Ötenazi Nedir?


Ölümcül bir hastalığı olan ve tıbbın tüm imkanlarına rağmen iyileşme  umudu bulunmayan ve hastalığından dolayı acısı dayanılmaz hale gelmiş olanların doktor desteği ile yaşamına son verilmesi ötenazi olarak adlandırılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar ötenazi konusunda bir çok değişik fikirler ortaya atılmıştır.

Ötenazi aktif ve pasif olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Her ikisinde de insanın hayatına son verme durumu söz konusu olsa da uygulanışları bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Aktif ötenazi uygulamasında hastaya ölümüne sebep olacak madde doğrudan verilirken, pasif ötenazi de ise hastanın yaşam destek ünitesinden ayrılması veya ağrısı azaltmak dışında tedavi edilmesi için hiçbir ilaç verilmemesi söz konusudur. Uygulamadaki bu farklılıklar nedeni ile yasalar önünde de değişik konumlarda ele alınırlar. Pasif ötenazi birçok ülkede yasal olarak kabul edilirken, aktif ötenazi yasal kabul edilmemektedir. Ötenazinin yasadışı olduğu ülkelerde bu işlemi yapan bir doktor cinayet işlemiş kabul edilebilmektedir.

 Türkiye’de Ötenazi

Ülkemizde aktif ya da pasif her iki ötenazi de kanun önünde yasadışı sayılmaktadır. Hastaya ötenazi uygulayan doktorlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kasten adam öldürmek suçuyla yargılanıp, ömür boyu hapis cezası alır. Kanunlar önünde yasak olan ötenazi İslam dinine göre de intihar sayılmaktadır. Ülkemizde ötenazi kanunen de dinen de yasaktır.

Diğer dinler de ötenaziyi yasak olarak kabul etmekte yalnız yasal uygulama ülkemizden farklı olabilmektedir. Ötenazinin yasadışı kabul edildiği bazı ülkelerde bunu yapan doktorlar ceza almamaktadır.

 Ötenazinin Yasal Sayılıp Uygulandığı Ülkeler

Dünya genelinde ötenaziye karşı çıkılsa da bazı ülkelerde ve eyaletlerde belirli şartlar yerine getirildiği taktirde ötenazi yasal kabul edilerek uygulanmaktadır. Bu ülkeler; Hollanda, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletidir.

Doktor destekli intihar olarak adlandırılan ve ötenaziye benzese de tam olarak ötenazi sayılmayan bir uygulama daha bulunmaktadır. Burada doktorun hastaya doğrudan veya dolaylı yoldan bir müdahalesi söz konusu değildir. Doktor hastanın kendini öldürebilmesi için gerekli olan ortamı hazırlar ve hastanın kendi hayatına son vermesi sağlanır. Bu şekilde bir uygulama yapıldığı zaman hasta kendisi intihar etmiş olduğu için doktora herhangi bir ceza uygulanmaz. Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde doktor destekli intihar yasal sayılıp, uygulanmaktadır. Bu konuda da değişik görüşler mevcut olsa da dünya genelinde tıpkı ötenazi gibi doktor destekli intihar da yasadışı olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde, çaresi olmayan hastalıklar yüzünden acı çeken bir çok insan ve bunların aileleri ötenazi hakkı talep etmektedir. Bu durumda olan bazı hastaların ötenazinin yasal olarak uygulandığı ülkelere giderek ötenazi ya da doktor destekli intihar olayını gerçekleştirdikleri bilinmektedir.