Meme Küçültme Ameliyatı Yaraları


Meme küçültme ameliyatı, meme doku ve derisinin bir kısmı alınarak gerçekleştirilir. Meme ameliyatında yara izlerinin tamamen geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat estetik ameliyatında bu izler dekoltenin altında ve küçük olması istenir.

Meme ameliyatında memenin büyüklüğü ve sarkıklığına bağlı olarak plastik cerrahi müdahale yapılır. Aşırı sarkık ve büyük memelerde ameliyat izi daha az oran küçültülmüş bir memeye göre daha büyük olur ve izin son halini alma süresi daha uzun olur.

Estetik ameliyattan sonra memede ten rengine bağlı olarak ortalama 3-4 ay arasında renkte açılma ve varsa kabarıklıklar büyük bu oradan gitmiş olur. 1 yılın sonunda tamamen son hali olmasa da izin son halini aldığını söyleyebiliriz. 1 yılın sonunda çok küçük değişiklerin de olması mümkündür fakat bu önemsenebilecek düzeyde değildir.