ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ SINAVI

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

21/01/2012 tarihli ve 28180 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince merkez ve taşra teşkilatımızda boş bulunan mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat, kimyager, biyolog, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

 

 Mühendis  Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 Mimar  Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 Şehir Plancısı  Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 Avukat 1) Hukuk fakültesinden mezun olmak. 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
 Kimyager  Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 Biyolog  Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak.
 Tekniker En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 Teknisyen Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

mlerinden mezun olmak.

 

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında çalışıyor olmak.
 • Asli memurluğa atanmış olmak.

 

SINAV BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİ

 

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı ön başvuruları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden toplanmıştır.

 • Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 675 TL’yi (altıyüzyetmişbeş Türk Lirası KDV dâhil), 23-30 Mart 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartıyla veya T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecektir. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen T.C. Kimlik No ve telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.
  • Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
  • Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra, 23-30 Mart 2022 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden başvuru yapacaklardır. Başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.
 • Başvuru koşullarını  taşımadığı  halde  sınav  ücretini  yatıran  adaylar  veya  başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
 • Sınav ücretini yatıran ve başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır.

 

SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 10.00’da 81 il e-Sınav Merkezinde yapılacaktır.

 

SINAV GİRİŞ BELGESİ

 

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 18 Nisan 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır

 

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

1-Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, Kimyager

S.NO

1

KONU ADI

T.C. Anayasası (Birinci kısım ile İkinci Kısmın Birinci ve İkinci Bölümleri)

SORU

SAYISI

3
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 3
3 İnsan Hakları ve Demokrasi 3
4 Etik Davranış İlkeleri 3
5 Genel Yetenek (Sayısal) 3
6 5543 Sayılı İskân Kanunu 2
7 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 2
8 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 2
9 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2
10 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 2
11 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 97 ila 126 ıncı maddeleri 20
12 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin) 5
  TOPLAM 50

 

2-Tekniker

S.NO KONU ADI SORU

SAYISI

1 5543 Sayılı İskân Kanunu 3
2 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 3
3 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 3
4 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3
5 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3
6 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 97 ila 126 ıncı maddeleri 20
7 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin) 15
  TOPLAM 50

 

3-Teknisyen

S.NO KONU ADI SORU

SAYISI

1 5543 Sayılı İskân Kanunu 3
2 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 3
3 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 3
4 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3
5 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3
6 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 97 ila 126 ıncı maddeleri 20
7 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu (Ödevler ve Sorumluluklar, Genel Haklar, Yasaklar, Disiplin) 15
  TOPLAM 50

 

SINAVIN UYGULANMASI

 

 

Grup No

 

Grup Adı ve Soru Sayısı

 

Sınav

Merkezi

Sınav

Saati ve

Süresi

Cevap

Seçenek Sayısı

 

1

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, Kimyager / 50 Soru  

81 İl

e-Sınav

Merkezi

SAAT:

           10.00

           60 dk.

 

 

4 (dört)

2 Tekniker / 50 Soru
3 Teknisyen/ 50 Soru

 

 • Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.
 • Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
 • Koronavirüs tanılı veya temaslısı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan ‘Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler’ doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 • Sınav sonuç bilgileri 16 Mayıs 2022 tarihinde meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

 

 • Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.
 • Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda sınav komisyonlarınca gerekli tedbirler alınacaktır.
 • Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav değerlendirme grup numarası aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

 

Grup No Grup Adı
1 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, Kimyager
2 Tekniker
3 Teknisyen

 

 • Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 • Sınavda değerlendirme  için;  [Puan=  (Doğru  Sayısı/Soru  Sayısı)x100]   formüllü kullanılacaktır.
 • Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
 • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

SINAV İTİRAZLARI

 

 • Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÖDSGM tarafından bildirilecektir.
 • Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

İLETİŞİM VE DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632”

                     0 (312) 413 32 64- 66

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü için 0 (312)

410 1572 – 410 1573 – 410 1613 numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.

SINAV PDF : 16165844_CSB_SYnav_YlanY_16.03.20222

Önceki İçerikTelafide Ben de Varım programı nedir ve neyi amaçlamaktadır?
Sonraki İçerikMOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ e-SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2022

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz