Özgür Bilgi Kanalı

Almanca Tercüme

Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesi olan Almanca, dünyada 38 ülkede ortalama 125 milyon kişi tarafından kullanılan bir dildir. Avrupa Birliği tarafından da resmi dil olarak kabul gören Almanca, aynı zamanda dünyada en çok konuşulan dillerden biridir. Durum, Türkiye’de de farksızdır; Türk vatandaşlarının önemli bir çoğunluğu, yabancı dil olarak İngilizce’den sonra Almanca’yı öğrenmeyi tercih etmektedir. Bu durumdaki başlıca etken şüphesiz ki, Almanya ile yıllardır süregelen yüksek ticari ve sosyal ilişkilerimizdir. Diğer bir neden olarak ise, İngilizce ile arasındaki benzerliklerden dolayı öğreniminin kolay olması gösterilebilir. Hepimizin bildiği üzere Türkiye, Almanya ile gerek ticari gerekse sosyo-kültürel bakımından her zaman bir etkileşim halinde olmuştur.

Ülkemizden Almanya’ya yapılan işçi göçü, oradaki Türk vatandaşlarının sayısını önemli boyutlara ulaştırmış ve bu durum, iki ülke arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmiştir. Öte yandan yapılan bu göç, Türk vatandaşlarının Almanca’yı dil bilgisi, gramer, atasözleri ve aynı zamanda sokak jargonuyla birlikte baştan sona öğrenmelerine olanak tanımıştır.

Günümüzde Almanya ile özellikle resmi ve ticari ilişkilerimiz yüksek boyuttadır. Bu durum,Almanca tercümehizmetine duyulan ihtiyacın başlıca sebebidir. Öyle ki, tercüme bürolarından İngilizce’den sonra çevirisi en çok talep edilen dil, Almanca’dır. Türkiye, nitelikli Almanca tercüman konusunda ise, oldukça zengin bir kaynağa sahiptir. Bunda, biraz önce bahsetmiş olduğumuz, dili bizzat ana dil olarak kullanılan ülkede öğrenen Türk vatandaşlarının etkisi büyüktür. Almanya’da yetişip, Türkiye’de Mütercim-Tercümanlık eğitimi alan her Türk vatandaş, nitelikli birer Almanca tercümandır. Türkiye’deki hemen her tercüme bürosu, müşterilerine Almanca çeviri hizmeti sunmaktadır.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.