İslamofobi En Çok Hangi Ülkelerde Görülür?


İslamofobi
Islam dini ve müslümanlara karşı oluşturulan bir önyargı olan islamofibi akımının sözcük anlamı \’islam korkusu\’dur. Başka bir ifade ilele müslüman toplumlara karşı geliştirilen ayrımcı, kinci ve düşmanca bir zihniyettir. Alınan bu düşmanca tavrın temel sebebi, Batılı ve Avrupa insanlarının, müslümanların barbar ve acımasız topluluklardan oluştuklarına inanmalarından ileri gelmektedir.
Ilk kez, 1991 yılında kullanılan İslamofobi kelimesi, 11 eylül saldırıları ile gündeme oturmuş ve daha sık kullanılmaya başlanmıştır.
En Çok Hangi Ülkelerde Görülür?
Islamofobi olgusunun en çok rastlantı ülkelerin başında Almanya yer almaktadır. Almanya\’yı izleyen diğer devletler ise İsrail, İngiltere, Fransa, Portekiz ve diğer Avrupa ülkeleridir. Bu duruma en ılımlı yaklaşan Avrupa ülkesi ise İsveçdir.