TARIMSAL KİRLİLİĞİN SEBEPLERİ NELERDİR?


Araştırmalara göre tarım, küresel su kaynaklarının %70’ini tüketirken, %21’e varan sera gazı salınımı yapıyor ve iklim tahribatının %40’ına katkıda bulunuyor. Peki bu kirlenmenin nedenleri, türleri ve etkileri tam olarak nedir? Bu sorunun kapsamı, bu kadar kısa bir makalede yanıtlanamayacak kadar geniş olsa da, okuyuculara bu noktalardan ilkiyle ilgili bir giriş yapacağız. İşte bugün tarım endüstrisinde meydana gelen kirliliğin en yaygın nedenlerinden birkaçı.

Gübreler

Amonyak, nitratlar ve fosfat gibi kimyasallar içeren gübreler, ürün verimini artırmada etkili olmuştur, ancak bu ürünlerin bazen amaçsızca kullanılması toprakta aşırı miktarda besin bulunmasına neden olmuştur. Uzun vadede bu, kalitesini tehlikeye atabilir, doğurganlığını azaltabilir ve biyoçeşitliliğini tehlikeye atabilirken, tarımsal atık su da kimyasalları yakınlardaki su kütlelerine taşıyabilir. Bu olduğunda, yerel ekosistemler, besinlerdeki dengesizlik nedeniyle baskıyı hissedebilir.

Tarım ilacı

Böcek öldürücüler, herbisitler ve fungisitlerin tümü, ekinleri istenmeyen zararlılardan korumaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu görevi yerine getirirken, zehirledikleri flora ve faunada ayrım gözetmeksizin kuşlar, memeliler ve diğer hayvanlar kendi avlarında veya kazara temas yoluyla bazı kimyasalları yutabilirler. Özellikle, son yıllarda dünyanın bazı bölgelerinde (Birleşik Krallık ve AB gibi) yasak olan neonikotinoidler içeren böcek ilaçları nedeniyle arılar muazzam bir düşüş yaşadı, ancak diğerlerinde (ABD gibi) yasaklandı.

Hayvancılık

Türkiye’de hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan tüm metan emisyonlarının kabaca dörtte birinin ineklerden ve diğer çiftlik hayvanlarından kaynaklandığını biliyor muydunuz? Geviş getiren hayvanlar, sadece yemlerini sindirme eylemiyle, güçlü bir küresel ısınma ajanı olarak hizmet ettiği atmosfere büyük hacimlerde gaz verir. Ek olarak, bu hayvanların oluşturduğu gübre, uygun şekilde depolanmadığında ve bertaraf edilmediğinde toprak kalitesine zarar verebilir, su kaynaklarını kirletebilir ve hava kirliliğine katkıda bulunabilir. Dahası, önemli toprak, su ve mahsul kaynaklarını da tüketerek gezegeni daha da fazla etkiliyorlar.

Endüstriyel Tarım

Toprağın yoğun şekilde işlenmesi, toprak kalitesinin bozulmasından ve nihai erozyonundan sorumludur. Monokültür çiftçilik ve ekilebilir araziyi temizlemek için ormansızlaştırma gibi sürdürülemez uygulamalar uygulandığında da benzer sonuçlar ortaya çıkıyor. Modern makinelerin kullanımı aynı zamanda fosil yakıtları tüketir ve atmosfere sera gazları salarken, yaygın anız yakma uygulaması – ulusal ve uluslararası yetkililer tarafından yasaklansa bile – yerel çevrede hava kirliliği yaratır.