Özgür Bilgi Kanalı

Işık saniyede 300.000 km (üç yüz bin) süratle hareket etmektedir. Dünyamız içersinde düşününce bu sürat ulaşılamaz, şaşırtıcı bir sürat olarak görünüyor. Öyle ki ışık, bir saniye ortamında Dünya’’nın çevresini 7 kez dolaşabilir. Dünya’dan Ay’’a bir saniyede gidebilirdik. Ancak Evrenin şaşırtıcı büyüklüğü göz önüne alınınca ışık sürati yetersizdir. Eğer Işık süratinda hareket etseydik, Güneş’’e 8 dakikada ya da en yakın galaksi olan Andromeda’’ya 2 milyon senede gidebilirdik. Einstein’’ın ‘görelilik kuramyina’ göre ışık süratinden yüksek bir sürat yoktur. Yani ışık sürati limit noktasıdır. Ancak o vakitler bugün tanınan bulguların birçoğu bilinmiyordu. Mesela evrenin sıksık genişlediği.

Evrende yolculuk yüzlerce senedir insanlığın en büyük hayalleri olmuştur. Birçok bilim kompu filmlerine ve belgesellerine husus olmuş olan ışık süratinin ötesi var mı acaba? Günümüzde bilim adamlarına göre ve oluşturulan deneylere göre bu tür bir şey olası. Bilim adamları doğrulusunda oluşturulan, halen devam eden İsviçre’deki CERN deneyinde, atomik boyuttaki parçacıklar çarpıştırıldı. Gerek evrenin oluşumu, lüzum ışık sürati ile ilgili mühim bulgular elde edildi. Bazı parçacıkların az da olsa ışık süratini geçtiği saptandı. Bilim adamları neticeların hatalı olma şansına karşın, bunu 15 bin kez tekrarladılar ve netice tekrar aynı çıktı. Yine de bilim adamları bunun hatalı olma ihtimalini söylüyorlar. Peki hatalı değilse? O vakit görelilik kuramyi tamamiyle kalkmasa bile büyük değişikliklere uğrayacaktır. İnsanlığın yüzyıllardır hayalini kurduğu uzayda yolculuğu beklide olası olabilecek ve insanlık galaksinin sınırlarını zorlayabilecek. Günümüzde bu hususta birtakım kuramlar var.

Takyonlar
Işık süratinden yüksek süratlerın olası bulunduğunu ifade eden kuramlardan biri ‘Takyon’lardır. Teorinin özünde sanal rakamlar vardır. İzafiyet kuramyina göre E = m.c²’’dir. Burada E: enerji, M: kütle, c: ışık süratidır. Yani enerji ve kütle,sürata bağlı olarak değişir. Ama bu formülün yalın durumudir, formülün asıl durumu şudur:

Bu kurama göre şayet, cismin sürati ışık süratinden süratli olursa karekökün içerisi eksili çıkar. Buda kütleyi eksi dşayetlikli yapar. Normalde kütle eksi olamaz diyebiliriz, ancak sanal rakamlar matematikte kabul gördükten sonra çoğu hususta yararlı olmuştur. Bilinen fizik kurallarına göre bu olası değildir, ancak matematik bunu onaylıyor. Işık süratinin altındaki bir süratte hareket eden şeylere madde dersek şayet, ışık süratinden yüksek süratte hareket eden şeylere de anti madde diyebiliriz. Ancak burada sınır ışık süratidır, maddeler nasıl ışık süratinda hareket edemezse, takyonlar da ışık süratinda hareket edemezler.

Sicim Teorisi

Sicim kuramsi,temel fizik modellerinden biridir.Bu kuram evrendeki her şeyin sicim denilen bölünemeyecek kadar ufak olan (on üzeri eksi 35 metre) maddelerin değişik rezonanslarda titreşimi neticesi oluştuğunu söyler. Bilim adamları son 5 senedir bu kurama ‘’Her Şeyin Teorisi’’ diyorlar. Bilim adamlarına göre sicimler gözlemlenebilir ve anlaşılırsa,en ufak alemlerden en büyüğüne kadar her şey rahat bir şekilde açıklanabilecek.

M-Teorisi

M-Teorisine göre macro (büyük) alemlerdeki soruların cevabını micro (ufak) alemlerde bulabiliriz. Küçük bir numuneyle tanımlamak lüzumirse,bir saç teli uzaktan bakılınca tek ebatlı olarak görünür,yani yalnızca uzunluğu bulunduğu görünür. Ama bir karınca ya da bir pire amacıyla telin uzunluğu,hatta genişliği dahi vardır. Atomik boyutta da hal bu türdir. İnceleyemediğimiz sicimler şayet gözlemlenebilirse, evrenin sırları ile ilgili çoğu yeni bilgi edinebilir ve değişik boyutlara kapı açabiliriz.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.