Özgür Bilgi Kanalı

Uyap avukat portalı, ulusal yargı ağı tarafından oluşturulmuş avukatlara yönelik portaldır. Avukatların bu portalı kullanarak adliye salonlarında koşuşturmaları ve zaman kaybetmeleri engellenmektedir. Teknoloji insan hayatının birçok yönünde yer alan önemli yardımcılardan biri olmaktadır. İnsan hayatına çok sayıda yeniliği getirmekte olan teknolojinin en büyük imkânlarından birisi internet olmaktadır. İnternetin son 10 – 15 yıllık süreç içerisinde hızlı gelişimi ile beraber bu mecraya çok sayıda eski usul sistem yerleşmiştir. Bunlardan birisi de avukat portalı olmaktadır. Portal giriş adresi: ⇒https://avukat.uyap.gov.tr/main/avukat/index.jsp?v=3030

Avukatlar bu portalı kullanarak adına kayıtlı olan tüm dosyaları görüntüleyebilmektedir. Uyap üzerinden online bağlantıya imkan sağlayan bu sistemde, avukatlar dava ve icra takiplerini online bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca elektronik imza ile sistemde yer alan dava dosyalarına mazeret, cevap gibi evrakların gönderimi de sağlanmaktadır. Bir bakıma online safahat dememiz de mümkün olabilecektir. Avukatlar adına oluşturulan bu portal tüm avukatların beğenisini kazanmıştır. Adliyeye ulaşamayacak olan avukatların zamandan önemli derece tasarruf etmelerini sağlamakta olan portal ile sms sisteminden de faydalanabilerek dava bilgilerinden haberdar olabilmek mümkündür.

Uyap avukat portalı sisteminin işleyişine dair bir takım eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştirileri yapan kişilerin haklı olabilecekleri kabul edilir. Fakat hem ülkemizde hem de dünyada internet mecrasına yöneliş sürecinde bir takım sıkıntılar oluşabilmektedir. Bir sistemin bir mecradan çok farklı bir mecraya taşınış süreci bir takım aksaklıklara neden olabilecektir. Bu sadece bizim ülkemize has bir durum değildir. Zaten günümüze gelindiğinde portal içerisinde eskiye göre aksaklıklarla pek karşılaşılmamaktadır.

Uyap avukat portalı ile işlerini yürütebilmek isteyen avukatların, Uyap’ın sitesinden portala giriş yapabilmeleri mümkündür. E – imza, E – Devlet ve Uyap sitesinden yapılacak online bağlantı ile portala giriş yapılabilmektedir. Çok sayıdaki işlemi bünyesinde barındırmakta olan portal yoğun bir takdiri hak etmektedir. Şöyle ki; çok kısa sürecek işler için bile koridorlara uğranılmasını ortadan kaldıran sistem hem avukatlara hem de diğer memurlara zamandan tasarruf edebilmelerini sağlamaktadır. Avukat dosyalarının, portalda yer alanlar içerisindeki bilgilere ve sıralamalarına ulaşabildikleri bu sistemin can simidi olarak tanımlanması yanlış olmayacaktır.

https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-vatandas-girisi

Vatandaş Portalı Hakkında

Günümüzde kullanılmakta olan teknolojiler sayesinde insanlar çok sayıdaki işini kısa süre içerisinde halledebilmektedirler. Çalışmakta olan insanlar iş hayatlarına ayırdıkları zaman dolayısıyla birçok işini aksatabilmekte veya yetişemeyebilmektedir. Bu anlamda teknoloji insanlara yardım anlamında biçilmez kaftan olmayı başarmaktadır. İnsan hayatının birçok alanında yerini almış olan teknolojinin insanlara sunmuş olduğu en büyük desteklerden biri de internet olmaktadır. İnternet mecrası insanların hayatına girdiği günden bu yana çok önemli zaman tasarruflarını insanoğluna yaşatmıştır. Günümüzde interneti kullanarak çok sayıdaki sosyal veya zorunlu ihtiyacı karşılayabilmemiz mümkün oluyor.

Vatandaş portalı da internet ile beraber insan hayatına girmiş olan son derece önemli bir hizmet olmaktadır. Uyap’ın sitesinden giriş yapabilme olanağını bulduğunuz vatandaş portalında çok sayıda önemli bilgiye ulaşabilmeniz mümkün olmaktadır. Adalet Bakanlığı tarafından sunulmakta olan bu portal sayesinde, insanlar adliye koridorlarında zaman kaybetmeden, çok kısa zamanlarını harcayarak davalar gibi bir takım önemli bilgileri öğrenme olanağını bulmaktadırlar.

Kamu veya özel kurumların birçoğu günümüzün modası olan internet dünyasına ayak uydurabilmek adına bu mecrada yerlerini almaktadırlar. İnternet ortamına taşınmakta olan bir takım hizmetler hem kullanıcıların hem de kurumların önemli ölçüde zaman tasarrufu yapabilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca vatandaş portalı gibi uygulamalar sayesinde, bir işle ilgilenmekte olan kurum veya kişi diğer ilerini aksatmamış olmaktadır. Bu anlamda bu tür portal ve uygulamalar son derece kullanışlı ve avantajlı olmaktadır.

Vatandaş portalına giriş yapmak isteyen kişilere, portaldaki yerlerini alabilmeleri adına alternatif giriş seçenekleri sunulmaktadır. Bunlara bakıldığında; E – Devlet şifresi ile giriş, elektronik imza ile giriş, mobil imza ile giriş ve direkt E – Devlet üzerinden sisteme giriş seçenekleri bulunmaktadır. Her biri portala giriş yapılarak elektronik ortamdan yargıya ulaşılmasını sağlamaktadır. Kişi adına yer alan tüm dava dosyaları bu portal içerisinde yer almaktadır. Vatandaş portalı bir dava dosyasına dair; konuyu, tarafları, değeri, dava aşamasını, duruşma günlerini, dosyanın ne süreçte olduğu gibi bilgileri kullanıcıya sunmaktadır. Adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan tüm dava dosyalarına ulaşımı sunmakta olan portal başarılı bir şekilde hizmetini sürdürmeye devam etmektedir. portal giriş adresi ⇒https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-vatandas-girisi

Yargıtay Dosya Sorgulama

Yargıtay Dosya Sorgulama Hakkında

İnsanlar gelişen teknoloji ile beraber günümüzde pek çok ihtiyacını çok kısa süre içerisinde karşılayabilmektedir. İnsanlara birçok anlamda katkıları bulunan teknoloji ve teknolojik cihazlar geldikleri seviye itibariyle insanların en önemli yardımcıları olmaktadır. Günümüzde ulaşım, eğitim, sağlık, bilgi paylaşımı gibi çok sayıdaki önemli konuda teknoloji yardımları kullanılmaktadır. Eski sistemlerin insanları yorduğu ve mağdur ettiği gerçekleri şüphesiz bir gerçektir. Ancak yaşadığımız çağın bile teknoloji çağı olarak adlandırılması teknolojinin geldiği noktayı ve de insan hayatındaki değişiklikleri göz önüne sermeye yeterli olmaktadır. Öyle ki birçok eski ve uygulanması zor olan sistem internet dünyasındaki yerini alarak insanların kullanımına ve hizmetine sunulmuş olmaktadır. Bunlardan birisi de Yargıtay dosya sorgulama hizmeti olmaktadır.

İnsanlar eskiden haklarındaki dava dosyaları hakkında uzunca sürelerini koridorlarda harcayabilmekteydiler. Sadece bu sebepten ötürü bile insanlar bu gibi konular hakkında bilgi sahibi olmamayı tercih etmemekteydiler. Ancak teknoloji sayesinde, internette insanların kullanımına sunulmuş olan bu hizmet sayesinde sadece çok kısa bir süre içerisinde Yargıtay dosya sorgulama işleminizi gerçekleştirerek hakkınızdaki davaya dair bilgilere ulaşabilmeniz mümkün oluyor.

İnternet ve internete bağlanmaya yarayan teknolojik cihazlar ile insanlar birçok işini kısa süre içerisinde halledebilmektedir. Kredi kartı ödemeleri, fatura ödemeleri, hizmet dökümü ve dosya sorgulama gibi çok sayıda işlem internet sayesinde kısa süre içerisinde bir sonuca ulaşabilmektedir. İnsanların ve de kurumların işlerini hızlandırabilmek adına oluşturulan sistemler ile kişiler mağdur olmaktan kurtulmaktadırlar.

Yargıtay dosya sorgulama kapsamında interneti kullanarak gerekli sorgulama işlemini TC kimlik numarası ile gerçekleştirebilmek mümkün oluyor. Yapılan dosya sorgu işlemi ile beraber dosyaya dair pek çok bilgiye ulaşılabilmektedir. Yargıtay’ın sitesinde ulaşılabilmekte olan dosya sorgu sayfası ile beraber; dosyanın Yargıtay’ın arşivine girip girmediği, dosyanın ilgili daireden dönüp dönmediği, dosyanın cumhuriyet savcısının incelemesinde olup olmadığı, dosyanın mahalline ulaştırılması adına postaya verilip verilmediği gibi bilgilere ulaşmanız son derece kolay olmaktadır. İnternet üzerinden yapılmakta olan bu sorgulama işlemi ile beraber hakkınızda açılmış olan davaları ve de dava dosyalarını takip edebilmeniz son derece kolay bir hal almıştır.

Yerel Mahkeme Bilgileri ile Dosya Sorgu giriş adresi:https://vatandasilam.yargitay.gov.tr/proxyYargitay/jsp/yargitay_jsp/yargitayDosyaSorguIlam.html

Kaynak:http://realage.com.tr/post/uyap-avukat-portali


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.