Özgür Bilgi Kanalı

SAVUNMA MEKANİZMALARI
Bastırma
Bireyin kendisini rahatsız eden istek düşünce ve yaşantılarını bilinçaltına unutmasıdır. Bastırma yoluyla birey kendisinde suçluluk, korku ve kaygı duygularına yol açan unsurlardan kurtularak rahatlar.

Yadsıma (İnkar)
Bireyin kabul edemediği veya tahammül edemediği gerçekleri yok sayması ve böyle bir şey yokmuş gibi düşünüp bu doğrultuda davranmasına yadsıma (inkar) denir.

Mantığa Bürünme (Bahane Bulma)
Bireyin kendisi ve çevresindekiler tarafından kabul edilmeyecek davranışlarını akla uygun, onaylanabilecek gerekçelerle açıklamaya çalışması durumu mantığa bürünme mekanizması ile açıklanır.

Yansıtma
Kişinin kabul edilemeyecek duygu, istek ve dürtülerini başkalarına mal etmesi şeklinde ortaya çıkan yansıtma, zaman zaman kişinin kendi eksikliklerini veya kendinden kaynaklı kayıplarının sorumluluğunu başkasına yüklemesi şeklinde de kendini gösterir.

Ödünleme (Telafi)
Kişinin kendini bir alanda yetersiz hissetmesi durumunda bu yetersizliği gidermek amacıyla başka bir alana yönelmesi, ödünleme savunma mekanizması ile açıklanır.

Yüceltme
Kişinin hoş karşılanmayacak dürtü ve isteklerini toplumun onaylayacağı şekilde ortaya koyması yüceltme olarak ifade edilir.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.