Özgür Bilgi Kanalı

yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır

Yargıtay, Adliye mahkemelerince verilen kararların incelemeye alındığı mercidir. Yerel mahkemelerce verilmiş kararı temyiz başvurusu yapıldığı takdirde, onama ya da bozma yetkisine sahip olan en yüksek mahkemedir.

yargıtay dosya sorgulama

EskidenYargıtay’a gitmiş bir dava ile ilgili bilgi almak randevu sistemiyle gerçekleşmekteydi. Bir dosyaya ulaşmak aylar sürerdi. Günümüzde ise bu işlemi internet üzerindenYargıtay dosya sorgulamasistemini kullanarak yapmanız mümkün.E-Devletüzerinden kullanılan bu sistem sayesinde,Yargıtay’a giden dosyalarınızı inceleyebilir ve son durumlarıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

yargıtay daire bilgileri ile dosya sorgulama yargıtay cumhuriyet başsavcılığı bilgileri ile dosya sorgulama yerel mahkeme bilgileri ile dosya sorgulama yargıtay ilk derece dosya sorgu

Yargıtay dosya sorgulama sistemi

Yargıtay dosya sorgulamasisteminden yararlanmak için;https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-dava-sureci-sorgulamalinkinden faydalanabilirsiniz. Linki tıkladığınızda karşınıza çıkan sayfa, sizden kimlik doğrulama isteyecektir.

Kimlik doğrulama

Kimlik doğrulama için, T.C. kimlik numaranızı veE-Devletşifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.E-Devletşifresi olmayan kişiler, kendilerine en yakın postaneye bizzat giderek 2 TL karşılığında bu şifreyi alabilirler.Yargıtay dosya sorgulamasistemi size dosyanızın son durumu ile ilgili bilgiyi dakikalar içinde edinme kolaylığı sağlar. Sistem yalnızca sisteme giren kişinin davasını sorgular. Bir başkasının dava durumu ile ilgili bilgi vermez. Aynı zamanda sistem, adli sicil durumunuzu görmenize de olanak tanır.

Yargıtay’daki süreç kayıt, arşiv, ön inceleme, inceleme ve postalandı şeklinde işlemektedir. EğerYargıtaykararı bozduysa dosya adliyeye geri dönecektir. Bu durumda yeni duruşma günü size tebliğ edilecektir. Bezende mahkeme kararında ısrarcı davranır. Bu duruda dosya tekrarYargıtay’a gidecektir.

Yargıtay Mahkemesi

Yargıtay, adli mahkemelerce verilen kararların, hukuk kurallarına uygunluğunun denetlendiği yüksek yargı ve temyiz mahkemesidir. Ayrıca ticaret mahkemeleri, hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemelerinin denetiminden sorumludur. Adli mahkemelerce verilen kararların, ülke genelinde eşitliği ve hukuka uygunluğunu sağlar. Adli mahkeme hakimlerinin yasaları uygulamada yorum kriterinin nasıl olması gerektiğine yol gösterir. Mahkemeler kararlarında daha önceki Yargıtay kararlarını göz önünde bulundururlar.

Yüksek yargı mahkemesinin kuruluşu olarak 1868 yılı kabul edilir. Daha eski tarihli fetvahane yüksek yargı ya da temyiz mahkemesi olarak kabul edilmez. Yargıtay’ın günümüzdeki görevlerini yerine getirmek amacı ile Osmanlı’da, Divan-ı Ahkamı Adliye 8 Mart 1868 yılında dönemin padişahı Sultan Abdülaziz’in fermanı ile kurulmuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1935 yılında Temyiz Mahkemesi adını alarak Ankara’da faaliyete geçmiştir. 1983 yılında çıkarılan 2797 sayılı kanun ile günümüzdeki yapısına erişmiştir.

Günümüzde temyiz mahkemesi yapısal olarak, Birinci Başkanlık, Birinci Başkan Vekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Ceza Daireleri, Hukuk Daireleri, Kurullar, Büyük Genel Kurul, Başkanlar Kurulu, Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Sekreterlik, Cumhuriyet Savcıları, Tetkik Hakimleri ve Genel Sekreter Yardımcıları ile 1000’e yakın birinci sınıf hakim ve savcılardan oluşmaktadır. Tüm bu üyelerin seçimi ve ataması Adalet Bakanı başkanlığında HSYK’nın daireleri tarafından gerçekleştirilir. Ceza ve hukuk kurulları, aynı bölge mahkemeleri ya da faklı bölge mahkemeleri arasında karara bağlanmış davalar veya cezaların uyuşmazlıkları, kesin içtihat(bir önceki mahkeme kararları) uyuşmazlığı, hukuk ve ceza daireleri arasındaki uyuşmazlıkları kesin karar bağlamakla görevlidir. Büyük genel kurul, hukuk ve ceza genel kurullarının uyuşmazlıklarını karara bağlamak, tüm başkanlık ve kurul üyeleri ile kanun ile belirlenmiş üyeleri seçmek ve Yargıtay iç yönetmeliklerini yapmakla görevlidir. Başkanlar kurulu, hukuk ve ceza daireleri arasında iş bölümü yapmak, Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına yapılan itirazları karara bağlamak gibi görevleri üstlenir.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.