Özgür Bilgi Kanalı

Edebiyat Bölümünde Okutulan Dersler
Türkçe ilköğretimde ve lisede değişmeyen ana branş derslerinden biridir. Türk olduğumuz için Türkçeyi de iyi öğrenmek gerekir. Okullarda Türkçe ve edebiyat derslerine önem verilir. Üniversitede edebiyat fakültelerinde birçok bölüm var. Edebiyat bölümünde okutulan müfredat dersleri şöyledir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı dil, kompozisyon, yeni Türk edebiyatı temel bilgiler, eski Türk edebiyatı tarihi, Türk dünyası edebiyatına giriş, Türk halk edebiyatı, Türkiye Türkçesi grameri, eski Türkçe, çağdaş Türk şiveleri, dünyada Türkoloji çalışmaları, Türk halk bilimi folklor, Türk halk şiiri, Osmanlıca metinler, Osmanlıca gramer, Türkiye Türkçesi araştırmaları, mitoloji ve kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi, dünya edebiyat tarihi, Tanzimat edebiyatı, kültürel coğrafya, insan gelişimi, kültür incelemeleri, divan edebiyatı, Türkçe söz varlığı, Batı edebiyatında akımlar, tiyatro tarihi, eski Uygur Türkçesi, genel dil bilimi metotları, Türk dünyasında edebi ilişkiler, Farsça, Cumhuriyet dönemi edebi hareketler ve Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatında tasavvuf gibi pek çok seçmeli ve zorunlu ders mevcuttur.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.