Özgür Bilgi Kanalı

SGK Sorgulama

SGK sorgulamayapılarak çalışanlar, çalışma yaşamına yönelik olarak prin gün sayısı öğrenme ve hizmet dökümü aracılığı ile toplam ne kadar primlerinin yattığını öğrenebilmektedirler. Ülkemizde hangi sektörler olursa olsun çalışanların primleri Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile yatırılmaktadır. Kendi primlerini elden yatıranlar dahil olmak üzere özel sektörle de kamu kurumlarında çalışanların primleri de işveren tarafından düzenli bir şekilde yatırılmaktadır.SGK sorgulama ekranının asıl amacı bu çalışanların primlerinin düzenli bir şekilde yatırılıp yatırılmadığını öğrenmelerinin sağlanmasıdır.

Sosyal Güvenlik yasasına göre resmi olarak işe başlayan herkes Sosyal Güvenlik Sistemie kayıt ettirilir. Deneme süreci için işe başlamış biri için dahi bu kural geçerlidir. Bu sebeple çalışanınSGK primlerinin yatırılıp yatırılmadığı işverenin sorumluluğundadır. Çalışıpta primi yatırılmayan herhangi bir kişinin SGK müfettişlerince tespit edilmesi veya şikayet konusu olması durumlarında işverene çok ağır yaptırımlar yapılmaktadır. İşletmelerde bulunan Muhasebe servisleri bu anlamda görevlerini eksiksiz bir şekilde yaparak tüm çalışanlarınSGK prim ve günişlemlerini takip etmeleri gerekmektedir.SGK prim sorgulamaişlemi bu yönü ile son derece önemlidir.

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Çalışanlar gerek şifrelie devlet sisteminden gerekse şifresiz olarak SGK primlerini sorgulayabilecekleri sistemlere girişlerini gerçekleştirerek rutin bir şekilde sorgulama işlemlerini yapmalıdırlar. TC ileSGK hizmet sorgulamaprimlerin yatırılıp yatırılmadığı hakkında detaylı bilgiler verirken diğer taraftan emeklilik tarihi öğrenme ve toplam ne kadar prim sayısının oluduğu gibi bilgileri de verebilmektedir. Bu yönü ile baktığımız zamanSosyal Güvenlik Kurumu sorgulamaişlemlerinin online olarak yapılabilmesi çalışanlar açısından çok önemli bir hizmettir. Sorgulama için tıklayınız ⇒https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu

SGK Hizmet Dökümü

SGK hizmet dökümüçalışanın işe başladığı ilk andan günümüze kadar düzenli veya düzensiz olarak yatırılmış 4A-4B ve 4C sistemlerinde kayıtlı prim gün sayısı dökümü hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tek çatı altında birleştirilerek çalışan adı altında ortak sistem üzerindenTC ile Hizmet dökümübilgilerini sunan bir yapı oluşturdu. Bu yapı içerisinde Özel sektör, kamu kurumlarında çalışanlar ve kendi primlerini elde yatıran tüm vatandaşlarımız prim gün sayıları ayrıntılı bir şekilde verilebilmektedir.

PekiSSK Hizmet dökümüile ne tür bilgiler öğrenilebilmektedir?Sosyal Güvenlik Kurumuüzerinde yapılan bu işlem ile daha önce de belirttiğimiz gibi çalışanın SGK kaydının yani primlerinin ilk yattığı andan itibaren günümüze kadar yatırılmış tüm prim bilgilerine ulaşılabilmektedir. Hangi aylarda SGK primleri yattı, hangi aylarda yatırılmadı gibi birçok bilgi bu mecradan elde edilebilmektedir.

Özel sektör çalışanları belli dönemlerde iş değişiklikleri yapabildikleri için arada bazı sigorta primleri yatırılamayabiliyor. Yatırılmayan bu prim detayları ve prim borcu bilgisi deSGK hizmet dökümü sorgulamaekranından öğrenilebilmektedir. Genellikle muhasebe servisleri çalışanlarına ait hizmet dökümünü hem işe başladıkları anda hem de farklı dönemlerde talep edebilmektedirler.SGK hizmet dökümü hem e devlet üzerinden hem deşifresiz olarak sgk sorgulamaekranından öğrenilebilmektedir.

4A Hizmet Dökümü

E Devlet SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

E Devlet Sistemi üzerinden SSK hizmet dökümü 4A hizmet bilgisi SorgulamaSGK’nın yeni uglaması olarak hayatımıza girdi. Bu uygulama ile artık hizmet dökümü ve primlerinizi e-devlet sistemi üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenebileceksiniz.E Devlet şifresi alabilmek için Ptt’den 2 Tl karşılığında yeni şifre oluşturmanız lazım.Tükiye Gov tradresinden hizmet dökümü sorgulamanın yanı sıra bağkur primleri ve emekli aylık bilgisi ve emeklilik sorgulama gibi bölümleri kullanarak sigortalılığınıza dair tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Sorgulama için tıklayınız ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu

Sigorta Sorgulama

Sigorta sorgulama, sigorta hizmet dökümü, sigorta gün prim ve sigorta başlangıcı ile ilgili tüm sorgulama işlemleri ve döküm bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu alt yapısı kullanılarak elde edilmektedir. Sigorta başlangıcı çalışanın işe başladığı ve SGK primlerinin yatırıldığı ilk gün baz alınarak yapılmaktadır. Yani bir bakıma işe başlangıç tarihi ile sorgulama yapılan güne kadarki toplamprim gün sayısı sigorta hizmet dökümüekranında detaylı olarak görülebilmektedir. ve Sigorta hizmet dökümü çıktısı alınabilmektedir.Sosyal Güvenlik Yasasına bağlı olarak ülkemizde gerek özel sektörde gerekse kamu kurumlarında çalışan kişilerin işe başladıkları ilk günden itibaren sigorta girişlerinin muhasebat servislerince yapılması gerekmektedir. Bu anlamda eksik işlem yapılması veya çalışanınnsigorta primlerinin bilinçli olarak işveren tarafından yatırılmaması, hem maddi hem de manevi sorumluluğu beraberinde getirmektedir.

Çalışmayan vatandaşlarımızGenel Sağlık Sigortasısistemie kayıt yaptırmalı ve devlet güvencesi altında sigorta sağlık hizmetlerinden etkin olarak yararlanmalıdır. Diğer taraftan kendi işini yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlarımız da bağkur primlerini elden yatırarakSosyal Güvenlik Kurumusistemine dahil olabilmektedirler. Yani özet şu ki çalışan ve çalışmayan herkesin sigorta primleri düzenli bir şekilde yatırılmalı ve sağlık olanaklarından da etkin bir şekilde yararlanılmalıdır.

Sigorta prim sorgulamaekranı bu yönü ile bu hizmetlerden yararlanan herkesin rutin olarak sorgulama yaptığı bir sistem olmakla birlikte, muhakak her çalışanın sigorta bilgilerini bu sistem üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Zira bazen muhasebe servislerince primler yatırılmaya bilmekte veya eksik prim yatırılmasından ötürü çalışanlar mağdur olabilmektedir. Bu durumlarda geçmişe dönük olarak itiraz durumları çok da olumlu sonuç vermeyeceği için her ay güzenli olaraktc ile şifresiz sigorta gün sorgulamaekranından primlerinizi kontrol ediniz. Sorgulama için tıklayınız ⇒https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu

SGK Emeklilik Sorgulama

SGK emeklilik sorgulama, ne zaman emekli olurum, emeklilik tarihi hesaplama ve Sosyal Güvenlik Kurumu emekli sandığı ile ilgili tüm işlemleri emeklilik sorgulamaları ekranından gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemizde hayatımıza en son düzenleme ile girmiş olan kademeli emeklilik yasası ile emekli olma sürecinde bağkur, ssk ve sgk’lı kavramlarının her biri ortadan kaldırılarak artık çalışan kavramı hayata geçirilmiştir. TümSosyal Güvenlik Kurumusistemine dahil olan çalıanların emeklilik hesaplama işlemleri rutin bir hesaplama haline gelmiştir.

Kadınlarda emeklilik yaşı 60 erkeklerde ise 65 olarak revize edilmiş ve buna göre toplam prim gün sayısına göreSGK emeklilik sorgulamaişlemleri gerçekleştirilir olmuştur.Kademeli emeklilik yasasına göre yasanın çıktığı andan itibaren işe başlayan kişiler için prim gün sayısının minimum yatırılma tutarı ile birlikte en önemli şart, yaş haddinin tamamlanıp tamamlanmadığının tespit edilmesidir. yani diğer bir ifade ileSGK, SSK ve Bağkursistemine dahil olan kişiler tamamlamaları gerekenprim gün sayısını tamamlamış olsalar bile yaş haddini beklemek zorundadırlar.

Bu kişiler dilerlerse emekli olabilirler, ancak yaş haddi gelmediği için maaş bağlanmaz. Fakat kademeli emeklilik yasasından önce işe başlamış kişilerde iseSGK emeklilik hesaplamave sorgulama işlemleri farklı bir boyutta ele alınmaktadır. Hak ediş kavramından yola çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncesinde işe başlayanların kademeli olarak yaş arttırımına tabi olmalarını sağlamıştır.

SGK Ne Zaman Emekli Olurum Uygulaması

SGK ne zaman emekli olurumuygulaması ile işe başlangıç tarihi, toplam prim gün sayısı ve kademeli emeklilik yasasında belirlenen yaş aralıklarına göre emeklilik hesaplaması işlemleri yapılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu toplam prim gün sayısıSGK hizmet dökümüekranından öğrenilebilmektedir. Toplam prim gün sayısı yaş haddi ile birlikte SSK emeklilik günü hesaplama anlamında en önemli argümanlardır.Emeklilik hesaplamaişlemlerini sayfamız üzerinden şifresiz olarak yapabilir veyaE devlet SGK emeklilik sorgulamaekranından da e devlet şirfesi aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olabilmek için yapılan hesaplamadaki şartlara uymanız halinde SGK’ya dilekçe ile başvuruda bulunup emeklilik işlemlerinin başlatılmasını talep edebilirsiniz. Sorgulama için tıklayınız ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

E-Devlet SGK Sorgulama

E-Devlet SGK sorgulamaekranı ile çalışanları sigorta hizmetleri ile ilgili olarak hizmet dökümü, emeklilik, prim gün sayısı öğrenme ve toplam sigorta prim borcu gibi birçok bilgiyi öğrenebilmektedirler.E devlet SGK prim sorgulamasistemine giriş yapabilmeniz için ilk olarak e-devlet şifreniz olması gerekmektedir. Eğer şifreniz yok ise en yakın ptt şubelerinden 2 TL karşılığında bu şifreleri temin edebilir ve sonradan kendi dilediğiniz bir şifre belirleyerek şifre tanımlaması yapabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışan veya kendi işyeri olan kişiler Prim ödeme gün sayılarını bilgi güvenliği nedeniyle artık E-Devlet SSK Sorgulama aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Sigortalının bir ay içerisinde ödemiş olduğu veya işveren tarafından e bildirge ile gönderilip ödenen ssk primlerinizi e-devlet sisteminden nasıl sorgulama yapacağınızı detaylı bir şekilde ele aldık.

E Devlet 4A Çalışan SSK Sorgulama Ekranı

E Devlet 4A çalışan SGK sorgulamaekranını kullanarak ne tür işlemler yapabileceğinizi belirtmiştik. Tüm Sosyal Güvenlik Sistemi içerisinde bulunan SSK, Bağkur ve SGK’lı yani devlet memuru olan kişiler ile belli bir sözleşme ile işverene bağlı olarak çalışan işçiler dee devlet sgk gün sayısı sorgulamaekranından yararlanabilirler. e devlet sistemi üzerinden Toplam prim gününüzü, Hangi ay ne kadar prim yatmış veya dönem içerisinde yatırılmamış prim gün sayısı gibi detaylar öğrenilebilmektedir. Sisteme girişinizi gerçekleştirdiğinizde aşağıdaki aşağıda bulunan ekran gibi bir ekran görülecektir Bu ekrandaE-HizmetlerLinkini tıklıyoruz ve S– Yani Sosyal Güvenlik Linkini tıklamanız gerek en son olarak da4A Hizmet DökümüLinkini tıklamanız sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz açısından yeterli olacaktır.

E devlet SGK sorgulama ekranıile sgk hizmet dökümü detaylarına da ulaşabileceğinizi unutmayınız! Zira SGK hizmet dökümü, emeklilik tarihi öğrenme, SGK toplam prim gün sayısı öğrenme, sgk borç sorgulama ve eksik yatırılmış prim detaylarını öğrenme açısından tüm bilgileri sunmaktadır. Sorgulama için tıklayınız ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/ilac-kullanim-suresi-sorgulama

SGK Ne Zaman Emekli Olurum

SGK Ne zaman emekli olurum, SGK toplam prim gün sayısına göre emeklilik ne zaman, SSK emeklilik tarihi sorgulama ve SGK emekliliği ile ilgili tüm hesaplama sorgulama işlemleri… Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan vatandaşlarımızın prim gün sayılarının ve emeklilik yaş sürelerinin tamamlanmasına paralel olarak emeklilik işlemlerinin başlatılması adına emeklilik dilekçelerini almaktadır.Emeklilik başvurusuve emeklilik ile ilgili iş ve işlemler bu yönü ile resmi sayfa üzerinden alınmakta ve şartların taşınması ile birlikte süreç başlatılabilmektedir. Emeklilik süresinin tamamlanıp, tamamlanmadığının öğrenilmesi için emeklilik sorgulama sayfası kullanılabilmektedir.İşe ilk başlama tarihi, toplam prim gün sayısının hesaplanması ve kademeli emeklilik yasasına göre yaş haddinin tam olması ile birlikte emekli olunabilmektedir.

4A Emekli Aylık Bilgisi

Ne zaman emekli olurum uygulamasıbu yönü ile çalışanlar tarafından çok fazla kullanılan bir uygulamadır. Bağkur, SGK ve Özel sigorta yatıran kişilerin her biriSSK emeklilik sorgulamasayfasını kullanarak bilgi elde edebilmektedir. Zira memur, işçi, taşeron ve diğer hizmet sınıfına dahil olan kişilerin her biri çalışan çatısı altında birleştirilerek, iş ve işlemlerin buna göre tesis edilmesi sağlanmaktadır. Bundan yaklaşık olarak 10 yıl önceemeklilk hesaplamaişlemleri çok sınırlı kıstasa göre yapılırdı. Minimumprim gün sayısını tamamlamış olan bir çalışan 40 yaşına gelmiş olsa bile emekli olabilmekteydi. Günümüzde ise emeklilik hesaplamalarına kademeli emeklilik yasası girmiş ve birçok kriterde değişiklikler meydana gelmiştir.

Emekli olabilmek için en belirgin kıstas işe başlama tarihine bağlı olarak kademeli emeklilik yasasında belirtilen yaşın tam olması ve kişinin emekli olabilme konusunda istekli olmasıdır. Zira emeklilik yaşı gelen kişiler isteğe bağlı olarak emeklilik sürelerini uzatabilmektedirler. Bu tür kişilerin en önemli avantajı emeklilik maaşlarının yüksek olması olacaktır.Ne zaman emekli olurum uygulamasıSosyla Güvenlik Resmi Sayfası üzerinden sunulmaktadır. Bu konuda sağlıklı bilgi alabilmek veEmeklilik tarihini öğrenebilmek için sistemin sizlerden istediği bilgileri doğru olarak sisteme girmelisiniz. Emeklilik sorgulaması için tıklayınız ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

SGK Provizyon Sorgulama

SGK provizyon nedir, provizyon sorgulama nasıl yapılır,SGK provizyon aktif edilmesi ne zaman olur, provizyon nasıl verilir ve provizyon verildikten sonra muayene yapılabilir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu işe başlangıç yapmış veya herhangi bir sigortalıya bağlanmış kişinin sistem üzerinden aktivasyon işleminin gerçekleştirerek provizyon vermektedir. Aksi halde kişinin sosyal hizmetlerden ve sağlık olanaklarından yararlanması mümkün olmayacaktır. DilersenizProvizyonun tanımını yaparak işe başlayalım.

SGK Provizyon Nedir?

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemidiğer adı ile SPAS; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında birleşmesi süreci ile birlikte, üç farklı kuruma bağlı sağlık yardımı hak sahipliği işlemlerinin tek bir program üzerinden yürütülmesi amacıyla hayatımıza girmiş olan bir yazılım programıdır. Bu program ile bütün genel sağlık sigortalıları ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu (çocuk, eş, üvey evlat, anne, baba, yeğen) kişilerin sağlık aktivasyon işlemleri, kişilerinSosyal Güvenlik Kurumumüdürlüklerine başvurmalarına gerek kalmadan, tek bir program üzerinden otomatik bir şekilde sunuluma imkan veren bir sistemdir.

Genel Sağlık Sigortasıkapsamı içerisinde değerlendirilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarından yararlanacak kişinin, sağlık hizmet sunucularına (hastane, eczane gibi) başvurduğuna SGK sağlık yardımları almaya müstahak olduğunun anlaşılabilmesi, yani adına sağlık provizyonu alınabilmesi için hak sahipliğinin Kurum sistemi üzerinden aktive edilmesi bir diğer tanımıdır. Yani çalışanın evlendiyse eşi için veya çocuğu doğdu ise çocuğu için sağlık imkanlarından yararlanabilmesi adınaprovizyon sorgulamave aktif etme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. ⇒https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

SGK Müstehaklık Sorgulama

SGK Müstehaklı sorgulama, SGK sağlık imkanlarından yararlanabilir miyim, SGK müstehaklık nasıl yapılır, SGK prim yatmaya başladıktan ne zaman sonra ilaç alınabilir ve SGK müstehaklık ile ilgili diğer tüm detaylar… İşe başlanıldığından kısa bir süre sonra çalışanlar veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile ilgili olarak müstehaklık işlemleri yapılmaktadır. Önceleri işe başlangıç tarihinden sonra düzenli olarak 3 aylık bir prim yatırılması gerekiyordu. Ancak yapılan yeni düzenleme ile birlikte artık SGK işe giriş bildirgesinin verilmesi ve işe başlama yapılmasından 1 gün sonra bileSosyal Güvenlik Kurumutarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak mümkün olacaktır. Hem çalışan hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu hizmetlerden etkin olarak yararlanabilmektedirler.

SGK müstehaklıkişlemlerinin aktif edilmesi sonrasında bu hizmetlerden yararlanabileceğinizi unutmayınız. Bunun içinSGK aktivasyonekranında sigorta girişleriniz ile birlikte aktivasyonunuzun olup olmadığını takip etmelisiniz. Sigorta primleriniz bir gün dahi yatırılmış ise Sağlık imkanlarındna yararlanacağınızı unutmayınız. Bu sebeple en yakın SGK il müdürlüğüne giderek SGK aktivasyon işlemini yapmalısınız. Aynı şekidle doğan çocuğunuz ile ilgili olarak da aktivasyon işlemi yapılmalıdır.Aktivasyonişleminizi yaptıktan sonra SSKmüstehaklık sorgulamaekranından mühtehak olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi için tıklayınız ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama

SGK Doğum Parası Sorgulama

SGK doğum parası nedir, sorgulaması nasıl yapılır, SSK doğum parası hesaplama, doğum parası almanın şartları nelerdir, SGK analık arası ve doğum parası ile ilgili olarak tüm bilinmeyenler… Yazımızda çalışanlara veya çalışanların doğum yapan işlerine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmekte olan SGK doğum yardımı parası ile ilgili tüm detayları vereceğiz. Hamile olan çalışan bir kadının doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan 8 hafta sonra çalıştırılması normal şartlar halinde yasaktır. İkiz, üçüz gibi çoklu gebelikte 2 hafta daha bu süreye eklenmektedir. Fakat hamile olan kadın çalışmaya devam etmek istiyorsa doktordan çalışabilir raporu alarak doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmalarına devam edebilir.

SGK Doğum Parası Alma Şartları Nelerdir?

1) Doğum öncesi izinin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması,

2) Belirlenmiş süreler içerisinde iş yerinde çalışmamış olması,

3) Doğumdan önceki 1 yıl içerisinde minimum 90 günlük sigorta priminin yatmış olması

4) Doğumun gerçekleşmiş olması…

SGK Doğum Parası Nasıl Alınır?

Sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan eşi doğum borçlanmasından yararlanmak istiyorsa eşinin doğumdan önceki bir sene içerisinde 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Çalışan kadınlarda ise doğum raporu ve vizite kağıdı ile birlikte SGK’ya başvurduğunda SSK Doğum Parası almak mümkün olacaktır. SGK Doğum Parası’nı doğumdan sonra işlemler tamamlanınca gidip alabilirsiniz.

SSK Doğum Parası Ne Kadar, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum Parasını hesaplama işlemi çok basittir. Kaba hesapla çalışan kadın vatandaşların günlük kazancının 2/3’ü kadına doğum parası olarak verilir. Örneğin; günlük 30 TL’ye çalışan bir kadına 30 TL’nin 2/3’ü SSK tarafından ödenmektedir. Yani 20 TL analık parası alacaktır.

SGK Doğum Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Doğum arası sorgulama ve hesaplama işlemleri e devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Çalışan kadın veya erkek kişi ilgili sayfaya girişini gerçekleştirerek sistemin kendisinden istediği bilgileri sisteme girmesi gerekmektedir. Buradan kişisel bilgiler modüşlüne erişecektir. karşınıza çıkan sekmelerden doğum parası sorgulama ve hesaplama ile ilgili alana geçerek doğm parasına yönelik tüm detaylara ulaşabileceksiniz.

Kamu Çalışanları Doğum Yardımına Nasıl Başvuru Yapabilir?

Başvuran kişinin Kamu Kurumunda çalışması halinde başvurular çalıştığı ilgili Kuruma yapılacak olup kesinlikle Doğum Yardımı Sistemi üzerinden başvuru yapmamaları gerekmektedir.

Doğum Yardımı Ödeme Esasları Nelerdir?

Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenecektir.

Doğum Yardımı İle İlgili Yönetmelik

Doğum Yardımı Yönetmeliği ile ilgili düzenleme 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4.maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılmıştır.

Doğum Yardımı Tutarları Ne Kadar?

2017 Yılı için 1. Çocuk için: 300,00 TL

2017 Yılı için 2. Çocuk için: 400,00 TL

2017 Yılı için 3. Çocuk için: 600,00 TL

SGK Meslek Kodları

SGK Meslek kodları nedir, meslek kodları ne işe yarar, güncel meslek kodları listesi, SSK çalışan meslek kod bilgisi ve sektörlere yönelik olarak tüm meslek kodları… Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan ve sisteme kayıtlı olan tüm mesleklere yönelik olarak kod belirlemesi yapılmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibarenSGKaracılığı ile güncellen liste resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple her mesleğin SGK’da bir kodu bulunmaktadır. Tüm kurumlar artık kendi bünyesinde çalışanlar için bu kodları kullanmak zorunda olacak.

Özellikle E-Bildirgeler için meslek kodları son derece önemlidir, Bu yüzden sistem SGK Meslek Kodları olmadan çalışmayacaktır. SGK Meslek kodları uygulamasının başlamasıyla meslek grupları için belirlenmiş olan asgari ücret seviyeleri ile bu kişilerin prim matrahına esas olan ücretler karşılaştırılacak ve primleri düşük ücretten ödenen mesleklerin tespiti yapılacaktır. Aşağıdaki listede tüm mesleklerin adları ve sol tarafında iseSGK meslek kodlarıbulunmaktadır.

ISCO-08 KODU MESLEK ADI
1111.01Cumhurbaşkanı
1111.02TBMM başkanı
1111.03Başbakan
1111.04Bakan
1111.05Milletvekili
1111.06Büyükşehir belediye başkanı
1111.07İl belediye başkanları
1111.08Diğer belediye başkanları
1112.01Ataşe
1112.02Kurum Başkanı – kamu
1112.03Daire başkanı – kamu
1112.04Kurum başkan üyeleri
1112.05Genel müdür – kamu
1112.06Genel sekreter – kamu
1112.07Genel sekreter – Üniversite
1112.08İl emniyet müdürü
1112.09İl emniyet müdür yardımcısı
1112.10İl müdürü
1112.11Baş müdür – kamu
1112.12Hukuk müşaviri – kamu
1112.13Diğer müşavirler – kamu
1112.14Müsteşar
1112.17Vali
1112.18Vali yardımcısı
1112.19Kaymakam
1112.20Defterdar
1112.21Bölge müdürü – kamu
1112.22kurum başkan yardımcısı – kamu
1112.23Genel müdür yardımcısı – kamu
1112.24Başkonsolos
1112.25Büyükelçi
1114.04Oda başkanı
1114.05Siyasi parti genel başkanı
1114.06Siyasi parti üst düzey yöneticisi
1114.07Siyasi parti genel sekreteri
1114.08Siyasi parti MKYK üyesi
1114.09İşçi sendikası üst düzey yöneticisi
1114.10İşveren sendikası üst düzey yöneticisi
1114.11Memur sendikası üst düzey yöneticisi
1114.12İşçi sendikası genel başkanı
1114.13İşveren sendikası genel başkanı
1114.14Memur sendikası genel başkanı
1114.15Dernek, vakıf, birlik ve STÖ başkan ve üst düzey yöneticileri
1114.16Kızılay genel başkanı
1114.17İşyeri Sendika Temsilcisi
1120.01Armatör
1120.02Başhekim
1120.03Başhekim yardımcısı
1120.04Başkan – özel sektör
1120.05Bölge müdürü – özel sektör
1120.06Genel müdür – avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)
1120.07Genel müdür – bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)
1120.08Genel müdür – depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)
1120.09Genel müdür – eğitim, sağlık, spor (özel sektör)
1120.10Genel müdür – eğlence, lokanta, otel (özel sektör)
1120.11Genel müdür – gayrimenkul ticareti (özel sektör)
1120.12Genel müdür – inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)
1120.13Genel müdür – kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)
1120.14Genel müdür – kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)
1120.15Genel müdür – perakende ve toptan ticaret (özel sektör)
1120.16Genel müdür – turizm (özel sektör)
1120.17Diğer özel sektör genel müdürler
1120.18Genel müdür yardımcısı – avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)
1120.19Genel müdür yardımcısı – bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)
1120.20Genel müdür yardımcısı – depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)
1120.21Genel müdür yardımcısı – eğitim, sağlık, spor (özel sektör)
1120.22Genel müdür yardımcısı – eğlence, lokanta, otel (özel sektör)
1120.23Genel müdür yardımcısı – gayrimenkul ticareti / özel sektör
1120.24Genel müdür yardımcısı – inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)
1120.25Genel müdür yardımcısı – kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)
1120.26Genel müdür yardımcısı – kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)
1120.27Genel müdür yardımcısı – perakende ve toptan ticaret (özel sektör)
1120.28Diğer özel sektör genel müdür yardımcıları
1120.29Genel yayın yönetmeni
1120.30Kooperatif birliği genel müdürü
1120.31Kooperatif birliği yönetim kurulu başkanı
1120.32Koordinatör – avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım
1120.33Koordinatör – depolama, iletişim ve ulaştırma
1120.34Koordinatör – eğitim, sağlık, spor, kültür, sosyal işler
1120.35Koordinatör – eğlence, lokanta, otel
1120.36Koordinatör – inşaat, imalat sanayi
1120.37Koordinatör – iş hizmetleri, temizleme, kişisel bakım
1120.38Koordinatör – seyahat acentesi
1120.39Koordinatör – toptan ve perakende satış
1120.40Koordinatör – uluslararası teşkilatlar
1120.41Tıbbi Direktör
1120.42Tepe yönetici – icra kurulu başkanı (CEO)
1120.43Tepe yönetici – mali işlerden sorumlu (CFO)
1120.44Yazılım proje yöneticisi (özel sektör)
1120.45Yönetici – spor kulübü
1120.46Yönetim kurulu başkanı (özel sektör)
1120.47Yönetim kurulu üyesi (özel sektör)
1120.48Diğer üst düzey yöneticiler
1120.49Rektör
1120.50Rektör yardımcısı
1211.01Bütçe müdürü
1211.02Döner sermaye müdürü
1211.03İdari işler müdürü
1211.04Fon yöneticisi
1211.05İdari ve mali işler müdürü
1211.06Muhasebe müdürü
1211.07Saymanlık müdür yardımcısı
1211.08Saymanlık müdürü
1211.09Şirket genel sekreteri
1211.10Vergi dairesi müdürü
1211.11Mal müdürü
1211.12Yatırım fonu müdürü
1211.13Banka Müdürü
1211.14Muhasebe ve Finansman Müdürü
1212.01Yönetici (Özlük Hizmetleri)
1212.02Yönetici – endüstriyel ilişkiler ve personel işleri
1212.03İnsan Kaynakları Müdürü
1213.01Planlama Müdürü
1213.02Yönetici – kamu ve özel teşebbüse ait hizmetler)
1213.03Yönetici – Elektrik, Havagazı, Su ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri
1213.04Yönetici – sigorta
1213.05Güvenlik Müdürü
1213.09Başeczacı
1213.13Yazı İşleri Müdürü
1213.15Spa Merkezi Müdürü
1213.16Araç Muayene İstasyon Amiri
1213.17Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
1213.18Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü
1213.19Bölge Müdürü
1213.20Proje Danışmanı
1213.23Müdür Yardımcısı
1213.25Proje Yöneticisi
1219.01Yönetici (İş Hizmetleri)
1219.02Yönetici – kişisel bakım ve temizlik
1219.03Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)
1219.04Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım ve Temizlik )
1221.01Diğer Satış Nezaretçileri
1221.02Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
1221.03Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
1221.04Yönetici – gayrimenkul işleri
1221.05Satış Müdürü
1221.06Satış Müdürü (Konaklama vb.)
1221.07Satış Müdürü (İlaç ve Tıbbi Malzemeler)
1221.08Pazarlama Müdürü
1221.09Kalite Güvence Müdürü
1221.10İthalat-İhracat Müdürü
1222.01Yönetici – reklam ve halkla ilişkiler
1222.02Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
1222.03Çağrı Merkezi Yöneticisi
1223.01Yönetici – araştırma ve geliştirme hizmetleri
1223.02ARGE Şefi
1223.03Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
1223.04Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu
1223.05Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
1311.01İşletme Müdürü(Hayvancılık)
1311.02Çiftlik Yöneticisi
1311.03Plantasyon ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
1311.04Kooperatif Başkanı
1311.05Kooperatif Müdürü
1311.06Yönetici (Ormancılık ve Tomrukçuluk)
1312.02Yönetici (Balıkçılık)
1321.01Üretim Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1321.02Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1321.03Pişmaniye İmal İşletmecisi
1321.04Fabrika Müdürü
1321.05Ürün Müdürü
1321.06Kalite Kontrol Müdürü
1322.01Gravite Döküm Süreç Yöneticisi
1322.02Maden İşletme Yöneticisi
1322.03Üretim Müdürü (Maden)
1323.01Yönetici (İnşaat)
1323.02Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
1323.03Müteahhit-İnşaat Sektörü
1324.01Liman İşletme Müdürü
1324.02LPG Mesul Müdürü
1324.03Yönetici (Ardiye ve Depolama)
1324.04Yönetici (Ulaşım İşleri)
1324.05Yol Müdürü (Demiryolu)
1324.06Satın Alma Müdürü
1324.07Dağıtım Müdürü
1324.08Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama)
1324.09Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
1324.10Biyosidal Mesul Müdürü
1330.01Yönetici (Haberleşme)
1342.03Sağlık Yöneticisi
1342.04Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı
1343.01Emekli köyü koordinatörü
1343.02Hasta bakımevi müdürü
1343.03Huzurevi koordinatörü
1343.04Huzurevi müdürü
1343.05Yaşlı bakım hizmetleri müdürü
1344.01Aile hizmetleri müdürü
1344.02Konut hizmetleri müdürü
1344.03Sosyal yardım müdürü
1345.01Dekan
1345.02Okul Müdürü
1345.03Dershane Müdürü
1345.04Müdür (Anaokulu)
1345.05Müdür Yardımcısı (Anaokulu)

SGK Evrak Takibi

SGK evrak takibi, SSK emeklilik evrak takibi, emekli sandığı 2022 evrak takibi nasıl yapılır, evrak takip sistemie giriş işlemi ve evrak takip dosya numarası sorgulama… Sosyl Güvenlik Kurumu tarafından çalışanların evraklarının takip edildiği evrak takip sistemini hem SGK çalışanları hem de işverenlerin muhasebe servisleri aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan ve işveremler için son yıllarda çok geniş bir alanda hizmet vermeye başlamıştır. Çok sayıda çalışan olması ve milyonlarca kişiye hitap eden bir sistem olmasından ötürü SGK evrak takibi sistemi çıkarılarak, evrakların teminat altına alınması sağlanmıştır.

SGK, Şirketler, kurumlar ve küçük çaplı sistemler yazışmaları ve evrakları takp etmek için bu sistemi etkin olarak kullanmaktadırlar. Devlet birimlerini ilgilendiren konularda evrak takibini yapmak zorunluluk haline gelmiştir.SGK Evrak Takibi sistemibu sebeplerden ötürü geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. SGK Evrak Takibi için T.C. kimlik numaranızı ve evrakın yılıyla birlikte istediğiniz evrakı kısa süre içerisinde bulabileceksiniz.

SGK 2022 Emeklilik Evrak Takibi Sistemi

2022 Sayılı Kanun’a göre muhtaç olmak koşulu ile 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar,18 yaşından büyük engelliler ve kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşından küçük vatandaşlar için aylık bağlanmaktadır. Özürlü evrak takibi için evraklarınızı Ankara’ya gönderdikten sonra hangi statüden emekliyseniz bunu öğrenebilmek için T.C. kimlik sorgulama ile ne kadar maaş alacağınız gibi bilgileri rahatlıkla öğrenebilirsiniz. 2022 Evrak Takibi ile birlikte çoğu işlem gerçekleştirilmiş ve başarılı olunmuştur.

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

SGK Evrak Takibi Nasıl Yapılır?

2022 evrak takibi ile SSK emeklilik, malulen emeklilik ve özürlü maaşı emekliliği gibi işlemlerin evraklarını takip edebilirsiniz. 2022 evrak takibine girebilmek için size ait olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızı girmeniz yeterli olacaktır. T.C. numaranızı girdikten sonra da sorgula butonuna basınız. Evrak takibi sistemi için tıklayınız ⇒https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi

E SGK Danışma Hattı

SGK danışma hattı telefon numarası, Alo 170 SGK danışma hattı, SGK danışma hattı ücretli mi, SGK iletişim danışma hattı ile hangi bilgiler öğrenilebilmektedir ve SGK danışma hattı ile ilgili bilmek istediğiniz diğer tüm detaylar… Ülkeizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatına yönelik her türlü hizmetleri veren SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde öneri,şikayet,soru,sorun… gibi konularla ilgilenen bir birim oluşturularak vatandaşlara daha etkili hizmetler vermeye başlamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi danışma hattına internet sitesi üzerinden veyaAlo 170 hattını arayarak ulaşabilirsiniz.

SGK Danışma Hattı 7 gün 24 saat hizmet vermekte ve çalışma hayatına yönelik olarak aklınıza gelen her türlü soruyu uzmanlar detaylı olarak cevaplamaktadırlar. İlk aşamada sorularınıza cevap verilmediyse bile talebiniz kayıt altına alınıp maksimum 72 saat içerisinde çözüme kavuşturularak size geri dönüş yapılmaktadır.SGK Danışma Hattıen çok Bağ-Kur sorgulama,SSK prim sorgulama, SGK sorgulama gibi en çok merak edilen konular için kullanılmaktadır. Kendini sürekli olarak güncelleyen ve en son gelişmelerden anında haberdar olan, sistem ve personeliyle son derece iyi hizmet veren SGK Danışma Hattı Alo 170 ücretli bir servistir.

E SGK Danışma Hattıyla Ulaşılmak Sitenenler Nelerdir?

  • Çalışanların, vatandaşların SGK Danışma Hattıyla SGK sistemi ile ilgili memnuniyetini ölçmek ve üst seviyelere çıkarmak
  • Kayıt dışı istihdamı, kayıp ve kaçakların olmasını minimum seviyelere çekmek,
  • Çalışma dünyasına yönelik hizmet alanlarının ihtiyaçlarını sorunlarını belirlemek ve çözmek,
  • Çalışanlar tarafından sorulan sorunlara doğru ve hızlı cevap vererek sorunları çözmek,
  • Günümüzün değişen koşullarına uygun bir biçimde hizmet vermek SGK Danışma Hattıyla hedeflenmektedir.

SGK Danışma Hattı Başvuru Takibi Ekranı

ALO 170 hattımızı arayarak bir bildirimde bulunduysanız ve Vatandaş Temsilcimiz telefon ile görüşme anında çözüm bulamadıysa işleminizi kurum içindeki durumunu aşağıdaki ekrandan takip edebilirsiniz.

Alo 170 SGK Danışma Hattı Ücretli mi?

Çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın önemli bir bölümüAlo 170 SGK danışma hattını ücretsiz sanıyor ama malesef Alo 170 Hattı ücretli bir sistemdir. Ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 TL gibi bir ücret hesab bakiyenizden düşülür. alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 15 Kasım 2010 tarihinde hizmete girdi. İletişim Merkezi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri, ihbar ve talebi alarak, geri bildirim sağlamak; sorunları etkin, hızlı bir biçimde çözmek, vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli, kaliteli hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

SGK İşten Çıkış sorgulama

SGK işten çıkış sorgulama, sgk işten çıkış bildirgesi doldurma, sgk işten çıkış kodları ve SGK işten çıkış ile ilgili bilmek istediğiniz diğer ayrıntılar… İşe giriş bildirgesi ve işe giriş tarihleri kadar çıkış tarihi de çalışanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Emeklilerin ne kadar maaş alacakları bile ilk işe giriş ve çıkış tarihleri ile doğru orantılı olduğu içi bu sorgulamalar çalışanlar tarafından çok yoğun olarak gerçekleştirilen sorgulamalar arasında bulunmaktadır. SGK işten çıkış sorgulama işlemi için sosyal güvenlik kurumunun resmi web sitesine giriş yapmanız yeterli olacaktır. Sadece saniyelerinizi alacak olan bu işlem çok kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

SGK il veya ilçe müdürlüklerine giderek saatlerce beklemenize gerek kalmadan internet aracılığı ile çok kısa bir süre içerisinde bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.SGK işten çıkış sorgulamaözellikle de özel sektörde çalışanlar için son derece önemlidir. Bazı özel sektör çalışanları, SGK’lı olarak çalıştırdıkları işçilerini sigortalarını tam olarak yatırmamaktadır. sigortanızı yatırmayan işverenlere karşı önlem almanız için rutin olarak sgk prim sorgulama ve diğer sorgulamalarınızı resmi sayfa üzerinden gerçekleştirmelisiniz.

Özel sektörde çoğu işveren işçilerin son ay sigortalarını yatırmadıkları görülmektedir. Bu nedenle sadece sorularınızı merak edip öğrenmek için değil aynı zamanda kendinizi ve de sosyal güvencenizi korumak için de giriş yapıp sık sık kontroller yapmalısınız. Ayrıca site içerisinden işe giriş çıkış tarihlerinizin yanında bir de sigorta prim gün sayınızı, prim dönemlerinizi ve de seviyeleriniz de öğrenebilirsiniz. Bunların hepsi emekli olduğunuzdaki maaşı etkileyen ve de belirleyen faktörler arasındadır. İşe ilk girdiğiniz tarih ve de özel sektörde mi yoksa devlette mi çalıştığınız bile emekli maaşına etki eder. Bu bilgilerin hepsine sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.https://www.turkiye.gov.tr

Şifresiz SGK Sorgulama

Şifresiz sgk sorgulama, e devlet girişi yapmadan sigorta dökümü alma, esgm üzerinden şifre olmadan sigorta prin gün sayısı sorgulama ve şifresiz sgk hizmetleri ile ilgili diğer tüm detaylar… Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanların bilgi güvenliklerinin sağlanması adınaSGK sorgulamaişlemlerini artık e devlet üzerinden şifreli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlamıştır. Bu anlamda sisteme giriş yapabilmek adına öncelikle e devlet şifresinin temin edilmesi gerekmektedir. Ancak şifresiz olarak hizmet dökümü alabilmek için halen bir yol bulunmaktadır.

Günümüzde çoğumuzun bankacılık işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Kredi kartlarımızdan online olarak hesaba bağlanma, fatura yatırma ve EFT gibi işlemlerimizi artık bu mecradan gerçekleştirebilmekteyiz. İnsanların çok büyük bir bölümünün bunu kullanması ve bankaların da e devlet sistemini kendi yapılarına entegre etmesi ile birlikte bankacılık hesabına yapacağınız giriş, aynı zamanda e devlet girişi olacaktır. Bu şekilde sisteme giriş yapanlarşifresiz ssk sorgulamaişlemini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler.

Finansbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Akbankve diğer birçok banka interaktif bankacılık girişi sistemine e devlet sistemini entegre ederek kendi kullanıcılarının şifresiz olarak e devlet sorgulamalarını yapmalarına olanak sunmaktadır. Bu yönü ile banka kredi kartınız var ise sadece internet bankacılığınızı aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Şifresiz SGK Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi sisteme giriş yaptığımız zamanşifresiz sgk prim sorgulamaekranından Sosyal Güvenlik Kurumu alt yapısı kullanılarak paylaşılmış olan hizmet dökümü ve çalışanlar için yapılabilecek diğer birçok sorgulama hizmeti sorunsuz şekilde gerçekleştirilmektedir.Şifresiz sgk sorgulama ekranıüzerinden bilgilerinizi kesinlikle 3. şahıslar ile paylaşmayınız. ZiraE devletsisteminden vatandaş ile ilgili her türlü bilgi çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir.

SGK Gün Sayısı Sorgulama

SGK toplam prim gün sayısı sorgulama, ssk gün öğrenme, toplam gün sayını ne kadar olursa emekli olunur, Sigorta gün hesaplama nasıl yapılır ve SSK gün sorgulama işlemleri ile ilgili diğer tüm detaylar…Sosyal güvenlik kurumu tarafından vatandaşlara açılmış online sorgulama ekranından şifreli ve şifresiz olarak sigorta sorgulamaları yapılmakta ve bu sorgulamalarda çalışanın işe başlama tarihinden, süreç içerisinde işten çıkışlarıi sigorta primlerinin kesilmesi, tekrar işe giriş bildirgesinin alınması, arada ödenen primler ve sosyal güvenlik kurumu ile ilgili diğer tüm iş ve işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir.SGK prim gün sayısı öğrenmeişlemi son derece önemlidir. Özellikle emeklilik zamanının öğrenilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde özel sektörde veya devlet kurumlarının herhangi bir kademesinde göreve başlamış olanlar işveren tarafından mali yönden sorumluluk altındadır. Aylık minimum asgari ücret ve sigorta yatırılması her çalışan için zorunlu çalışma şartları arasında bulunmaktadır.Sigorta priminin yatırılması kadar düzenli bir şekilde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi de büyük önem ve sorumluluk taşımaktadır. SGK müfettişlerinin teftişleri sonucunda sigortasız işçi çalıştırılması büyük maddi yaptırımlara ve hapis cezalarına sebep olabilmektedir. Bu yönü ile çalışanın primleri düzenli olarak yatırılmalıdır.

Şahıs Ödemeleri Sorgulama

SGK Gün Sayısı sorgulama Neden Önemlidir?

SSK prim gün sayısı sorgulamave toplamda ne kadar prim gün sayısının olduğunu öğrenme işlemi özellikle primlerin düzenli bir şekilde yatırılıp yatırılmadığı ve emekli olabilmek adına ne kadar daha primin yatırılması gerektiği konusunda bilgiler vermektedir. bu sebeple çalışanların önemli bir kısmı rutin olarakTC ile SGK gün sayısı sorgulamaişlemini gerçekleştirmektedirler. Şifreli ve şifresiz olarak yapılmakta olan bu işlemleri şifreli olarak yapmak için e devlet ssk gün sayısı öğrenme ekranına giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer şifreniz yok ise 2 tl karşılığında temin edebilirsiniz. Şifresiz olarak da sorgulama ekranımız üzerinden sizden istenen bilgileri sisteme girerekssk sorgulamaişleminizi sorunsuz olarak yapabilirsiniz. Tıklayınız ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-sorgulama

SGK Prim Sorgulama

SGK Prim Sorgulama,SGK toplam prim gün sayısı öğrenme, ne kadar SGK primim yatırılırsa emeklilik işlemleri başlatılır ve SGK primleri ile ilgili bilinmesi gereken diğer tüm detayları… Günümüzde artık çalışanlar çalışma hayatına dair her türlü bilgiyi artık e devlet sistemi üzerinden alabilmektedir. e-Devlet sistemi hayatımızın birçok alanında hizmet vediği için birçok alanda hayatımızı çok kolay bir hale getirmiştir. Ayrıca güvenilir bilgi paylaşım kaynağı olarak da hizmetlerini sürdürmektedir.

Çalışanlar önceleri SGK.GOV.TR bünyesinde şifresiz olarak SGK prim sorgulama öğrenme işlemlerini gerçekleştirebilirken, günümüzde bilgi güvenliğinin sağlanması açısından bu yol artık kullanılmamaktdır. Hizmet dökümü ve ssk prim detayını öğrenebilme için artık SGK Prim Sorgulama işlemie-devlet şifresiaracılığı ile yapılır hale gelmişrir.

SGK Prim Sorgulama Ekranı

E devlet girişi ve bankacılık hesap girşi ekranından Türkiye Gov tr sistemine giriş yapılabilmektedir. T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile aşağıdaki verdiğimiz bağlantıdan sisteme girdiğiniz zaman direk olarak hizmet dökümü sayfasına erişerek hem zamandan tasarruf edeceksiniz hem de nitelikli bilgiye ulaşmış olacaksınız.

1. Aşama

SGK Prim Sorgulamayapmak için aşağıdaki adresden size direk olarak hizmet dökünü sayfasına verdiğimiz bağlantıya tıkladıktan sonra aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda sisteme nasıl giriş yapabileceğinizi gösteren uyarı sayfası yer alıyor. “Kimliği Şimdi Doğrula” butonuna basarak bir sonraki adıma geçiniz.

2. Aşama

e-Devlet sistemi çalışanlardan bu adımda PTT Şubesinden alınan e-devlet şifresini ve T.C kimlik numarasını talep etmektedir. Eğer farklı şekilde sisteme giriş yapmak istiyorsanız; Bankacılık hesap girişi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı ya da İnternet Bankacılığı sekmesine tıklayarak giriş sayfasını size uygun olanla değiştirebilirsiniz.

SGK Prim Sorgulamasında Hizmet Dökümü Sayfası

Üstdeki bağlantıdan sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıkdan sonra direk olarak aşağıdaki gibi SGK Hizmet Dökümü ekranı ile karşılaşacaksınız. Dilerseniz ekranın sağ kısmında “Yazdır” yazan yere tıklayarakSGK Prim Sorgulamabilgisayarınıza indirebilirsiniz.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.