ÇOCUK EĞİTİMİNDE KRİTİK DÖNEM


ÇOCUK EĞİTİMİNDE KRİTİK DÖNEM
Gelişim sürecinde belli özelliklerin kazanılmasının beklendiği aşamalar dönem kavramıyla ifade edilir ve en basit dönem sınıflaması yaşa göre yapılır. Yani dönem, daha çok belli bir zaman aralığını ifade etmektedir. Işte gelişim psikologları bazı özellikler açısından bazı zaman aralıklarının çok önemli olduğnu belirtmek için kritik dönem kavramını kullanırlar.
Örneğin, 1-3 yaş aralığı çocuğun tuvalet alışkanlığını kazanmaya en uygun olduğu süreçtir. Eğer çocuk 3 yaşına kadar bu alışkanlığı kazanamazsa daha sonra bunu kazanmakta zorlanabilir. Bu noktada da söz konusu zaman aralığında çocuğa verilecek tuvalet eğitiminin niteliği ön plana çıkar. Benzer şekilde çocuğun dil gelişimi açısından 1-1,5 yaş aralığı kritik dönemdir. Bu dönemde çocuk işitsel uyarıcıların etkisine çok açıktır ve çocuğun tek bir çocuk dahi olsa konuşması beklenir. Bir çocuk 1,5 yaşına geldiği halde henüz hiçbir sözcük söylemiyorsa, o çocuğun dil gelişimi açısından sıkıntı yaşama olasılığı yüksektir.