Özgür Bilgi Kanalı

SOSYAL SAĞLIK SİGORTASI:Bir finansman mekanizması olarak sosyal sağlık sigortası (BİSMARCK MODELİ)genelikle herkesin katılımını zorunlu kılan sosyal primlere dayalı bir sistemdir.Sosyal sigorta finansmanı mekanizması;düzenli ve istikrarlı bir finansman biçimi olması,özerk yönetimi ve denetime izin vermesi, maliyetlerin düşük tutulması gibi avantajlara sahip olmasına karşılık, sigorta katkılarının (hem işçi hem de işveren) bordrolara yansıltılması, idari karmaşıklığın ve maliyetlerin yüksekliği (prim toplama, düzenleme, hizmet sunucuları ile sözleşme yapıma gibi) ve maliyet kontrolü problemleri gibi konularda da dezavantajlara sahiptir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi bir sonraki bölümde verilmektedir

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI:Özel sağlık sigortası az gelişmiş ülkelerden ziyade, gelişmiş ülkelerde ve genelikle sosyal sigortanın veya ingiltere USHS gibi ulusal sistemlerin bulunmadığı ülkelerde yaygın bir biçimde başvurulan finansman mekanizmasıdır.Özel sağlık sigortası isteğe bağlı (gönüllü)bir sigorta türüdür. Ulusal sosyal sigorta veya USHS gibi örgütlenmelere sahip ülkelerde ilave ve daha özel hizmetalmak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere özel sağlık siğortası şirketleri vardır. Farklı kişisel beklenti ve tercihlere cevap vermek açısından ülkenin temel finansman yapısını tehdit etmediği sürece, olumlu bir katkıya sahip olabilir. Yalnız başına bir finansman mekanizması olarak başvurulmasını engelleyen en önemli nedenlerin başında”piyasa başarısızlıkları” gelmektedir


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.