Özgür Bilgi Kanalı

Her dilde olduğu gibi İngilizce atasözü ve deyimler açısından son derece zengindir. Birçok farklı duruma karşı söylenmiş olan bu deyişlerin sahip olduğu özellikler aynı olmasa da benzerdir. İngilizce öğreniminde önemli bir mesafe kat etmiş kişilerinde bu atasözü ve deyimleri öğrenmesi aynı zamanda bir kültür birikimi açısından değerlidir. Çünkü dilde kalıplaşmış ve uzun yıllardır kullanılagelen deyişlerin aynı zamanda dili kullanan kültürden de etkilenmesi son derece normaldir. Kültür hakkında önemli ipuçları veren atasözü ve deyimlerin ifade ettikleri anlamlar çoğu zaman mecazi olmasından dolayı çıkarımlar yapmak oldukça güçtür. Atasözleri ya da deyimlerin çevirisi yapılırken kelimelerin birebir çevrilmesi de son derece yanlıştır. Çünkü kelimelerin ifade ettikleri anlam farklı olsa da cümle içinde kullanılması farklı bir anlamı meydana getirebilmektedir. Bundan dolayı yapılacak çevirilerin büyük ölçüde yanlış olması kuvvetle muhtemeldir. Bunun dışında çok daha basit anlamlara gelen atasözleri de vardır. “Two heads are better than one” deyişinde olduğu gibi iki baş bir kafadan iyidir ifadesi aslında birçok dilde farklı şekillerde dile getirilmektedir. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” deyişinden pek farklı olduğu söylenemez.

İngilizce öğrenim konusunda yeni başlayacak kişilerin ya da belli bir seviyeye sahip kişilerin kurs seçiminde dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi halde her ne kadar azimli olunursa olunsun bir sonuç alınamaması mümkün olabilmektedir. Bundan dolayı da son derece titiz bir çalışma yaparak dil kurslarının sunduğu imkanlar ve şartlar öğrenilmelidir. Bu anlamda bilimsel öğretim tekniklerinin kullanıldığı yerler seçilmelidir. Çankaya İngilizce kursu açısından oldukça zengin bir bölge olduğu kadar bu açından da değerlidir. Ayrıca kursta yabancı kişilerden de ders alınması konuşma pratiği açısından değerlidir. Öğrenimi de doğrudan etkilemekle birlikte çok daha kaliteli olmaktadır. Gramer konuları ise daha çok ezber mantığına dayandırılmaktadır. Bundan dolayı geleneksel eğitim sistemine sahip İngilizce dil kursları önerilmemektedir. Öğrencilerin çok daha aktif olduğu derslerin işlendiği yerlerde dil öğrenimi çok daha kısa zaman diliminde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte dil öğreniminde kişinin de azimli olması son derece gerekli hususlardandır.

İngilizce öğrenim süresince olması muhtemel hususlardan bir tanesi de İngilizce küfürlerdir. Özellikle katkısı olması için izlenen dizi ya da filmlerin iyi seçilmemesi durumunda sıklıkla görülen birçok küfür örneği bulunmaktadır. konusarakogren.com/blog/ingilizce-kufurler linki ile girilen sayfada görüleceği gibi birçok farklı küfür örneği vardır. İngilizce içinde yapısı oldukça farklı bir argo dili bulunmaktadır. Bundan dolayı da birçok farklı şekilde ifade edilen kelimelerin büyük bir çoğunluğunun küfür ve hakaret olduğunu anlamak oldukça güçtür. Ancak bilinmesi gerekir ki söylenmesi istenen küfürlerin tek bir kelime ile ifade edilmesi de İngilizce içinde mümkündür. Bundan dolayı oluşturulmuş bir argo sözlüğü dahi çıkarılabilir.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.