Geçtiğimiz yüzyılda toplumda teknolojik yenilikler, artan hareketlilik, sanayileşme, kentleşme ve küreselleşmenin getirdiği değişimler de dahil olmak üzere birçok büyük değişiklik meydana geldi. Bu yenilikler birçok yönden insan, hayvan ve çevre sağlığını geliştirdi, ancak aynı zamanda yeni sağlık sorunlarına karşı savunmasızlığımızı da artırdı. Tek Sağlık kavramı yeni olmasa da bu değişikliklerden kaynaklanan bazı yeni zorluklar nedeniyle son yıllarda ivme kazandı.

 

Tek Sağlık, ideal sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde çalışan kişi ve kurumların birlikte çalıştıkları, pek çok sektörü kapsayan ve ilgilendiren, çok disiplinli bir yaklaşımdır. Tek Sağlık, temel olarak; insanlar, hayvanlar ve çevrenin sağlığı ile bunların ortak ortamı arasındaki bağlantının varlığına odaklanır. Bu kapsamda, MSD geliştirdiği aşı, ilaç ve takip sistemleri ile insanların ve hayvanların sağlığını koruma, kurtarma ve iyileştirme misyonunu hayata geçiriyor. Dünyada ve ülkemizde hem insan hem de hayvan sağlığına odaklanan az sayıda biyofarmasötik şirketten biri olmanın gücü ile çalışmalarına hızla devam ediyor.

 

Tek Sağlık yaklaşımıyla hayvan sağlığının sürdürülmesi ve artan gıda ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdüren MSD Hayvan Sağlığı da önemli ortak sağlık sorunlarıyla mücadele etmek için insan, hayvan ve çevre sağlığı paydaşlarıyla aktif olarak iş birliği yapmaktadır. MSD Hayvan Sağlığı, Tek Sağlık yaklaşımı kapsamında; aşılama ile hastalıklardan korunma, antibiyotik direnci ile mücadele, zoonotik hastalıklar ve vektör kaynaklı hastalıkların önlenmesi, güvenli ve sürdürülebilir gıda tedarikinin sağlanması adına sağlık çözümleri sunmaktadır.

 

Tek Sağlık Birlikte Gelecek

 

Ulusal ve küresel sağlığın korunması için gerekli ve önemli bir sağlık yaklaşımı olan Tek Sağlık ve MSD Hayvan Sağlığı’nın bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi veren MSD Hayvan Sağlığı Türkiye Genel Müdürü Burhan Hacı, şirketin bilim odağıyla ortak sağlık sonuçlarını iyileştirmeye adadığını belirtti. Hacı, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya nüfusu hızla artarken gıda ve proteine olan talep de aynı ivmeyle yükseliyor. Tarım ve hayvancılık, milyarlarca insanın yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için kritik öneme sahip.”

 

“MSD Hayvan Sağlığı, yılda 102 milyar dozdan fazla üretim yapan, dünyanın en büyük hayvan aşısı üreticilerinden biridir. Aşılarımız hayvanları hastalıklardan korurken ilaçlarımız ve tedavi çözümlerimizle hayvan sağlığını ve refahını garanti altına alıyoruz. Gıda kaynaklı enfeksiyonları (örneğin salmonella) azaltmak ve güvenli ve sürdürülebilir bir gıda arzı sağlamaya yardımcı olmak için aşılama ve diğer önleme stratejileri geliştiriyoruz. Temel önceliklerimizden bir diğeri de, izleme ve takip odaklı teknolojik çözümlerimiz ile hayvan refahı ve sağlığını geliştirmek. Bu sayede, hayvansal gıdanın çiftlikten sofraya kadar olan sürecini takip edebiliyor ve gıda güvenliği konusunda insanları bilgilendirip benzersiz veri ve bilgiler sunabiliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiğimiz tüm bu çalışmaların odağında Tek Sağlık yaklaşımı bulunuyor.”

 

“Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz”

Tek Sağlık odağı ile hayata geçirdikleri projelerden de bahseden MSD Hayvan Sağlığı Operasyonel Mükemmellik ve Tek Sağlık Lideri Filiz Nasiri Işık şunları söyledi: “Vektör kaynaklı hastalıklar (VBD’ler), tüm bulaşıcı hastalıkların küresel yükünün tahmini olarak yüzde 17’sini oluşturmaktadır. Ayrıca insanlarda bilinen bulaşıcı hastalıkların yüzde 60’ından fazlası doğrudan veya dolaylı temas, vektörler, yiyecek ve su yoluyla ya da hayvanlardan geçebilir. Vektörel kaynaklı, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasının ve yayılmasının önlenmesi sürekli izleme ve uygun, iyi koordine edilmiş aşılama politikaları ile mümkündür. MSD Hayvan Sağlığı olarak hastalıkları önlemek için aşıların kullanılmasını savunuyoruz ve mevcut tedavilerin mümkün olduğunca uzun süre etkili kalmasını sağlamak için küresel antimikrobiyal yönetim çabalarına önemli yatırımlar yapıyoruz.”

 

“Şirketimiz 125 yıldır sadece insanlarda ve hayvanlarda bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek ve önlemek için ilaç ve aşıları keşfedip geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu ürünlerin sorumlu kullanımını destekleyerek antimikrobiyal direncin (AMR) ele alınmasında da lider bir rol oynamıştır.”

 

“Örneğin, Afya programımız kapsamında hem insanların hem de hayvanların sağlığını tehdit eden kuduz hastalığını ortadan kaldırmak için 25 yıldır çalışıyoruz. Ortak bir çevreyi ve ortamı paylaşan insanlar ve köpekler için kuduzdan arınmış bir çevre sağlamak adına önemli bir ilerleme kaydettik. Bugüne kadar 3,5 milyona yakın aşı bağışladık ve 3,6 milyon çocuğa bu konuda eğitim verdik. Toplu aşılama programları da dahil olmak üzere, kuduzu önlemede sürdürülebilir çabalarında ilerleme kaydetmek ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 2030 yılına kadar kuduz kaynaklı ölümleri sıfıra indirme hedefine katkı sunabilmek için insan, hayvan ve çevre sağlığı organizasyonları ile bir arada çalışıyoruz. Kuduz gibi insanlar, hayvanlar ve çevrenin ortak sorunlarını önlemek, tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için yerel, ulusal ve global düzeyde multidisipliner yaklaşımlara liderlik ediyoruz.”

 

Tek Sağlık’ta veteriner hekimler kilit paydaş

“Öte yandan, insanları ve köpekleri etkileyen Leishmaniasis’e karşı ülkemizde de dahil olmak üzere hem insan sağlığı hem de hayvan sağılığı profesyonelleri ile çalışıyoruz ve ortak mücadelenin altını çiziyoruz. Mevsim normallerindeki değişimlerin insan ve hayvan sağlığı açısından risklerini, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere ailenin bütün üyelerinin sağlıklarını korumak için parazitlerle mücadelede tüm yıl boyunca yapılması gerekenleri vurguluyoruz.”

 

MSD hem insan hem de hayvan sağlığına odaklanan az sayıda şirketten biridir. Bu sebeple günümüzün sağlık çözümlerine katkıda bulunmak için Tek Sağlık yaklaşımında güçlü bir ortak olarak iyi bir konuma sahiptir. Şirket, hem insan hem de hayvan sağlığı konusundaki uzmanlığı sayesinde Tek Sağlık odaklı girişimin kilit ortağıdır. Veteriner hekimler de MSD Hayvan Sağlığı’nın kilit paydaşıdır. Veteriner hekimler ve veteriner tıbbı, hayvanlarda bulaşıcı hastalıkların kontrolü, tedavisi ve nedenleri üzerine araştırmalar yoluyla Tek Sağlık konseptinde proaktif olarak görev alırlar. Şirket de veteriner hekimlere, hayvan sahiplerini ve yetiştiricilere hastalık gelişimini yönetme, evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının sağlığını ve refahını optimize etme, antibiyotiklerin etkililiğini koruma ve gıda güvenliği tedarikinin devamlılığını sağlama konusunda yardımcı olmaya kararlıdır. Bilim yoluyla hayvanların sağlığını ve refahını koruma ve geliştirme amacına yönelik olarak çalışmaya ve Tek Sağlık yaklaşımına katkı sunmaya devam edecektir.

 

Tek Sağlık Nedir

Tek Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, işbirlikçi, çok sektörlü ve disiplinler arası bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır. İnsan sağlığı ve hayvan sağlığı alanında çalışan kurumların hayata geçirdiği çok paydaşlı katılım yoluyla sağlık sorunlarını yönetmeye yönelik yaklaşımları kapsar. Antimikrobiyal direnç, zoonotik hastalıklar, vektör kaynaklı hastalıklar dahil olmak üzere büyük nüfus sağlığı sorunlarının üstesinden gelmek ve güvenli ve sürdürülebilir gıda temini sağlamak amacıyla insan, hayvan ve çevre sağlığı alanında paydaşlarla aktif olarak iş birliği yapılmasını teşvik eder.

 

Tek Sağlık Çalışma Alanları

 

Tek Sağlık çalışmasında amaç, hayvan, insan ve çevre ara yüzünde gıda güvenliği, antimikrobiyal direnç, zoonotik hastalıklar ve bağışıklama ile diğer sağlık olaylarının önlenmesi, tespiti ve bunlara müdahalede sektörler arasındaki iş birliğini analiz etmek ve geliştirmektir.

  • Antimikrobiyal Direnç (AMR) Hakkında

AMR, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler zamanla değiştiğinde ve artık ilaçlara yanıt vermediğinde ortaya çıkar, bu da yaygın enfeksiyonların tedavi edilmesini zorlaştırır ve hastalığın yayılma, ağır hastalık ve ölüm riskini artırır.

  • Bağışıklama/Aşılama (AMR) Hakkında

Aşılar insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonları önler, uygun antibiyotik kullanımını destekleyebilir ve dirençli bakterilerin dolaşımını önleyebilir.

  • Zoonoz Hastalıklar Hakkında

Zoonoz, omurgalı hayvanlardan insanlara doğal olarak bulaşan herhangi bir hastalık veya enfeksiyondur. 200’den fazla bilinen zoonoz türü vardır. Zoonozlar, insanlarda yeni ve mevcut hastalıkların büyük bir yüzdesini oluşturur.

 

Kuduz gibi bazı zoonozlar aşılama ve diğer yöntemlerle %100 önlenebilir. E. coli, Salmonella, şarbon, kuduz ve Lyme hastalığı gibi zoonotik patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hafiften ciddi hastalıklara ve hatta ölüme kadar birçok farklı hastalığa neden olabilir.

  • Biyogüvenlik Hakkında

Biyoteknoloji ve onun ürünlerinden kaynaklanan olası risklerin en aza indirilmesi için ülkelerce yapılan yasal denetim işlemidir. Biyogüvenlik, modern biyoteknoloji uygulama tekniklerini ve modern biyoteknoloji ürünlerinin insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesini ve belirlenen risklerin oluşma olasılığının ortadan kaldırılmasını ya da risklerin ortaya çıkması durumunda oluşacak zararların kontrol altında tutulması için alınacak önlemleri kapsamaktadır.

MSD Hayvan Sağlığı Hakkında

Dünyada önde gelen biyofarmasötik şirketi olan MSD, 130 yıldır, pek çok zorlu hastalığa karşı ilaç ve aşı geliştirerek yaşam için keşfediyor. MSD Hayvan Sağlığı ise, Kenilworth, N.J., ABD merkezli Merck & Co., Inc. Şirketinin global hayvan sağlığı birimidir. MSD “Daha Sağlıklı Hayvanlar İçin Bilim®” vizyonu doğrultusunda hayvanları iyileştirmek ve daha sağlıklı olmalarını sağlamak üzere çalışmakta; veteriner hekimler, çiftçiler, evcil havyan sahipleri ve hükümetlere, veterinerlik ürünleri, aşılar ve sağlık yönetim çözümlerinin yanı sıra, dijital kimlik ve izleme ürünleri gibi hizmetlerden oluşan geniş bir portföyde hizmet sunmaktadır. Hayvanların sağlığını, refahını ve performansını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan MSD Hayvan Sağlığı, dinamik ve kapsamlı Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra modern ve küresel tedarik zincirine de büyük yatırımlar yapmaktadır. 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirketin ürünleri yaklaşık 150 pazarda satılmaktadır.

Türkiye hayvan sağlığı pazarına 30 yıldan uzun bir süredir hizmete devam eden MSD Hayvan Sağlığı, 2017 yılında gerçekleştirdiği yatırımla Türkiye’de veteriner ilaçları üretimine başlayarak hayvan sağlığını geliştirmeye yönelik taahhüdünü daha da ileriye taşımıştır. Bu üretim yatırımı ile genişleyen ürün portföyü ile MSD Hayvan Sağlığı Türkiye’nin yanı sıra önemli ihracat pazarlarında da hayvanların sağlık ve refahının iyileştirmeye devam etmektedir.

MSD Hayvan Sağlığı Türkiye&İran Genel Müdürü

Daha fazla bilgi için www.msd-hayvan-sagligi.com adresini ziyaret edebilir veya Facebook , Instagram ve LinkedIn üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki İçerikKolombiya 1. Bölüm Gezimiz Başlıyor
Sonraki İçerikTürkiye, oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa birincisi oldu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz