Disleksi


Disleksi Belirtileri ve Tedavisi
Bir öğrencinin herhangi bir öğrenme, duyma ve zihin açısından bir problemi olmadığı halde okuma ve yazmada zorluk çekiyorsa bu durumda ilk olarak disleksiden şüphelenmelidir. Bu bozukluk okumada öğrenme güçlüğü ile kendini belli eder. Bu bozuklukta kişide okuma ve okuduğunu anlamada problemler vardır. Bu rahatsızlığın zihinsel yetersizlik ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Zekâ ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Disleksi rahatsızlığı zekâ düzeyi oldukça yüksek olan kişilerde de görülebilmektedir. Hatta bu kişiler özel yeteneklere dahi sahip olabilirler. Disleksi problemi yaşayan çocuklar genellikle okumaktan hoşlanmaz. Tüm uğraşılara rağmen ders çalışmak istemezler. Nedeni ise çocuğun okuma sırasında birtakım sorunlar yaşamasıdır. Çocuk, bu konuda arkadaşlarından geri kaldığı için utanç duyar ve kendisini suçlu hissetmeye başlar.
Disleksi Sebepleri
Disleksi 2 çeşide ayrılır. Bunlardan ilki gelişimsel olarak ortaya çıkan ve travmaya bağlı olarak oluşan disleksilerdir. Doğuştan oluşan disleksi kalıtımsal olabilir. Disleksi, doğum öncesinde, sonrasında ve doğum anında bazı komplikasyonlardan oluşabilir. Çeşitli varsayımlar ortaya atılsa da disleksi bozukluğunun nedeni ve tedavisi hakkında herhangi bir bilgi yoktur.
Disleksi Belirtileri
Disleksi bozukluğunda çocukta öğrenme ve okuma güçlüğü bulunmaktadır. Hastalık, dâhilerin hastalığı olarak bilinmektedir. Hastalık sırasında beynin çalışması etkilenmektedir ve sonucunda bazı kalıtsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hastalıkta erken teşhis oldukça büyük önem taşımaktadır. Disleksi hastalığının görülen bazı belirtileri vardır. Bu belirtiler arasında şunları sayabiliriz. Çocuk konuşmada zorlanır ya da geç konuşur. Yeni öğrendiği kelimeleri kullanırken zorlanır. Sözcüklerin kafiyelerinde takılır. Kafiyeleri kolay bir şekilde bulamaz. Okuma sırasında zorlanır. Problemleri çözmede zorlanır. Duyduğu şeyleri algılamada problem yaşar. Kendisine verilen görevleri yerine getirmede zorlanır ve görevleri sıralamada güçlük çeker. Yeni bir dil öğrenirken ve onu yazarken sorun yaşar. Kendisine yapılan şakaları anlamada problem yaşayabilir. Zamanı yönetmede sorunlar yaşar. Sesli okumalarda zorlanır. Hikâye ve roman özetlerini çıkartırken zorluk çeker. Günlük hayatta bir kimseye verdiğini sözleri unutabilir.
El becerisi gerektiren işlerde yetersiz kalabilir. Bir yere gideceği zaman yön bulmada şaşırmalar meydana gelebilir. Oldukça aceleci ve sabırsız olabilirler. İşitsel ve görsel çalışmalarda zorlanırlar. Karşısındaki kişinin söylediği karmaşık cümleleri algılamada sorunlar yaşarlar. Kendisine verilen işaretlenmiş olan talimatları anlamada problemler yaşanabilir. Bir yerde sabit duramaz ve dikkat toplamada bir bozukluk vardır. Telefon edeceği zaman sayıları tersten tuşlarlar ya da rakamların yerlerini karıştırırlar. Zihinden hesap yapmada sorunlar yaşarlar.
Disleksi Tedavisi
Disleksi bozukluğu olan bir çocuk dikkatli bir şekilde gözlenmelidir. Zamanında teşhis edilen bir disleksi hastalığı tedavisine zamanında başlanılmasını sağlar. Hastalık, yapısal bir bozukluktan kaynaklandığı için tedavi ile bu hastalığın ortadan tam olarak kaldırılması mümkün değildir. Burada sabırlı olmak ve eğitim ve öğretim alanında çocuğa yol göstermelidir. Böyle bir hastalığı olan çocukların eğitimi sağlıklı çocuklar ile beraber yapılmamalıdır. Bunun yanında ders programları da farklı olmalıdır. Disleksi hastalığı olan çocukların ders programları özel hazırlanmalı ve onların algılayabilecekleri şekilde olmalıdır. Bunun için özel eğitim veren okullarda eğitim görmesi çocuğun hem fiziksel hem ruhsal gelişimi için en sağlıklısıdır. Sınıf, duygusal açıdan güvenli olmalıdır. Çocuğun benlik duygusu ile güvenin gelişmesine yardım edilmelidir. Bu tür çocuklarda dikkat eksikliği olduğundan sık bir şekilde dikkatleri takip edilmelidir. Hastalığın tedavisinde seçilecek olan öğretmenin önemi oldukça büyük önem taşır. Sabırsız ve çok bağıran bir öğretmen bu tür hastalığı olan çocuklarda ters etki yaratarak onların hayata küsmelerine neden olabilir. Çocuk, kendisine olan özgüvenini kaybeder. Çok sık aralıklar ile okuma alıştırmaları yapılmalıdır. Çalışma sırasında çocuklar okunan yazıyı parmakları ile takip etmelidir. Yazıları takip etmek dikkat eksikliğini azaltmakta yardımcı olacaktır. Günlük dersleri yapmaya başlamadan önce bir önceki günün dersleri bir kere gözden geçirilmelidir. Bunun nedeni ise hastalıkta çabuk unutmanın olmasıdır. Bu durumdan dolayı öğrenilen konuların devamlı olarak hatırlatılması gerekir.