Özgür Bilgi Kanalı

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi ve Görevlisi Seçme Sınavı Klavuzu

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Sınavla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Millî Eğitim Bakanlığı internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.

Başvuru Tarihleri: 10 – 15 Ocak 2020
Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati :Ankara, 23 Şubat 2020, 10.00
Sınav Ücreti : 130,00 TL
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 9 Mart 2020
Sınav Giriş Belgesi, 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.

DİKKAT! Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu / sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır. Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB)
Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü (YYEGM)
Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı
Devlet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:98 6.Kat C Blok 06420
Bakanlıklar / Kızılay / ANKARA
Belgegeçer – (0312) 424 19 57
Telefon Numarası:
(0312) 413 37 68
Elektronik Posta – yoyegm@meb.gov.tr
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü İnternet Adresi:
https://yyegm.meb.gov.tr
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnternet Adresi:
https://odsgm.meb.gov.tr
Sınav Sonuçları İçin İnternet Adresi:
https://www.meb.gov.tr
https://yyegm.meb.gov.tr
https://odsgm.meb.gov.tr

DİKKAT! Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütmeve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasından kamuoyuna duyurulacağından ilgililerin Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasını kontrol etmeleri yararlarına olacaktır

Okutman kılavuzu için tıklayınız

ek-1-ÖĞRETMEN BİLGİ FORMU

ek-2-GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

ek-3-GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ek-4 GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

Ek-5-DÜZENLENECEK ÖRNEK TABLO


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.