Özgür Bilgi Kanalı

namaz vakitleri

Namaz Vakitleri

Alt kısımdan şehir seçerek namaz vakitlerini görebilirsiniz

Namaz Vakitleri Uygulaması İçin Tıklayın:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilion.diyanet.namazvakit&hl=tr

Namaz nedir?

Namaz İslam dininde farz kılınan,ezan saatleriile çağrısı yapılan bir ibadettir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime esas olarak “dua etmek, sığınmak, bağışlanma dilemek” anlamlarına gelmektedir.Namaz vakitlerive kuralları ile sistemli bir ibadettir. İslam dininin şartlarından biri kabul edilip, dinin en önemli ibadetlerinden biridir. Namaz Allah’ın huzurunda olmak,

şükretmek esaslı bir ibadettir.

Namaz nasıl farz olmuştur?

Namaz ile ilgili farzlar Hazret-i Peygamber’e Cebrail (a.s) vasıtası ile bildirilmiştir. Beş vakit namazın asıl yeryüzüne indirilmesi ve farz kılınması ise miraç gecesinde olmuştur. Namaz esasında ilk başta 50 vakit olarak farz kılınmıştır fakat sonra kolaylık sağlanması için beş vakte indirilmiştir.Namaz vakitleriibadetin yapısı itibari ileezan vakitleridoğrultusunda yapılmaktadır. Günümüzde yapılan araştırmalarda da gösteriliyor ki bu ibadetin insanın ruhsal ve bedensel sağlığı açısından faydaları oldukça fazladır.

Namaz ile ilgili terimler ve anlamları nelerdir?

Namaz ile ilgili bir kısım terimler bulunmaktadır. Bu terimlerin neler olduğu ile birlikte anlamları da aşağıda açıklanmıştır.

Salat:Kelime anlamı olarak esasında namaz demektir. Çoğul hali “Salâvat”dır. Salât, aslında sözlükte dua anlamındadır. Namaz kılan kişiye de bu kelimeden türeyen bir sözcük olarak “Müsalli” denir.

Tekbir: “Allah-ü Ekber” demektir.

Kıyam:Namaz içerisinde ayakta durmaktır.

Kıraat:Kur’an-ı Kerîm ayetlerinden bir miktar okumak demektir.

Rüku:Sözlükte kelime anlamı esas olarak eğilmek demektir. Namaz dilinde ise namazda Kuran-ı Kerim’den bir parça okunması sonrasında eğilip baş ve sırtı düz bir hale getirmek kastedilir.

Kavme:Namaz esnasında rükudan kalkıp dimdik durmak demektir. Namaz kılan kişi rüku halinden doğrulur, bir defa “Sübhane Rabbiyel’azim” sözünü söylenerek ayakta durur.

Secde:Namaz kılarken rükudan sonra yere eğilerek iki dizinin desteği ile alnını önüne koymaktır ve öne doğru kapanmaktır. Arka arkaya yapılan iki secdeye “Secdeteyn” denir. “Sücûd” sözü de secde etmek ve secdeler anlamını taşır.

Celse: Namazda iki secde arasında oturmak demektir. Bu şekilde otururken iki secde arasında bir defa “Sübhane Rabbiyel’azim” denir.

Kade:Namazda belli bir süre oturuş demektir. namazın içindeki farzlardan olan ” ka’de-i ahire” son oturuş anlamına gelir. Kade-i ahire halinde “Tahhiyat” duası okunur.

Rekât:Namazın içindeki parçalardan her biri demektir. Yani şöyle açıklayabiliriz: Bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekâttır. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa, o namaz için iki rekâtlı bir namaz olur. Aynı şekilde üç veya dört kıyam bulunursa, o namaz yine üç veya dört rekâtlı olur.

Şef:Çift anlamına gelip namazların her iki rekâtına denir. Dört rekâtlı bir namazın önceki iki rekâtı “birinci şef” diye adlandırılır iken son iki rekâtı da “ikinci şef” diye adlandırılabilir.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.