Özgür Bilgi Kanalı

Halk arasında manik depresif bozukluk olarak bilinen iki uçlu duygudurum bozukluğuna bipolar
bozukluk denir. Hastalık kendi içinde bipolar 1, bipolar 2, hipomani gibi farklı epizotlarda görülür.
Dünya’da yapılan araştırmalarda her 50 kişiden birinin bu hastalıktan etkilendiği görülmüştür.
Günümüzde en sık karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Bipolar bozukluk kişilerde genelde
ergenlikten erişkinliğe geçiş döneminde başlar ve ömür boyu etkisini gösterebilir. Kadınlarda ve
erkeklerde eşit oranda görülen hastalık ırk, eğitim, kazanç ve meslek ayrımından bağımsız olarak
hemen herkes de görülebilir.
Bipolar bozukluk şeker, kalp hastalığı gibi tıbbi bir hastalık olup, kişinin beynini dolayısıyla
duygudurumu etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın sebebi kesin olarak bilinmese de yapılan
araştırmalar genetik faktörlerin etkili olduğu ve hastalığın birçok vakada kalıtım yoluyla geçtiğini
ortaya koymuştur. Bipolar bozukluğu teşhisi konmuş bireylerin %60’ından fazlasının akrabalarından
en az birinde bu hastalık görülmüştür.
Hastalık genelde iki farklı dönemde görülür. Duygudurumda taşkınlık, aşırı ve hızlı konuşma, ani
saldırganlık, artan yaratıcılık, azalan uyku, artan cinsel ilgi, kişinin kendini önemli biri olarak görmesi,
özgüven artışı, artan para harcama gibi belirtiler mani dönemine işaret eder. Mani dönemini takip
eden depresyon döneminin belli başlı belirtileri ise azalan cinsel arzu, yorgunluk, bitkinlik, enerji
eksikliği, artan alkol tüketimi, bedensel rahatsızlık, alınganlık, azalan kendine güven, kendine zarar
verme ve intihar düşüncesidir.
Mani dönemleri kişiden kişiye yoğunluk derecesine göre farklılık gösterir ve bireyin yaratıcılığı
tetiklediği için çoğu zaman hasta kendinde bir sorun olduğunu hissetmez. Genelde mani döneminde
kendine özgü davranışlardan uzaklaşan hastalarda mani şiddetlendikçe muhakeme ve algı
bozuklukları da görülebilir. Çok şiddetli mani dönemlerinde kişi hezeyan ve hallisünasyonlar gibi
psikotik belirtiler yaşayabilir.
Bipolar hastalık tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bipolar teşhisi konmuş bireylerin büyük bölümü
gündelik yaşamlarına devam edebilmektir. Hastalığın tedavisinde en etkin yol ilaç tedavisidir. İlaçlar
beynin işleyişini düzenleyerek kişinin duygudurumunu düzenler ve hastalık belirtilerini en aza indirir.
İlaç tedavisi dışında diğer etkin tedavi yöntemi psikoterapidir.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.