Özgür Bilgi Kanalı

yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır

Yargıtay’ın yüksek yargı organı olarak ilk görevleri arasında, adli mahkeme kararlarını inceleme veya mahkeme kararlarına yapılan itirazları değerlendirme ve kesin karara bağlama ile görevlidir. Aynı şekilde Askeri Yargıtay askerlik hizmetleri ile ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi, mahkemelerin denetlenmesi ve temyiz gereği son kararı verme ile görevlidir.

Yargıtay Dosya Sorgulama İçin Tıklayın

Yargıtay’a temyiz edilen dosyaların bazı aşamalardan geçmesi sebebi ve yoğunluktan ötürü gecikmeler yaşanabilmektedir. Yerel mahkemelerden Yargıtay’a gelen hukuk dava dosyaları esas numarası ile ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemeyi ilgili tetkik hâkimliği yapar. Dosya ön inceleme sonucunda ilgili birime yönlendirilir. Duruşmalı olarak tetkik hâkimliğinden ayrılan dosya, duruşma memurluğuna gelir. Burada duruşma memuru dosyaya, duruşma tarihi ve saati verir ve tebligat yapılabilmesi için tebligat memurluğuna gönderir. Tebliğ memuru dosyadaki gerekli hazırlığı yapar ve sırasını beklemek üzere tevzi memurluğuna teslim edilir. Tevzi memuru sırası gelen dosyayı konu ile ilgili tetkik hâkimine gönderir. Dosyanın tetkiki ve müzakeresi sonrasında, müzakere ile dosya karara bağlanır. Karar memurluğuna giden dosya, karar numarası alır. Karar numarası alan dosya, ilam memurluğuna gelir, ilamı yazılır ve yazı işleri müdürlüğüne teslim edilir. Yazı işleri ilamlı gelen dosyanın ilamını kontrol eder. Onaylama işleminden sonra dosya posta memurluğuna verilir. Posta memuru dosyayı kapatır ve ilgili mahkemeye gönderir.

E-devlet ile yargıtay dosya sorgulama

Yargıtay’a temyiz edilen ceza davalarının işlemi, hukuk davaları ile aynıdır. Sadece ceza davalarında bazı farklılıklar vardır. Ceza dava dosyası yerel mahkemelerden önce Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Savcılık dosyayı kabul eder ve tebliğ kayıt numarası ile kaydeder. Dava dosyasının takibi artık bu numara üzerinden yapılır. Dosyanın sırası gelene kadar başsavcılık arşivinde bekletilir. Sırası gelenler ilgili cumhuriyet savcısına tevzi edilir. Yargıtay cumhuriyet başsavcısı dosyanın incelenmesini müteakip, tebliğ name ile Yargıtay ceza dairesine gönderir. Artık bundan sonra hukuk dava dosyaları ile aynı bürokratik düzen işler. Tüm Yargıtay dosyaları ilgili dairelerin iş yüklerine göre farklı zamanlarda sonuçlanır.

Tüm Yargıtay dosyaları hakkında kişisel olarak E-Devlet sistemi ile bilgi edinilebilir.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.