KALBİ GÖZETLEYEN


KALBİ GÖZETLEYEN
İnsanlar özellikle yalnız başına kaldığı zaman gerçek manada kendilerini yalnız hissetmezler. Büyük bir güç tarafından izlenildiği hissi aslında insanların varoluşçuluk ve doğası ile yakından alakalı bir durumdur. Kanun ve kurallar uygulama bakımından her insanın başına bir görevli veya polis dikmek mümkün değildir. Eğer yeterli eğitim verilip birey olma bilinci aşılanabilirse insanın kalbine dikilecek bir gözcü veya polis aslında sorunun da gerçek manada çözümü olabilir. bu sayede gözetlendiği ve hesaba çekileceğini bilen insanların yalnızken de düşünerek ve tutarlı davranışları kaçınılmaz bir hal alırken insan olma bilincinin önemli bir yansıması olarak görülebilir. Eğer insanlar gözetlenmiyor ve hesaba çekilmiyor olsalar, herkesin ettiğinin yanına kalacağını söylemek mümkün olacaktı. İlahi adalet kavramının da zaten insanın yapısı içinde yer aldığını düşünmenin en mantıklı yol olduğunu söylemek mümkündür.