Özgür Bilgi Kanalı

diploma tercumesi

Eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen kişiden eğitim görmek istediği okul tarafından diploma tercümesi talep edilmektedir. Diploma tercümesi yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gereken önemli bir belgedir. Bazı işlemlerde kurumlar ayrıca noter tasdiki istemekte bazı işlemlerde ise yeminli tercümanın imzasını yeterli bulmaktadır.

Diploma tercümesi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır çünkü bu belge önemli bir belgedir. Diploma tercümesi yapılırken belgeyi istemekte olan okulun kullanmakta olduğu dile göre tercüme işlemi yapılmalıdır. Aksi durumda yapılmakta olan tercüme işlemi geçersiz sayılmaktadır. Yeminli tercüman tarafından yapılan tercüme işleminde tercüme yapılacak olan dili çok iyi derecede bilen bir kişinin tercümanlık yapması yanlışları ortadan kaldırmak açısından büyük ölçüde önem taşımaktadır.

Diploma Tercümesi Nerelerde Kullanılır

Diploma tercümesi genel olarak yabancı ülkelere vize başvurusu işlemlerinde ve eğitim belgesi gerektiren kurum ve kuruluş başvurularında gerekli olabilmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra denklik alma, master, doktora, yüksek lisans ve iş başvuruları gibi işlemlerde de diploma tercümesinin gerekli olduğu durumlar söz konusu olabilir.

Diploma tercümesi kişinin almış olduğu eğitim seviyesini ve herhangi bir iş için başvuru aşamasında mesleki yeterlilik bilgisini göstermekte olan belgedir. Bu sebepten dolayı diploma tercümesi bazı kurumlar tarafından büyük önem taşımaktadır ve yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi zorunlu tutulan bir evraktır. Yeminli tercüman tarafından yapılmakta olan tercüme işlemleri yeminli tercümanların noter zaptı bulunmakta olduğundan dolayı pek çok kurumda noter onayı gerekmeksizin geçerli sayılmaktadır.

Diploma Tercümesi Fiyatları

Diploma tercümesinde sabit bir fiyat aralığı bulunmamaktadır. Diploma tercümesi işleminde fiyat belirlenirken tercüme edilecek karakter sayısı, müşterinin istediği içerik detayları, belgenin çeviri işleminin yapılacağı kaynak ve hedef dil, onay durumu ve tercüme işleminin teslim süreci gibi durumları baz alarak tercüme bürosu gerekli fiyat hesaplamasını yapar.

Diploma tercümesi fiyatlarında tercümenin yeminli tercüman tarafından ya da noter onayı ile onaylanması da fiyat üzerinde etki göstermektedir. Diploma tercüme işleminde Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça ve Japonca başta olmak üzere tüm dillerde tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir. Tercüme işlemini yaptırmadan önce tercümanın çeviri yapılacak olan dil ile ilgili eğitiminin araştırılması belgenin önemliliği açısından büyük yarar sağlamaktadır.

Diploma Tercüme Çeşitleri

Diploma tercüme işlemi kendi ülkesi dışında başka bir ülkeye örneğin; ülkemizden yurt dışına başvuru işlemleri sırasında kullanılmakta olan bir belgedir. Diploma tercümesi tamamlanmadığı sürece yapılmakta olan diğer tüm işlemler askıda bekler ve diploma tercümesi gelmeden hiçbir işlem yapılmaz. Tercüme ilgili kurumun istemiş olduğu niteliklere uygun bir şekilde ve belirtilen onay işlemi yapılarak getirilir ise işlemler devam eder.

Tercüme işlemi gerçekleştirilmiş olan ilgili belgenin üzerinde tercümanlık işlemini gerçekleştirmekte olan yeminli tercümanın kaşe ve imzasının ya da noter onayının mutlaka yer alması gerekir. Noter tasdiki olmayan ya da yeminli tercüman tarafından imzalanmayan diploma tercümeleri geçersiz sayılmakta ve işleme alınmamaktadır.

Diploma tercümelerinde ilgili kurumun isteğine bağlı olarak lisans diploma, ön lisans diploma, tasdikname, öğrenci belgesi, lise diploması, üniversite diploması, ortaokul diploması, mezuniyet belgesi ve öğrenci belgesi gibi tüm belgeler için tercümanlık yapılabilmektedir. Diploma çeşitlerine göre de tercüme fiyatlarında farklılık gözlemlenebilmektedir.

Yeminli Tercüme Ve Noter Tasdiki

Noter tasdiki; tercümanın istenilen dile göre tercüme ederek hazırlamakta olduğu belgeler tercümanın imzası ile noterin onayına sunulmaktadır.

Yeminli tercüme; istenmekte olan evrakların tercüme işlemini tamamladıktan sonra tercüme ettiği evrakları imzalar. Bu durum da evraklar yeminli tercüme olarak çevrilmiş olur.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/diploma-tercume


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.