Özgür Bilgi Kanalı

e beyanname

E-beyannamevergi dairesine ibraz edilmesi gereken belgelerin elektronik ortama aktarılarak verilebilmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Bu platform sayesinde yapılan işlemlerin hız kazanması, vergi dairelerinin iş yükünün azalması, tasarruf sağlanması, depolama konusunda maliyet avantajı elde edilmesi, minimum düzeyde hata yapılması gibi olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Kimler E-Beyanname Verebilir?

E-beyanname vereceklergeniş içeriğe sahiptir. Bunlar arasında kamu bütçeli idareler, il özel idareleri, KİT’ler, belediyeler ile bunlara bağlı iktisadi işletmeler, döner sermayeli işletmeler, özerk kuruluşlar, diğer kamu kurumları, noterler, devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri iştirakleri, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre Avukatlık ruhsatı almış olanlar, gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri ve bunun gibi yerler yer alır.

e beyanname

Başvuru Nasıl Yapılır?

E beyanname başvurularıbizzat ilgili vergi dairesine yapılır. Sistemi kullanabilmek için Beyanname Düzenleme Programı ile beyannamelerin gönderildiği web sitesine ihtiyaç vardır. Bu uygulamayı kullanabilmek için başvuru esnasında Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu doldurularak müracaat edilir. Başvuru yapıldıktan sonra program indirilmesi gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinde yer alan beyanname düzenleme programı indirilir. Kullanımı kolay olan ve işlevsel olacak şekilde tasarlanan bu program her bilgisayara uyum sağlayabilir. Programa nasıl sahip olunacağı ile ilgili kapsamlı bilgi sitede yer alan kılavuzda gösterilmiştir.

Hangi Tür Beyannameler Gönderilir?

E-beyanname ile gönderilen beyannamelersayıca fazladır. Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ilgili beyannameler, muhtasar beyanname çeşitleri, banka muameleleri vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, yıllık gelir vergisi, noter harçları vergisi, sigorta muameleleri vergisi, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergiler, BA – BS formları, kurumlar vergisi gibi beyannameler bunlar arasında yer alır. Bu vergilere ilişkin beyanname ve bildirimler elektronik ortam üzerinden yapılabilir.

E-Beyanname Özellikleri

E-beyanname aracılığıyla beyanname gönderme süresi için ilgili beyannamenin kanuni teslim süresinin olduğu son iş günü saat 24:00 esas alınır. Saat açısından ise TRT kurumuna ait saat bilgileri geçerlidir. Eğer beyanname üzerinde değişiklik yapmak gerekirse bu durumda beyanname düzenleme programı da güncellenir.

E beyanname sistemine girişiçin kullanıcı adı ve parola bilgileri kullanılır. Bunlar unutulduğu takdirde bağlı olunan vergi dairesine gidilerek ilgili başvuruda bulunulması gerekir. Bu sistem internet bağlantısının olduğu tüm bilgisayarlardan kullanılabilir. Böylece işlemler daha pratik şekilde yapılır, zaman yönünden tasarruf sağlar ve istenirse geçmiş dönemlere ait beyannamelere ulaşılabilir.

Bilindiği üzere, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan turizm payı beyannamesinin program yazılımı hazırlanmış olup, 01.11.2019 tarihinde Beyanname Düzenleme Programı (BDP) güncellenecektir. (BDP)’ye ait xsd dosyalarına 25.10.2019 (bugün) tarihinden itibaren buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Lütfen Yazılımınızı xsd’ye uygun olarak düzenleyiniz.

Ba-Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin duyuru için tıklayınız.

e beyanname

E Beyanname Önemli Linkler


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.