Özgür Bilgi Kanalı

Co se rozumí pojmem bonus v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojistník platí pojistné pojistiteli a následně v případě incidentu pojistitel uhradí zranění osoby do určitých limitů a také uhradí škody na majetku.

Existují dva typy pojistek, které nabízejí tyto výhody – pojištění odpovědnosti a havarijní krytí. Při sjednávání pojištění vozidla je důležité nejen porozumět tomu, co potřebujete, ale také co nepotřebujete.

Například, pokud má jednotlivec pojištění domácnosti nebo nájemce, může si chtít promluvit se svým dopravcem o tom, zda také potřebuje krytí proti kolizi.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla na vás může mít také, pokud

„Bonus“ je sekundární forma krytí, kterou lze přidat k primárnímu typu pojištění. Termín lze v pojištění používat různými způsoby v závislosti na typu pojistky.

Pokud jde o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, bonus se může týkat typu krytí, které poskytuje odškodnění za zranění, která nejsou zahrnuta v základním pojištění rizika a odpovědnosti. Tato zranění mohou zahrnovat problémy s duševním zdravím nebo omezenou dočasnou péči v důsledku zranění nebo nemocí, které nejsou fyzické povahy.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Jsem profesionální SEO specialista a specialista na e-commerce. Prostřednictvím svého webu https://yemlihatoker.com se snažím pomáhat všem, kteří se chtějí naučit SEO a hlásit nesprávná známá fakta o SEO.