Darwin'in Evrim Teorisi


Darwin’in Evrim Teorisi
Evrim teorisi bakış açısını geliştiren Charles Darwin’dir.  Darwin, insan türünün milyonlarca yıl boyunca tabii seçilim süreci ile evrimden geçerek bugüne ulaştığını ifade eder. Darwin’in tabii seçilim ilkesine göre yeryüzünde yaşayan bazı türlerin çevrelerine uyum sağlayabilme yetenekleri vardır ve yetenek sayesinde hayatta kalarak varlıklarını sürdürmeleri mümkün olmuştur.
Darwin, pek çok türün  embriyolarının gelişimlerinin birbirine benzemesinden hareketle canlıların ortak atadan türemiş olduğunu iddia etmiştir ve iddia bugün hala tartışılmaktadır.

Darwin’den etkilenen birçok çağdaş kuramcı ya göre de insan davranışı temelde uyum sağlamaya yöneliktir. Örneğin güvenli bir sosyal ve fiziki çevre de yetişen çocuklar uyum sağlama davranışına bağlı olarak güvensiz ortamda yetişen çocuklardan daha farklı kişilik özelliklerine sahip olurlar.