Bypass Nedir ve Kimlere Uygulanır?


Bypass Nedir ve Kimlere Uygulanır?
Kalbi besleyen damarlarda oluşan daralmaların açılması sebebiyle uygulanan ameliyata bypass denir. Bypass ameliyatında kalpten çıkan ana atardamar ile kalpte daralmış olan damarın ileri tarafına uzanan damar köprüleri oluşturulur. Bu damar köprüleri sayesinde kalbin beslenmesine sebep olan koroner damara yeniden kan gitmesi sağlamış olur. Böyle bir operasyonda kişiye açık kalp ameliyatı yapılır. Bunun anlamı kalbinin ve akciğerlerin tamamen durdurularak kalbin üzerinde rahatça çalışma yapılmasıdır. Ameliyat sırasında beyin ve diğer organların kan ve oksijen ihtiyacı yapay bir kalp – akciğer makinesi ile sağlanır.
Bypass Kimlere Yapılır?
Bypass ameliyatının gerekli olduğu bazı durumlar vardır. Bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz. Çok damar hastalıklarının varlığı, özellikle sol karıncığa kan taşıyan damarlarda ciddi bir şekilde daralmalar olduğunda, sol kalbin beslenmesine yardım eden ana koroner damarda önemli daralmaların varlığı, kalbe balon ve stent takma işleminin başarısız olması, kalbi besleyen damarlarda darlığın olması ve ameliyat gerektiren başka bir kalp rahatsızlığının bulunması gibi durumlarda bypass ameliyatı yapılmalıdır.
Bypass ameliyatında köprüleme yapmak için kullanılan damarlar, bacak toplardamarı, göğüs ön duvarını besleyen atardamar ve kolda bulunan atardamar olan radyal arterdir. Bu damarlardan hangisinin kullanılacağı hastadan hastaya değişiklik gösterecektir. Genel olarak atardamarların uzun dönemde açık kalmaları toplardamarlardan daha fazladır.
Bypass Nasıl Yapılır?
Operasyon genel anestezi altında yapılır ve 3 – 4 saat arasında sürmektedir. Operasyon sırasında kişinin kalbi ve solunumu tamamen durdurulur. Vücudun kan dolaşımı ve solunumu yapay kalp akciğer makinesi ile sağlanır. Bu makine vücutta kalp ve akciğerin görevini üstelenir. Beyine ve diğer vücudun yaşamsal organlarına yeterli miktarda kan ve oksijen göndererek onların görevlerini aksatmadan sürdürmelerini sağlar. Ameliyat sırasında bacakta bulunan toplardamardan istenilen uzunlukta damar alınır ve ameliyat için hazırlanır. Bacaktan alınan damar toplardamar olduğu için alınan yerde herhangi bir görev aksaması olmaz. Çünkü bu damarın görevini üzerine alacak başka toplardamarlar vardır. Bu işlem yapılırken aynı zamanda aynı işlem göğüs kemiği üzerinde de tekrarlanır. Göğüs kemiği kemik testeresi ile kesilir ve göğüs kafesi tamamen açılır. Bu ameliyat için genellikle sol göğüste bulunan meme atardamarı kullanılır.
Ameliyat sırasında bacaktan alınan damar ya da sol meme atardamarının bir ucu kalbin beslenmesine yardım eden atardamardaki tıkanıklığın ilerisindeki sağlam bölgeye, bir ucu da kalpten çıkan ana atardamara dikilmek suretiyle tıkanıklık bypass edilir. Hasta olan damar bölgesi yerinde kalır. Bazen ameliyat kişinin kalbi ve solunumu durdurulmadan da yapılabilmektedir.
Klasik Yöntem
En çok tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. Operasyon sırasında hasta uyutulur ve göğüs kemiği açılarak kalp ortaya çıkartılır. Vücut kalp ve akciğer makinesine bağlanır. Ameliyat yapılırken çoğunluk olarak kalp durdurulur. Rahat bir şekilde operasyon gerçekleştirilir. Güvenli bir tekniktir.
OPCAB Yöntem
Bu operasyonda hastanın kalbi açılır ama kalp çalışmaya devam eder. Pompa kullanımı hiç olmaz. Pompa kullanılmadığı için hastalar ameliyattan sonra hastaneden daha çabuk taburcu olurlar. Operasyonun maliyeti de oldukça düşüktür. Bu tür operasyonlar daha çok kalp fonksiyonları aşırı bozuk olan, akciğer veya böbreklerinden dolayı pompaya girmesi sakıncalı olan hastalarda başarılı sonuçlar verebilir.