İD, EGO ve SÜPEREGO NEDİR?


İD, EGO ve SÜPEREGO NEDİR?
İd; kişiliğin ilker yanıdır, doğuştan gelen cinsellik,saldırganlık gibi dürtüleri içerir vefa ilkesi ile hareket eder. İd, adana “birincil süreç” denen süre ile çalışır. Birincil süreç, ” anında ve tam olarak istediği şeyi almayı istemek” demektir. Adına “haz ilkesi” de denen bu süreç bir çocuğun hoşuna giden bir oyuncağı “ayıp, olmaz, sonra alırız” gibi uyarıları dikkate almadan hemen istemesi örneğindeki gibidir.

Ego kişiliğin gerçekçi yanıdır ve idin isteklerini nasıl doldurulacağını belirler. Ego “ikincil süreç”leri kullanarak çalışır. Ikinci süreç erteleme, plan yapma, düşünme, değerlendirme, gerçeğe uygun olma, karar verme gibi süreçleri ifade eder. Toplumsal beklentileri ve ahlaki değerleri de dikkate alır böylelikle kişilik yapısının üçüncü sistemi olan süperego ortaya çıkar.

Süperego kişiliğin toplumsal, ahlakî yanıdır ve idin  isteklerini toplumun beklentileri doğrultusunda ahlaki amaçlara yöneltmeye çalışır.