Vücut Kitle İndeksi Nedir?


Vücut kitle indeksi, kişinin boyu ile kilosunun orantısını inceleyen ve değerlerini gösteren bir parametredir. Bu parametrelik işlemde ise metre cinsinden bir hesaplama yapılmaktadır. Yani boy uzunluğunun metre cinsinden kareye bölünmesi ile elde edilen sonucu göstermektedir. İstenilen ve kişinin ağırlığına göre elde edilen ölçüm ise boy uzunluğunun karesi ile çarpılması sonucu ortaya çıkmaktadır. 


Vücut kitle indeksi bir kişinin boy ve kilo ağırlığı ile birlikte elde edilen sonuca göre düşük, normal, fazla, obez ve aşırı obez olmak üzere bir sıralamaya koymaktadır. Belli VKİ (Vücut Kitle İndeksi) ağıklarına göre belirlenen bu kriterler içerisinde kişiler sınıflandırma derecelerini öğrenme şansına sahip olmaktadır. 


Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır?

    Sınıflandırma derecesine göre istenilen ideal bir kiloya ulaşmak için mutlaka çıkan oranların da doğru orantıda olması gerekmektedir. Bu yüzden de uzmanların çoğunlukla kullandığı yöntemlerden biri olan VKİ hesaplaması yani; Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m.)
İdeal Kilo = Ulaşılmak istenen VKİ değeri  times Boy uzunluğunun karesi
şeklindeki formül ile hesaplanmaktadır. 


Vücut kitle indeksinin sınıflandırması
Yaşa, cinsiyete, kilo ve boy oranına göre bir sınıflandırma yapılan Vücut Kitle İndeksinde genel bir tablo 
bulunmaktadır. Bu tabloya göre ise;

– 0-18.4 arası çıkan oran bir zayıflık göstergesidir. Boy ile ağırlık arasındaki yapılan ölçümlere göre zayıf bir sınıflandırma kategorisine dahil olan bir kişi aynı zamanda risk faktörleri arasında da bulunmaktadır.

– 18.5-24.9, bu değer normal bir sınıflandırma olarak belirlenmiştir. Kilo ile boy orantısının bu değerler arasında çıkan bir kişi normal bir ideal kilodadır ve bu kilosunu mümkün olduğunca korumalıdır.

– 25.0-29.9 değerleri arası fazla kilolu sınıflandırmasına girmektedir. Bu değerler arasında ya da daha yukarı bir değer tehlike çanlarının çaldığını göstermektedir.

– 30.0 ila 34.9 değerleri arasında çıkan bir kişiye obez teşhisi konulmaktadır. Şişmanlığın 1. sınıfı olarak da bilinen bu değerler arasında diyabet, kalp hastalıkları gibi çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır.

– 35.0-44.9 değerleri ise şişmanlığın 2. sınıf evresidir ve 1. sınıfından daha da tehlikeli bir hale gelmiştir.

– 45.0 ila üst değerler ise aşırı şişmanlığı göstermektedir. Bu değerleri gören bir kişinin mutlaka uzman doktorlardan yardım alması gerekmektedir.