Özgür Bilgi Kanalı

Sistoskopi Nedir ve Nasıl Uygulanır?
Mesane ve üretranın iç tarafını görmek için uygulanan işleme sistoskopi denilmektedir. Bunun yanında idrarın böbreklerden mesaneye kadar taşınmasını sağlayan idrar borularının görüntülenmesinde de bu yöntem uygulanır. Sistoskopi uygulamasında kullanılan cihazlara sistoskop denir. Bu cihaz, bir ucunda ışık diğer bir ucunda da mercek ve kamera bulunan tüp şeklinde bir alettir. Sistoskopi, hastalıkları hem teşhis etmede hem de tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
Neden yapılır?
Sistoskopi yapmakta ki amaç mesane ve üretrayı olumsuz etkileyen durumları ortaya çıkarmak, izlemek ve tedavi etmektir. İdrarını yaparken kan gelmesi, sebebi bilinmeyen ve ilaç tedavilerine karşı direnç gösteren devamlı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında, idrarını kaçırma, mesanenin aşırı aktif olması ve ağrılı bir şekilde idrara çıkma durumlarının nedenini öğrenmek için mesaneden örnek alınması için sistoskopi yöntemi kullanılabilir. Mesane kanserini, mesane taşlarını, mesanede oluşan iltihapları ve büyüme gösteren prostata da tanı koymak için, mesane kanseri olan hastaların periyodik kontrollerinde de bu yönteme başvurulur. Çok küçük olan mesane tümörlerinin ortaya çıkarılmasında sistoskopi yönteminden yararlanılır. Üreterlerden bir idrar örneği almak için, üreterde bir darlık ya da taşın olmasından dolayı oluşan tıkanıklığı ortadan kaldırmak için üreter içine bir stent takılması işlemlerinde sistoskopi cihazından yardım alınır. Yalnız kişide aktif bir üriner sistem enfeksiyonu, ciddi bir şekilde prostatik tıkanıklık ve genel durumda bir bozukluk bulunuyorsa sistoskopi inceleme yapılmamalıdır.
Yapılması
Sistoskopi işlemi yapılmadan önce kişinin mesanesinin boş olması gerekir. Kişiye bölgesel ya da genel anestezi yapılacak ise damar yolu açıldıktan sonra serum verilir. İlk olarak üretranın çevresi güzel bir şekilde temizlenir. Kayganlaştırıcı jel sürülmüş olan sistoskopi aleti üretranızın içine sokulur. Mesanenizin genişlemesini sağlamak ve en iyi görüntüyü almak için mesanenin içine steril bir sıvı verilir. Üretranın içine girdikten sonra yavaş bir şekilde mesaneye doğru gidilir. Üretra içinde oluşmuş olan darlık, taş ve enfeksiyon gibi durumlar incelenir. Erkek hastalarda prostat görüntülenerek büyüme gibi bir durum söz konusu ise teşhis edilir. Mesanenin içine girilerek mesanenin bütün iç duvarları ve böbrekten mesaneye açılan idrar kanalının ağzı dikkatli bir şekilde incelenir. Mümkün olduğu kadar kontrol kısa bir zamanda bitirilmeye çalışılır. Mesanenizi kısa sürede boşaltmanıza yardımcı olunur.
Sistoskopi işlemi yapıldıktan sonra kişide bazı yan etkiler görülebilir. sistoskopi sırasında nadirde olsa idrar yolunuza mikroplar girebilir. Bu durumda idrar yolu enfeksiyonuna neden olur. Bunun yanında sistoskopi işlemi sırasında mevcut olan bir idrar yolu enfeksiyonu da tekrar başlatılabilir. Bu işlemden önce ve sonra alınmak üzere antibiyotik yazılabilir. Sistoskopi işlemi azda olsa idrarda bir kanamaya neden olabilmektedir. Karın ağrısı ve idrar yaparken hafif bir yanma işleminin olması da normaldir. Mesane ve dış idrar kanalında çok nadirde olsa bir zedelenme görülebilir.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.