Özgür Bilgi Kanalı

Beyin Anevrizması – Nedeni Belirtileri ve Tedavisi
Beyinde bulunan atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan anevrizma, bir balonlaşmadır ve çoğunluk olarak damarların çatallanma bölgelerinde ortaya çıkar. Balonlaşan bu yapı normal damara göre daha dayanıksız olup, bazı koşullar altında yırtılıp beyinde kanamaya yol açarak hayati bir tehlike oluşturur. Doğuştan damarın gelişme bozukluğuna bağlı olarak olan anevrizmaların yanında hipertansiyon, damar sertliği, damar iltihaplanması ya da kafa travmasından dolayı da meydana gelen anevrizmalarda bulunmaktadır. Anevrizmaların genellikle oluştukları yer beynin tabanıdır. Burada bulunan beyin – omurilik sıvısı içinde kanamaya sebep olurlar. anevrizma her yaş grubunda görülebileceği gibi 25 yaş ve daha yukarısında görülme sıklığı daha fazladır. En sık görüldüğü aralık 50 – 60 yaş arasıdır ve kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir.
Anevrizma Çeşitleri
Kese Şekilli Anevrizmalar: En sık görülen anevrizma şeklidir. Bu türler beynin tabanındaki büyük damarların çatallanma bölgelerinde meydana gelir. Damar duvarı bu çatallanma noktalarında aşırı basınca maruz kalır. Zaman içinde damar duvarında oluşan bu sabit basınç sonucu oluşan hasar balonlaşmaya neden olur. Kese şekilli anevrizmaların gelişmesi yıllar içinde olur ve yırtılma riskleri yaş ile birlikte artar. İlerleyen yaşlarda damar yapısı bozulduğundan damar duvarı normal esnekliğini kaybeder ve anevrizma oluşma riski meydana gelir.
İğ Biçimli Anevrizmalar: Bu anevrizma damarın uzun bir bölümünü içine alır ve iğ şeklinde bir genişleme olarak meydana gelir. Bu tür anevrizmalar yırtılarak kanama yapabilir. İleri derecede genişleme yaparak çevresindeki beyin dokusunda baskıya yol açar ya da içinde kan pıhtılaşması gelişip buradan ayrılan kalıntılar normal beyin damarında tıkanmaya neden olarak felç gibi yakınmalar ortaya çıkabilir.
İltihap Sonucu Oluşan Anevrizmalar: Bu tür anevrizmalar oldukça nadir görülür ve damarın mikrop kapmasından dolayı ortaya çıkar. Genel olarak kese şeklindedirler. Meydana gelen iltihap damar duvarında hasar oluşturur. Bunun sonucu olarak da damar duvarı zayıflar ve anevrizma oluşma ile bunun yırtılma riski artar. Son olarak bir de kaza sonucu beyin kan damarlarında anevrizma meydana gelir. Darbe sonrasında hasar gören damar duvarı zayıflar ve sonrasında yırtılıp kanama olabilir.
Anevrizmanın Nedenleri
Anevrizmanın neden meydana geldiği henüz tam olarak bilinmese de bazı nedenlerin anevrizmanın oluşmasında etken olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında; yüksek kan basıncı, sigara kullanılması, diyabet hastalığı, fazla miktarda alkol tüketilmesi, genetik yatkınlık, damar sertliği ya da alınan darbe ve bazı enfeksiyonları sayabiliriz.
Anevrizmanın Belirtileri
Anevrizma yırtılması ya da kanaması olan hastalarda bazı belirtiler görülür. Bu belirtiler arasında şunları sayabiliriz. Başın herhangi bir bölgesinde ısrarla oluşan baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, ense bölgesinde sertlik oluşması, görmede bulanıklık ya da çift görme, ışığa karşı hassasiyet oluşması gibi belirtiler meydana gelir. Kanama olmayan anevrizmalı hastaların birçoğunda belirti görülmeyebilir. Yalnızca az bir hasta grubunda bazı belirtiler görülebilir. Bu belirtiler arasında; göz sinirlerinde felçler oluşması, tek taraflı olarak meydana gelen genişlemiş göz bebeği, çift görme, gözün arkasında ya da üst kısmında ağrı, kafanın bir kısmında devamlı oluşan bir ağrı, gittikçe artan bir halsizlik ve uyuşukluk halleri görülür.
Beyin Anevrizmasının Teşhisi
Kanamış anevrizmaların teşhisinde muayene yeterli olmasına rağmen tanının kesinlik kazanması için bazı testlerin yapılmasına karar verilir. Beyinde oluşan anevrizmaların tespit edilmesinde en etkili yöntemlerden bir tanesi beyin anjiyografisinin çekilmesidir. Kanamaya eğilimi olan hastada bu test yapılmaz. Bu uygulama ile beyin damarları net olarak görülür. Manyetik rezonans görüntüleme ile beynin anatomisi net olarak görüntülenir. Bu testte önceden oluşan küçük inmelere ait belirtilerde görülür. Anjiyografi testi ile de baş ve boyun bölgesindeki damarların durumu görüntülenir. Bu test sayesinde gerçek kan damarlarını, tıkanmış ve daralmış olan damarlar ve anevrizmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Son olarak da beynin bilgisayarlı tomografisi çekilir.
Beyin Anevrizması Tedavisi
Anevrizmalı hastalarda üç tane tedavisi seçeneği uygulanmaktadır. Bunlardan ilki hastayı gözlemlemektir. Bu durumda anevrizma küçüktür ve bulunduğu yer açısından az büyüme ve az kanama riski vardır. Bu yüzden hasta sadece takip edilir. Kanaması olmayan anevrizmalı hastalara ilave olarak ilaç tedavisi uygulanabilir. Diğer bir tedavi seçeneği olan cerrahi girişim klipleme tekniğinde; ameliyat ile anevrizma kapatılır. Bu ameliyat genel anestezi altında kafatasında küçük bir delik açılarak yapılır. Son tedavi yöntemi olarak da damar için tedavi – tıkama tekniğidir. Bu teknikte genel anestezi ya da sedasyon altında yapılmaktadır.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.