Özgür Bilgi Kanalı

Çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişebilmesi için oyunun ve dolayısıyla çocuk oyun alanlarının önemi büyüktür.Çocukta özgüveninin gelişmesi içinoyun oynarken çocuğun kendini güvende hissetmesi, yaralanma kaygısı duymaması, sağlıklı oyun alanlarında oynaması gerekliliği yatmaktadır.

Bu bağlamda öncelikle; çocuk oyun alanlarının planlama, tasarlama ve yönetim basamaklarından kaynaklanan hataların neler olduğu dikkate alınmalıdır.Çocuk oyun alanlarında güvenli oyun için, bu alanlara yönelik yapılan çalışmaların bir sistem dâhilinde ele alınmasının gerekliliği vurgulanarak, planlama, tasarım ve yönetim akışının düzenli çalışması gereklidir.

Dünya genelinde, anne-babaların ve eğitimcilerin temel hedefi, kendi ile barışık, kendine öz güvenli, ailesine, topluma yaralı,mutlu ve sağlıklı çocuklaryetiştirmektir. Bu amaçla anne ve babalar çocukları ile daha çok bir araya gelmek ve onların eğitim süreçlerinde rol almak istemektedirler. Bu nedenle insanlar işten arta kalan zamanlarında, çocuklarıyla birlikte eğlenmeyi, gerektiğinde onlarla birlikte oyun oynamayı tercih etmektedirler. Böylece aileler çocukların mutlu oldukları, kendilerini geliştirebildikleri mekânlara yönelmektedirler.

Bu mekânların en önemlilerinden biri çocuk oyun alanlarıdır. Kendine güvenli bireyler yetiştirmede, oyun alanlarının rolü ve önemine odaklanılarak, “çocuk oyun alanlarında ‘güvenle’ oynanabilmesi için planlama ve tasarım aşamasında neler yapılabilir? ” sorusuna yanıt aranmaya çalışılmalıdır. Sonuçta, çocuk oyun alanlarında güvenli oyun için bu alanlarla ilgili yapılan çalışmaların bir sistem kurularak ele alınması önerilmektedir.

Çocukların toplumun önemli bir parçası olduğu gerçeğine dayanarak, kentsel ve kırsal peyzajda çocuk oyun alanları ‘planlanmalıdır’. Kent bütününde, her semtte, mahallede ve farklı ölçekteki yerleşim bölgelerinde, sosyoekonomik yapıda eşitlikçi yaklaşımlarla çocuk oyun alanları oluşturulmalıdır.

Planlanan her oyun alanında, peyzaj mimarları tarafından tasarım ilkelerine bağlı kalınarak tasarım yapılmalı, oyun elemanları, uzmanlar tarafından güvenlik ve ergonomi standartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Tasarlanan ve uygulama yapılan alanda, bakım ve geliştirme çalışmaları ile yönetim organizasyonu kurulmalıdır. Uygulama yapılan her oyun alanının, bütün tasarım detayları çocukların güven içinde oyun oynayabilecekleri şekilde korunmalı, bakımı yapılmalı ve gerekli durumlarda yenilenmelidir.

Planlama, tasarım ve yönetim akışının düzenli çalışması sağlandığında; çocukla oyunun, sistemi kurgulanacak, oyunla da, bireyde özgüvenin bağı kurulacaktır. Bu nedenle oyun alanlarında güvenliği sağlamak yerel yönetimlerin, planlama ve tasarım uzmanlarının önemle ele almaları gereken bir görev olmalıdır.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.