Kanal Tedavisi


Kanal Tedavisi Nedir – Nasıl Uygulanır?
Kanal tedavisi ( endodonti ) diş operasyonları arasında en çok çekilinen bir olaydır. Bu operasyon, canlı olan tek dişlerde tek bir seansta, canlılığı yok olmuş olan dişlerde ise iki seansta uygulanmaktadır. Ağzımızdaki dişlerin görünen kısımlarına kuron, görünmeyen ve kemik içinde kalan bölümüne de kök adı verilmektedir. Dişler, birkaç tabakadan oluşmuştur. Ağzımızda görünen bölüm dişin minesidir. Mine, vücuttaki en sert dokulardan bir tanesidir. Sement tabakası ise dişin dişeti altında kalan ve kemikle ile çevrilmiş kök bölümünün üzerinde yer alır. Mine ve sement tabakalarının arasında kalan yere ise dentin tabakası adı verilir. Dentin tabakası dişlerin en büyük tabakasıdır. Mine tabakasında bulunmayan sinir uçları bu tabakada bulunur. Bu özelliği tabakayı ağrı merkezi yapmaktadır. Dentin tabakasının hemen altında dişin pulpası bulunmaktadır. Burası dişin damar ve sinirlerinin bulunduğu yerdir. Dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında pulpanın oynadığı rol çok önemlidir.
Ağız boşluğunda bulunan bakteriler bir sorun oluşmadığı sürece hiçbir şekilde zarar vermezler. Yediğimiz besinler ile ağzımızdaki bakteriler birleşerek ağzımızda asitlerin oluşmasına neden olurlar. Ağzımızda oluşan bu bakteriler buradan uzaklaştırılmadığı zaman diş minesine zarar verirler. Bunun sonucunda da diş minesinde çürükler meydana gelir. Diş minesinde oluşan bu çürüklerin tedavisi yapılmadığı zaman çürük, mine tabakasının altında bulunan dentin tabakasına ulaşır. Dentin tabakasına ulaşan çürük ağrı ile kendisini bize belli eder. Eğer bu durumda da çürük tedavi edilmez ise mikroplar pulpaya doğru hareket etmeye başlarlar. Bu arada pulpa kendini savunmak için çeşitli yollara başvurur. Bu başvurulan yollardan bir tanesi de ağrı olmasıdır. Bu ağrı sonucunda da çürük tedavi edilmediği takdirde mikroplar pulpanın içinde bulunan damar ve sinirleri etkileyerek onların iltihaplanmasına neden olur.
Geçirilen travmalarda pulpaların iltihaplanmasına neden olabilmektedir. Dişe alınan bir darbe sonucunda kök ucundan dişin köküne giden damar ve sinirlerde kopmalar olabilir. Bu durum dişin canlılığını kaybetmesine neden olabilmektedir. Buna birde mikroplar eklenince pulpa iltihaplanmaktadır. Pulpanın iltihaplanmasının diğer sebeplerinden bir tanesi de dişeti ve çevresinde hastalığın olmasıdır.
Kanal Tedavisi Aşamaları
Sorunlu dişin tespiti için dişin radyografisi alınır. Ondan sonra diş canlı ise ona göre lokal anestezi yapılarak dişin ve çevre dokuların duyarlılığı ortadan kaldırılır. Bunun ardından diş minesindeki ve dentin tabakasındaki çürükler temizlenir ve pulpaya ulaşılması için bir boşluk yapılır. Bu işlemden sonra kanallar kök ucuna kadar genişletildikten sonra uygun bir solüsyon kullanılarak yıkanır. İyileşmeden emin olunduktan sonra kanallar özel bir dolgu maddesi kullanılarak kök ucuna kadar doldurulmalıdır.