Özgür Bilgi Kanalı

Üniversitelerin Bilişim, İnternet ve ilintili konularındaki uzmanlarını bir araya getiren bu yıl 14.sü yapılan Akademik Bilişim Konferansı 1-3 Şubat’ta Uşak Üniversitesi’nde yapılıyor. Konferans, İnternetin tetiklediği değişimin sancılarını ve çalkantılarını anlamaya ve ona bir cevap oluşturmaya çalışmaktadır. Konferansın ana teması Sosyal Ağlar, Yeni Medya ve Demokrasi’dir. Geniş kitleler sosyal ağlarda örgütlemekte, rejimleri sarsmakta, yer yer devirmeye vesile olmaktadır. İnternet’in temsil ettiği değişim, bağımsız ve yaratıcı bireyleri öne çıkartmakta, hiyerarşik olmayan ve ağ yapılarını içeren toplumsal modelleri öne çıkartmakta; katılımı ve saydamlığı, demokrasiyi, gelişmenin önemli bir parçası ve etmeni olarak öne çıkartmaktadır. İnternetle somutlaşan bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler, üniversitelerin konumunu; teknoloji politikalarını, ar-ge, inovasyon, ömür boyu eğitim gibi kavramları yeniden tanımlamaya zorlamaktadır.

Bu konferanslar bilişime bulaşmış; üreten, kullanan, yöneten tüm üniversite topluluklarına ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Bilgisayar, Bilişim, Enformatik bağlantılı bölümlerin yanında, kütüphaneciler, medikal bilişimciler, tarımsal bilişimciler, mekansal bilişimciler, bilişim hukukçuları, inşaat bilişimcileri, eğitim bilişimcileri de konferansın doğal katılımcılarıdır. İnternet ve Bilişim yaşamın her boyutunu etkilediği için, kamu yönetimi, siyaset, iletişim, pazarlama, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi sosyal bilimcilerin de bu konferansın doğal katılımcıları olduğunu düşünüyor ve onları da aramıza katılmaya davet ediyoruz. Konferans meraklı tüm yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir.

Akademik Bilişim Konferansı, yapıldığı şehri bir Bilişim Fırtınası ile sarsmaya çalışmaktadır. Lise öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik İnternet ve açık kaynak etrafında bir sohbet toplantısı, kamu çalışanlarına yönelik bir e-devlet paneli, yurttaşlara yönelik güvenli internet, KOBİ’lere yönelik e-ticaret etkinlikleri yapmaya çalıştıklarımız arasında. Yerel TV ve radyolar kanalıyla şehri bir bilişim ve internet fırtınasıyla sarsmak fırsat bulduğumuzda gerçekleştirdiğimiz bir eylemdir. Konferansın parçası olarak 30-40 firmanın katıldığı bir Bilişim Fuarı da var.

Konferans öncesinde ve konferans sırasında çeşitli seminerler ve kurslar var. Konferans öncesinde, 28-31 ocak tarihlerinde 4 gün 5 konuda yoğun, makine başında kurslar var. Kurslar üniversite ve kamu çalışanlarını hedeflemekle birlikte her yurttaşa açıktır ve ücretsizdir. Kursiyerler ve konferans katılımcıları üniversite yurtlarında kalabilecekler. Kursiyerleri mümkünse kendi bilgisayarlarını getirmelerini, ve hazırlıklı gelmelerini öneririz. Kurslar Linux Sistem Yönetimi, Güvenlik, PostgreSQL, Libreofis ve Python hakkındadır. Bu kursları ve yazın yaptığımız Linux Kampı ile üniversitelerde ve kamuda bilişim sistemlerini yönetimde etkinliği ve tasarrufu hedefliyoruz. Bu kursları ve seminerleri insan kaynaklarına yatırım olarak düşünüyoruz. Linux Sistem Yönetimi kursu Linux ve özgür yazılımlarla internet servisleri güvenilir, güvenli, etkin yürütmeyi hedeflemektedir. Güvenlik kursu 2 parçadan oluşmakta; web Uygulama Güvenliği Tubitak Bilgem tarafından verilmektedir. İkinci parçada Özgür Yazılımlarla Saldırı Teknikleri anlatılacak, bir başka deyişle kendi sisteminizi nasıl koruyacağınız, ücretsiz özgür yazılımlara nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. PostgreSQL ticari ürünlerle yarışabilecek, çok büyük veritabanlarını çalıştıran, platform bağımsız, özgür bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu kurs, veritabanı temellerinden başlayarak, büyük bir bankanın veritabanını işletecek ve performansı düzenleyecek kavramları anlatacaktır. Pratik, makina başında gerçek yaşamdan örneklerle işlenecek ve ileri seviyedeki PostgreSQL ile devam edecektir. LibreOfis tüm ofis uygulamalarını kapsayan bir özgür yazılımdır. LibreOfise geçen kurumlara ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. Python ise oldukça yeni ama yetenekli bir programlama dilidir. Nesne temelli, web, sistem yönetiminde ve bilimsel uygulamalarda gittikçe yaygınlaşan bir dildir. Cep telefonları ve tabletlerde kullanılan Android için yazılım geliştirme bir diğer kurs. Kursiyerlerin ab2012.usak.edu.tr üzerinden kayıt omasını rica ediyoruz.

Konferans Öncesi Kurslar : 28-31 Ocak

GüvenlikLinux Sistem YönetimiPostgreSQLLibreOfis/

OpenOfis

PythonAndroid
28/01/12Uygulama GüvenliğiLinux Sistem YönetimiPostgeSQL’e GirişLibreOfis/

Openofis

PythonAndroid
29/01/12İleri PostgreSQL Özellikleri
30/01/12Özgür Yazılımlarla Saldırı Yöntemleri
31/01/12PostgreSQL’de Performance

Kurslar herkese açık ve ücretsizdir. Öncelik Üniversite Bilgi İşleminedir. Katılmak isteyenler, kendi masraflarını üstlenmek durumundadır. Kursiyer üniversitedeki yurtlarda 7 TL ücretle kalabilecekler. http://ab2012.usak.edu.tr/üzerinden kursa kayıt olmalıdır. Kursa katılacakların kendi dizüstü bilgisayarlarını yanlarında bulundurmaları ve üzerinde en az bir linux dağıtımı kurulu olması önerilir.

Akademik Bilişim

Yürütme Kurulu


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.