Dikkat Eksikliği


Dikkat Eksikliği Neden Olur ve Tedavisi
Dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu daha çok çocuklarda görülmelerine rağmen bu durum yetişkin insanlarda da kendini göstermektedir. Çocukluk dönemlerindeki dikkat eksikliği belirtilerini bazı kişiler yetişkinlik dönemlerinde de yaşayabilmektedir. Yalnız kişi çocukluk döneminde dikkat eksikliği yaşamadı diye bu durumunun yetişkinlerde yaşanmayacağı anlamını yüklememelidir. Dikkat eksikliği toplumda oldukça yaygın bir rahatsızlıktır ve zamanında önem verilip tedavi edilmediği zaman kişinin iş, sosyal, aile ve bütün hayatında olumsuz durumlara yol açabilmektedir.
Dikkat Eksikliğinin Belirtileri
Çocukluk döneminde ortaya çıkan dikkat eksikliği bozukluğunun farkına varılması kolay değildir. Çünkü ailenin, öğretmenin ve çevrenin dikkat eksikliği bozukluğu konusundan haberdar olmaları ve bu konu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Çocuğun hareketlerinin ve çevresi ile olan ilişkilerin iyi ve doğru bir şekilde gözlemlenmesi erken teşhisin kapılarını açacaktır. Dikkat eksikliği bozuklukları 3 kategori altında toplanabilir. Bunlar, konsantrasyonda eksiklik, hiperaktivite ve dürtüsellik durumudur.
Konsantre eksikliği ile ilgili eksikliğinin oluşturduğu belirtileri şöyle sıralayabiliriz. Kişi iş hayatında, çocuklarda okul yaşamlarında önemli olan detaylara dikkat etmez. Basit hatalar yapar. Yaptıkları işi düzensiz ve dağınık yaparlar. Bir iş ile meşgulken çevredeki insanların dikkatini çekmeyen bir sesten ya da olaydan dolayı işin yarıda bırakırlar. Konsantrasyon gerektiren uzun soluklu çalışmalarda başarısız olurlar. Konsantrasyon gerektiren ödev ve evrak işlerini sonlandırmakta zorlanırlar. Bir işte ya da oyunda istikrar sağlayamazlar. Yani oyunu veya işi belli bir süre sonra değiştirirler. Yapılması istenen işleri ya da ödevleri ağırdan alırlar, geciktirirler ve erteleme yoluna giderler. Randevuları, günlük aktivitelerin ve yapılması gereken işleri sık bir şekilde unuturlar. Konuşma sırasında karşısındaki kişiyi dinlemekte zorlanırlar, konuşulanları akılda tutmada ve sosyal olaylarda, detaylara ve yapılacak aktivitelere dikkat etmezler.
Hiperaktivite genellikle dikkat eksikliği ile birlikte ele alınan bir durumdur. Hiperaktivite belirtilerinin çocuğun 7 yaşına gelmeden önce görülme olasılığı oldukça yüksektir. Buna göre hiperaktivite belirtileri arasında da şu durumlar görülebilmektedir. Çocuk oturduğu yerde duramaz ve devamlı hareket halindedir. Sürekli olarak ayağa kalkar ve amaçsız bir şekilde etrafta dolaşır. Sağda ve solda koşturur ve eşyalara tırmanır. Sessiz oynanması gereken oyunlarda susmakta zorlanır. Her an hareket halindedir ve çok fazla konuşma eğilimindedir. Hiperaktivitenin belirtileri her çocukta farklılık gösterir. Bebeklerde ve okul öncesinde görülen yerinde duramama, eşyaların üzerine atlama ve grup ile yapılan aktivitelerde zorlanma gibi görülen belirtiler okul çağında ki çocuklarda ki belirtilere oldukça fazla benzer. Yalnız okula başlayan çocuklarda bu tür davranışlarda biraz azalma görülür. Hiperaktivite problemi yaşayan kişiler ergenlik dönemlerinde ve yetişkinlikte nedensiz bir huzura yol açmaktadır.

  1. kategori olan dürtüselliğin belirtileri arasında ise şu durumları sayabiliriz. Kişi sabırsızdır. Bir soru sorulduğu zaman o sorunun tamamlanmasını beklemeden cevap verir. Bir şey için sıra beklerken zorlanır, hemen sıkılır. Sosyal veya iş ortamında birisi konuşmaya başlayınca onun sözünü çok sık aralıklar ile keserler. Bu rahatsızlık bazen yolda yürürken insanlara çarpmaya veya evdeyken eşyalara çarpmaya neden olarak küçük kazaların ortaya çıkmasına kadar gidebilir.

Dikkat Eksikliğinin Tedavisi
Dikkat eksikliğinin tedavisi kişinin yaşı ve hiperaktivite ile beraber görülüp görülmediğine göre değişiklik göstermektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite eksikliğinin tedavisinde seçilen ilaçların kullanılması uygulanacak tedavi yöntemine göre değişir. İlaçlar kısa, orta ve uzun dönem belirtilerini kontrol altına almakta kullanılabilir. Doktorun bir tedavi programı oluşturabilmesi için hasta ile birden fazla görüşmesi gerekir. Çocuklarda uygulanan tedavide alınan ilaçlar yetişkinlerde görülen dikkat eksikliği tedavisinde de kullanılabilir. Bu tedaviye ek olarak sakinleştirici ilaçlarda kullanılabilir. Yetişkinlere önerilen bir diğer tedavi yöntemi psikoterapi tedavi yöntemidir.