Özgür Bilgi Kanalı

İlişkilerde Empati

İnsanoğlunun en derin açığı,anlaşılmak,sevilme ihtiyacı ve saygı duyulan biri olabilmektir.
Empati temelde insanın kendisini karşısındakinin yerine koyabilmesi anlamına gelen bir
kavramdır.Kişi kendisini, karşısındakini anlamaya yöneltmişse,onun duygu ve düşüncelerini de
anlamaya ve onun gözünden bakabilmenin nasıl olduğunu anlamaya başlamış demektir.
İnsanların birbiriyle empati kurabilmasi için öncelikle birbirlerini dinlemeleri gerekmektedir.Oysa
günümüzün hızlı tempolu yaşamında,söylenilenleri dinlemek,karşımızdakinin konuşmasını
bitirdikten sonra ona cevap vermek olarak değerlendirilmektedir.İnsanlar karşıdaki kişi
konuşurken onu dinlemek yerine,onun konuşması bittikten sonra vereceği cevabı hazırlamakla
meşgul olmaktadır.Bu durum dinlemek değil sadece duymak anlamına gelmektedir.
Herkes konuşmak,dinlenmek,sevilmek,şefkat görmek istemektedir.Ancak buna sahip olmanın
yolu öncelikle karşıdakinin görüşünü anlamak,o kişinin söyleyeceklerine önem vermek,o kişiye
herşeyden önce insan olarak özen gösterdiğinizi hissettirmekten geçmektedir.Dünyaya o kişinin
bakış açısından bakmaya çalışmak,yani empati kurmak o kişiyle bağlarınızı derinleştirerek güvene
dayalı bir ilişki oluşturmanızı sağlayacaktır.Karşılıklı olarak birbirini dinlemeyi başaran çiftlerin
güvene,saygıya ve samimiyete dayalı sağlam temelli ilişkiler kuracakları açıktır. Empati,aşk,iş,
arkadaş veya aile bağlarında sağlıklı ve sağlam temeller oluşturan bir davranış ve anlayış
biçimidir.Belki sık sık rastalanılan bir cümle de olsa \’\’Beni eleştirme,beni anlamaya çalış,
benim ayakkabılarımı giyerek,benim yürüdüğüm yollardan yürü\’\’ demek empatiyi bir doğru
iletişim becerisi olarak tanımlamak yerinde olur.
Durum aşk ilişkilerinde de aynıdır.Kişiler birbirlerine aşık olup,sevseler de eğer birbirlerini
dinleme ve anlama yeteneği geliştiremiyorlarsa,ilişkiler sona doğru daha çabuk gitmeye
mahkum olmaktadırlar.Elbetteki kadın ve erkeklerin,düşünme şekli,çözüm yolları farklı olacaktır.
İşte empati kurmanın devreye girdiği yer de tam burası olmaktadır.Kişiler karşısındakinin
güçlü olan duygularını dikkatle değerlendirmelidir.Sevgi,neşe,nefret,hayal kırıklıkları,acı çekme
gibi.Kişinin yaşadığı durumla baş edebilme gücüne saygı gösterdiğinizi belirtmek,onunla bağ
kurmanızı sağlar.Sonra bu konuyu birlikte çözümleyebileceğinizi,hatta neler yapabilceğiniz
konusunda detekleyici konuşmak,kişinin üzerinde güven ve rahatlama oluşturacaktır.Tabi ki tüm
bu söylenenleri yapabilmenin yolu iyi dinlemekten geçmektir.En derin sevgiler,en yoğun duygular,
güzel ilişkiler ve bitmez denilen evlilikler,dinleme ve empati eksikliğinden kaybedilmeye
mahkumdurlar.
Empati kurmanın yapı taşları,dinlemeyi bilmek,saygı göstermeyi bilmek,hoşgörü sahibi olmayı
başarabilmek,dinlerken düşünmeyi başarabilmektir.Empati sevgiyi doğuran ve geliştiren en güzel
iletişim yoludur.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.