onların emniyeti için yapılsa da bu şekilde topraktan, sokaktan ve havadan alacağını alamayan çocukların kişilik gelişimleri de olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu hasreti duyulan oyunlara, saklambaç, körebe ve toplu oyunları da eklemek mümkündür.