Göz Kaymasının Nedenleri ve Tedavisi


Göz Kaymasının Nedenleri ve Tedavisi

Yeni doğan bir bebekte göz kayması ilk birkaç ay olabilir. Bu olay gayet doğal bir durumdur. Zamanla 4 ila 6 aylık olan bebekte bu durum düzelir. Göz kayması sırasında gözler birbirlerine olan paralelliklerini kaybederler. Gözlerde 6’şar adet göz dışı kaslar vardır. Bunların birinde ya da birkaçında kuvvet azlığının ya da fazlalılığının olması durumu şaşılığa neden olur. Gözlerden biri normal bakarken bir diğeri içe, dışarı, yukarı ya da aşağıya doğru kayabilmektedir. Bazı durumlarda kayma olayı her iki gözde de meydana gelir. Gözde ki kayma sürekli de geçicide olabilir. Erken dönemde fark edilip tedavi edildiği zaman göz normal haline dönebilmektedir. Özellikle şaşılık çocuklarda erken dönemde tedavi edilmelidir. Çünkü tedavi yapılmaması, tedaviye geç kalınması veya fazla zaman kaybedilmesi sonucu çocukta kalıcı görme kusurları oluşur. Bundan dolayı göz kayması görülen bebeklerin tedavisi kesinlikle ihmal edilmemelidir. Çocuklarda oluşan göz kaymaları genelde 1 ila 4 yaşları arasında teşhis edilir. Göz kaymasının 6 yaşından sonra görülmesi oldukça nadirdir.

Sebepleri

Göz kayması doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Çoğu durumlarda gözün neden kaydığı hakkında bir bilgi yoktur. Bunun yanında ailede göz kayması var ise göz kayması açısından ailedeki çocuklar risk altındadır. Gözlerin farklı nesnelere odaklanması sonucu beyne iki gözden de farklı resimler gönderilir. Böyle bir durum beyinde karışıklığa neden olur. Çocuklarda beyin henüz zayıf olduğundan problemli gözden gelen görüntüyü yok saymayı öğrenebilir. Göz kaymasına neden olan diğer durumlar ve hastalıklar arasında şunları sayabiliriz. Apert sendromunun olması, ateşli hastalıklar, beyinde felç, beynin su toplaması, doğumsal olan kızamıkçık sendromu, Down sendromu, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarının bulunması, göz kaslarının anomalileri, katarakt, kaza, travmalar ve yaralanmalar, hamileliğin ya da doğumun sorunlu olması, retina kanseri, darbe sonucu beyin yaralanmaları ve Edwards sendromunun varlığıdır.

Yetişkinlerde Göz Kayması Sebepleri

Göz kayması çocukluk döneminde tedavi edilmediği zaman yetişkinlikte devam eder. Yetişkinlerde sonradan meydana gelen şaşılıkta genelde kişi çift görmeden şikâyetçidir. Erişkin dönemde ortaya çıkan göz kaymalarının bazı nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Değişik enfeksiyonların varlığı, çocukta göz kaymasının tedavisinin yeterli derecede yapılmaması, şeker hastalığı, inme, gıda zehirlenmeleri, göz ve kas hastalıklarının olması, göz yaralanmaları, görme kaybının olması, gözlük kullanılması gerektiği zaman gözlüğün kullanılmaması, kalp ve damar hastalıklarının olması, herhangi bir göz hastalığından kaynaklanan veya göze alınan bir darbeden dolayı görme kaybının oluşması, yüksek tansiyon, kabuklu deniz hayvanı zehirlenmeleri, sinirde oluşan felçler, tiroit hastalıkları, kafaya alınan darbelerden dolayı beyin yaralanmalarının olması ve tümörlerin olmasıdır.

Belirtileri

Göz kaymasının belirtileri arasında; gözde paralelliğin ortadan kalkması, gözlerde sulanma, ağrı, baş ağrısının olması, çift görme, üç boyutlu görüntünün ortadan kaybolması, görmede bulanıklık, baş ve yüzün tek bir yana doğru dönük olmasını sayabiliriz.

Tedavisi

Göz kaymasının bebeklerde ve çocuklarda erken fark edilmesi tedavide başarı oranını yükseltmektedir. Bundan dolayı bebeklik dönemindeki göz kontrolleri aksatılmadan yaptırılmalıdır. Çocuklardaki göz kayma tedavisi, gözün kayma nedenine göre değişir. Bozukluklar için gözlük verilir. Gözde tembellik bulunuyorsa gözün kapama bandı ile kapatılması ya da ameliyat yöntemleri uygulanır.