Özgür Bilgi Kanalı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ e-SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2022

DİKKAT:

  • Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
  • Bu Kılavuz 12 Aralık 2007 tarih ve 26728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun hükümleri, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, 2016 Eylül tarih ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri

doğrultusunda hazırlanmıştır.

  • MTSK e-sınava başvuran kursiyerler, ilgili kurum ve kuruluşlar ve sınav görevlileri bu

Kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

  • Bu Kılavuz yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

  1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Kursiyer e-Sınava başvuran kişi,
Aday Sınav randevusu alan ve sınava katılan kişi,
e-Sınav Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlar,
e-Sınav İzleme Merkezi e-Sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla sınav salonlarına ait ses ve görüntülerin izlendiği, Genel Müdürlük bünyesindeki merkez,
e-Sınav Merkezi e-Sınav salonlarının bulunduğu merkez,
e-Sınav Randevu Sistemi Tarih tercihi yapılmaksızın uygun olan en yakın tarihe sınav randevusu verilen sistem,
e-Sınav Salonu Özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu, e-sınav uygulamasının yapılacağı salon,
e-Sınav Yazılımı e-Sınav uygulamasının yapıldığı web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan elektronik modül,
Genel Müdürlük Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Özel MTSK Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu,
MTSKS Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı,
Özel MTSK Modülü Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Modülü,

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır. e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kursiyerler, kayıtlı oldukları Özel MTSK Müdürlüğünün bulunduğu ildeki e-Sınav merkezlerinde sınava girecektir.

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-sınav başvurusu yapar. e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla randevu sistemi tarafından belirlenen e-Sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Gerekli görüldüğü takdirde sınav randevusu değiştirme şartları Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Mazeret belgelerinin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur. Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir.

Sisteme girilen kursiyere ait fotoğraf, İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ile paylaşıldığından, fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması, sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması gerekmektedir. Fotoğrafların uygun şekilde sisteme yüklenmesinden ve hatalı yükleme sonucu oluşabilecek durumlardan, kursiyer ve kurs müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri eşit oranda sorumlu olacaklardır.

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1”, “B” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

  • İlk Yardım
  • Trafik ve Çevre
  • Araç Tekniği Ø Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacaktır.

Özel MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

e-Sınav Uygulamasıyla İlgili İşlemler İçin,

Millî Eğitim Bakanlığı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Emniyet Mah. Milas Sok. No: 8 06500-Teknikokullar/ANKARA

e-Sınav Başvuru İşlemleri İçin,

Kursiyerin kayıtlı olduğu Özel MTSK Müdürlükleri

İnternet Adresleri: http://www.meb.gov.tr http://esinav.meb.gov.tr

e-Posta Adresi:

odsgm_sgydb@meb.gov.tr

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ e-SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2022 TIKLAYINIZ.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.