Freud'un Psikanalitik Kuramı


Freud’un Psikanalitik Kuramı
Freud, gelişim sürecinde çocukluk yıllarındaki yaşantıların belirleyici etkisi olduğunu, bireyin kişiliğinin yaşamının ilk beş altı yılında büyük ölçüde şekillendiğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla ona göre bireyin yaşadığı sorunların kökeninde de bu yıllarda geçirdiği yaşantılar yer almaktadır ve çocukluk yaşantılarının incelenmesi ile bireyin yaşadığı sorunların kökenine inmek mümkündür.
Freud, psikanalitik kuram çatısı altında iki temel soruya cevap aramıştır. Bu sorulardan biri “Kişilik nedir?” diğeri ise “Kişilik nasıl gelişir?” sorusudur.

Freud “Kişilik Nedir?” sorusuna önceleri topoğrafik kişilik kuramı adı altında cevap vermiş fakat bu kuramı çok basit olduğu için sonradan yapısal kişilik kuramı adıyla daha kapsamlı bir açıklamaya dönüştürmüştür.   Bugünün pek çok psikoloğu hâlâ Freud’un yapısal kişilik kuramını doğru kabul etmektedir.

Freud, ikinci sorusu olan “Kişilik nasıl gelişir?” sorusunun cevabı ise psikoseksüel kuramı ile vermiştir.