Özgür Bilgi Kanalı

Osman Gazi’nin rüyası

Moğol istilası ile Anadolu’da bulunan Selçuklu devleti de parçalanmış ve beylik denilen küçük devletler kurulmuştur. Aydın oğlu Mehmet Bey ege bölgesinde kurduğu beyliğinin başkentini Birgi’de inşa etti. Mehmet Bey burada bilim adamlarını toplayarak yeni eserler yazdırdı ve bazı klasik eserleri de Türkçeye çevrilmesini sağladı. Yine bu bölgeye yakın bir alanda bulunan Osmanlılar beyliği söğüt yaylasında kurulmuştur. Osmanlıların ilk başkenti Bursa’dır.

14.yy’da Osmanlılar beyliği Anadolu’da hızla yayılıyordu. Osman Gazi Şeyh Edebali’nin evinde gördüğü rüyasında göbeğinden dev bir ağacın büyüdüğünü görür. Şeyh Edebali de bu ağacın onun sülalesini temsil ettiğini ve gelecekte neler olacağına işaret ettiğini söyler. Osman Gazi daha sonra Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenir ve Osmanlı hanedanlığının tohumlarını eker.

14.yy’dan sonra Osmanlılar Anadolu’da egemen bir devlet olmuşlardır ve burada kalıcı yapılar inşa etmişlerdir. Yaptıkları eserler ile burada kalıcı olduklarını göstermişlerdir. Daha sonrasında sınırlarını batıya doğru genişleterek Edirne’yi almışlar ve burayı başken olarak ilan etmişlerdir. Osmanlıların bu ilerleyişi Bizans ve Kostantinopolis üzerindeki baskısının artmasını sağlamıştır.

Osman Gazi ile başlayan büyük Osmanlı rüyası varisi İkinci Mehmet tarafından gerçeğe dönüştürüldü. İkinci Mehmet henüz 21 yaşında iken 1453’te İstanbul’u kuşatır. 53 günlük bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453’te İstanbul’ şehri fethedilmiştir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet kutsal bilgelik kilisesi olarak adlandırılan Ayasofya Camiine giderek burayı İslami bir merkez haline getirmiştir. Sultan Mehmet şehre camiler yaptırarak Osmanlının yeni başkenti haline getirdi. Bu dönemde inşa edilen kapalı Pazar günümüzde bile dünyanın en büyük kapalı pazarı haline gelmiştir.

Osmanlılar hem batıya hem de doğuya doğru ilerlemeye ve sınırlarını genişletmeye devam etti. Giderek büyüyen bu imparatorluk tek bir merkez olan İstanbul’dan yönetilmekteydi. O dönemde inşa edilen Topkapı Sarayı ile Osmanlı imparatorluğunun yönetimi bu sarayda yapılmaya başlanıldı. Sarayda bulunan haremde kadınlar yetiştiriliyor ve saraydaki erkeklerle evlendiriliyordu. Haremdeki kadınlar yönetimde giderek söz sahibi olmaya başladılar.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.