LÜLE TAŞI


            LÜLE TAŞI

          Eskişehir bölgesinde çıkan beyaz ve bir kireçtaşı andırdığı halde işlendiği zaman çok güzel şekilleri ortaya koyan lületaşı, ülkemizde kendi toprağına has taş madenlerinden birini oluşturmaktadır. Beyaz rengi ile insanlara her zaman etkilemiş olan işlemesi de son derece kolay olup, güzel şekiller ortaya koyan bu taş, önemli bir zenginlik olarak görülmüş ve yıllardan beri işlenerek değişik şekillerde insanlara beraberinde getirmiştir. Küçük heykeller ve değişik fikirlerin resmedildiği ve işlendiği bu güzel taşların aynı zamanda son derece popüler bir pipo yapım malzemesi olduğu da bilinmektedir. Değişik amcıklar içinde kullanımına özen gösterirken, özellikle tasarım konusunda çalışmalarını yürüten zanaatkâr insanlar lületaşı işleme konusunda son derece güzel teknikler geliştirmişler ve bunu uygulamaya koyarak bölgenin yöresel özellikleri taşıyan bir ürün ortaya çıkarmışlardır.


emakale