Özgür Bilgi Kanalı

Ani Kalp Durması Neden Olur?
Ani kalp durmasının oluşmasında en nemli sebep kalp ritminde anormallik meydana gelmesidir. Aritminin oluşması kalbin elektrik sisteminde bir sorunun oluşması ile ilgili bir durumdur. Vücudun diğer bölgelerinde bulunan kasların çalışması için elektriksel olarak uyarılması gerekmektedir. Buna kalbinde uyarılması da eklenmelidir. Yalnız kalbin bir farkı vardır. Kalp, kendi elektriğini kendisi üretmektedir. Kalbin “sinüs düğümü” adı verilen kendi elektrik stimülatörü bulunmaktadır. Kalbin sağ üst odacığında bulunan özel hücre grubuna sinüs düğümü denir. Burası kalbin hızını ayarlayarak vücudun geri kalan bölümüne kan pompalama işlemini koordine ederek düzenli bir şekilde elektrik sinyalleri üretmektedir.
Sinüs düğümünde veya kalpte bulunan elektrik sinyallerinin üretimi ile ilgili bir sorun ortaya çıktığı zaman kalpte aritmi durumu ortaya çıkar. Yani kalp çok hızlı, çok yavaş ya da düzensiz bir şekilde çalışmaya başlar. Kalbin normal ritminde oluşan bu düzensizlikler genel olarak birden olur ve zararsızdır. Yalnız aritminin bazı türleri ciddidir ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Aniden kalp durmasının en yaygın nedeni ise “ ventriküler fibrilasyon” isimli bir aritmi çeşididir. Aritmiye bağlı olarak oluşan kalp durması çoğu zaman kendi başına oluşmaz. Düzensiz ve kalıcı kalp ritimleri elektrik şoku, madde kullanımı ya da göğse bir darbe gibi dış tetikleyici olmadan ortaya çıkmaz.
Kalp Durmasına Neden Olan Kal Hastalıkları
Yaşamı tehdit eden aritmiler genel olarak önceden olan bir kalp rahatsızlığına bağlı olarak ortaya çıkarlar. Bu hastalıklar hakkında şöyle bilgiler verebiliriz. Ani kalp durması yaşayan kişilerde genel olarak koroner arter hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalıkta damarların içi kolesterol ve yabancı maddelerin birikmesi sonucu kalbe olan kan akışında bir zayıflama olmaktadır. Bu tıkanma sırasında elektrik sinyallerinin üretimi sekteye uğrar. Kalp krizinin oluşması da bir başka sebeptir. Kalp krizleri dokularda kalıcı hasarlar bırakabilir. Zarara uğrayan dokunun çevresinde oluşan elektriksel kısa devreler kalp ritimlerinde birtakım anormalliklere neden olur. Kalp kası duvarları gerilip genişlediği ya da kalınlaştığı zaman kalp genişlemesi durumu ortaya çıkar. Her iki durumda da kalp kası anormalleştiğinden kalp dokusu hasarından dolayı aritmi oluşma olasılığı artmıştır. Kalp kapaklarında sızıntı veya daralma olması, kalp kasında gerilme ve kalınlaşmaya neden olur. Kalp odacıklarında bu sebeplerden dolayı genişleme veya zayıflama olması aritminin oluşması için risk oluşturmaktadır. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen kalp durmalarının sebeplerinden bir tanesi de doğuştan gelen kalp sorunlarıdır.
Risk Faktörleri
Aniden oluşan kalp durmaları çoğunluk olarak koroner arter hastalığı ile ilgili olduğundan bu hastalık riskini artıran etkenler ani kalp durma riskini de arttırmaktadır. Bu risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz. Ailede koroner arter hastalığı olan bir kimsenin olması, sigara kullanımı, hipertansiyon, kolesterol düzeylerinin yüksek olması, aşırı şişmanlık, şeker hastalığı, hareketsiz bir yaşam tarzı ve fazla miktarda alkol tüketilmesidir. Daha önceden kişinin kalp krizi geçirmiş olması, kalp ritim bozuklukları, cinsiyet, madde kullanımı ve dengesiz beslenmeyi de ani kalp durmasının oluşmasında etken olarak sayabiliriz.
Teşhis
Ani bir kalp durması yaşarsanız ve hayatta kalmayı başarırsanız doktor bu durumun sebebini araştıracaktır. Bunun içinde bazı testlerin uygulanması gerekecektir. Ani kalp durmalarından sonra kişiye uygulanan ilk testlerden bir tanesi EKG’dir. EKG testi ile kalp ritim bozuklukları ortaya çıkartılabilir. Kardiyak enzim testi ile gerçekte bir kalp krizinin geçirip geçirilmediği öğrenilir. Kan testi ile potasyum, kalsiyum ve magnezyum minerallerinin düzeylerine bakılır. Bu mineraller kan ve vücut sıvılarında bulunarak elektrik sinyallerinin üretilmesinde yardımcı olurlar. İlaç ve uyuşturucu madde kullanıp kullanılmadığınıza bakılacaktır. Kalp krizinin tetikleyicisi olan hipertiroidi için hormon testi istenecektir. Göğüs röntgeni ile kalp ve kalp damarlarının şekil ve boyutları kontrol edilir. Ekokardiyogram ile kalbin herhangi bir bölgesinin kalp krizi sonucu gördüğü hasar, kalbin pompalamasının yeterli olup olmadığı ve kalp kapaklarındaki anormallikler tespit edilir. Enjeksiyon fraksiyonu testi ile kalbin pompalama kapasitesi ölçülür. Bir stres testi ile birlikte yapılan nükleer tarama testinde kalpteki kan akımı sorunları tespit edilir. Elektrofizyolojik test ve haritalama testi kalp krizinden sonra altta yatan sebep bulunamadığında yapılır. Anjiyogram testi ile koroner arterlerde meydana gelen daralma ve tıkanmalar tespit edilir. Enjeksiyon fraksiyonu ile beraber yapılır.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.