Koroner Anjiyo Nedir ve Nasıl Yapılır?


Koroner Anjiyo Nedir ve Nasıl Yapılır?
Kalbi besleyen damarların ( koroner damarlar ) görüntülenmesi işlemine koroner anjiyo denilir. Diğer bir deyişle kalbi besleyen damarların röntgeni çekilir. Anjiyo işlemi lokal anestezi ile yapılır. Hasta uyanıktır ama ağrı duymaz. İşlem uzunluğu 15 dakikadır. Yapılan anjiyo yöntemine göre kişi işlemden sonra 30 dakika ile 6 saat arasında yatmalıdır, sonrasında ayağa kalkabilir. Koroner anjiyo, kalp damarlarının durumunu öğrenmek için kasık veya kol damarından girilerek yapılmaktadır. Başka damarlardan girilerek yapılması çok nadirdir. Giriş yapılacak yere lokal anestezi yapılır ve damarın içine bir kılıf yerleştirilir. Damar kılıfından içeri sokulan kateter kalbi besleyen damarlara ulaşır. Kateter kanalıyla koroner damarlara boya verilerek damarların filmi çekilir. İşlem bittikten sonra damar kılıfı çıkartılır. Kanamayı durdurmak için 15 – 20 dakika baskı uygulamak gerekir.
Koroner anjiyo türleri
Anjiyo türlerinden hangisinin yapılacağı işleme göre değişiklik gösterecektir. Bu duruma doktor ve hasta ile birlikte karar verecektir.
Koldan Anjiyo: Giriş el bilek damarından yapılır. Böyle bir giriş hastanın rahatı açısından daha iyidir. Koldan anjiyo yaptıktan sonra hasta hemen ayağa kalkabilmektedir. Ayrıca bilek damarına bağlı oluşacak bir sorunun ortaya çıkma ihtimali de oldukça düşüktür. Bu işlemin tek dezavantaj yönü; karmaşık olan balon – stent işlemlerinin bilek damarından yapılamamasıdır.
Kasık Anjiyo: Kasık damarından yapılan işlem sonrasında hasta en az 6 saat yatmalıdır. Bu işlem damardan anjiyoya göre daha zahmetlidir ve daha fazla problem ortaya çıkmaktadır. Kasık anjiyonun avantajı bazı kompleks balon stent işlemlerinin kasıktan yapılmasıdır. Hastanın işlemin ardından 30 dakika sonra ayağa kalkabilmesi için doktorun damar giriş yerini kapatması gerekmektedir.
Koroner Anjiyo Riskleri
Koroner anjiyonun en önemli risklerinden bir tanesi ölüm oranın binde 2 ve diğeri ise binde 1 olan inme olmasıdır. Binde 5 oranında da kasıkta veya kolda kanama ve başka problemlerin ortaya çıkmasıdır. İleri derecede kalp ve damar hastalığı olan kişilerde böyle tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bu işlemi yaptırmadan önce doktorunuzdan bilgi almalı ve ona göre karar vermelisiniz.
Kişinin kalp ve damar hastalığının olduğuna şüphe götürmez bulgular var ise koroner anjiyo yapılır. Bu işleme karar vermeden önce kişinin efor testine, ekokardiyografi ve kalp sintigrafisine bakılmalıdır. Bu testler sonucunda kişide ciddi bir kalp damar hastalığı düşüncesi varsa anjiyo yapılmalıdır. Kalp krizi geçirmiş olan kişilerde, açık kalp ameliyatı ya da büyük bir damar ameliyatı geçirmiş olan hastalara da koroner anjiyo yapılabilir. Ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği kişide kalp damar hastalığını düşündürüyorsa bu kişilerde koroner anjiyo yaptırabilir.