Telafide Ben de Varım programı nedir ve neyi amaçlamaktadır?


telafide bende varım

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı farklılıklarını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik programlar ile desteklemek amacıyla hazırladığı yaz tatili dönemi boyunca tüm ülkede uygulanacak programın adıdır.

‘’Telafide Ben de Varım’’ programı hangi tarihler arasında gerçekleştirilecektir?

Telafide Ben de Varım” Programı yaz uygulaması 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında gerçekleştirilecektir.

5 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında gönüllülük esasına göre ülke genelinde tüm öğrenci, öğretmen ve veliler kendilerine özel hazırlanacak programdan istemeleri halinde yararlanabilecektir.

’Telafide Ben de Varım’’ Programı Kurgusu Nasıldır?

 • Telafide Ben de Varım” Programı öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç alt programdan oluşmaktadır.
 • Öğrenci, öğretmen ve veli programlarının her biri çeşitli temalar üzerinden faaliyet ve etkinlikleri hazırlanmıştır.

‘’Telafide Ben de Varım’’ öğrenci programı içeriğinde neler vardır?

 • Öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda beceriler kazandırmak, yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek; evrensel, millî, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, doğa ve çevre bilinci vb. konularda farkındalık oluşturmak amacıyla fiziksel, sosyal duygusal ve akademik gelişim alanlarında eğitim faaliyetleri yapılır.

‘’Telafide Ben de Varım’’ veli programı içeriğinde neler vardır?

 • Velilere ilgi alanlarına yönelik beceriler kazandırmak, çocukları ile etkili ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak, okul aile etkileşimini ve iletişimini artırmak, çocukların bilişsel, sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır.

telafide bende varım

’Telafide Ben de Varım’’ öğretmen programı içeriğinde neler vardır?

 • Öğretmen ve okul yöneticilerinin sürekli mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif eğitim faaliyetleri yapılır.
 • Bakanlık tarafından hazırlanan öğretmen programları hem yüz yüze hem de online olabilecek ve MEBBİSTEN başvuruları alınacaktır.
 • Aynı zamanda okullar, ilçe ve il müdürlükleri de hazırlayacaklar.

telafide bende varım

‘’Telafide Ben de Varım’’ programı içeriklerine nereden nasıl ulaşacağım?

 • “Telafide Ben de Varım” Programı için https://telafidebendevarim.meb.gov.tr web sayfası hazırlanmıştır.
 • Öğrenci, öğretmen ve veli programlarının her biri için örnek faaliyet ve etkinlikleri içeren içerikler hazırlanmış ve web sayfasına yüklenmiştir.
 • Okullar planlarını buradaki içeriklerden yararlanarak oluşturur.

telafide bende varım

Diğer hususlar

 • “Telafide Ben de Varım” Programı kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetlerinde öğrenci, öğretmen ve velilerden bu kapsamda hiçbir ad altında ücret talep edilemez.
 • Bu Program kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulması zorunludur.

telafide bende varım

Program hazırlıkları hangi tarihler arasında gerçekleştirilecektir?

 • 15 Haziran – 21 Haziran 2021: Bu tarihler aralığında tüm okullar temel hazırlıklarını yaparak plan girişlerini sisteme gireceklerdir.
 • 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 : Bu tarihler aralığında planlama, başvuru ve diğer hazırlıklar yapılacaktır.
 • Tüm süreçler Valiliklerin koordinasyonunda il millî eğitim müdürlükleri ve okullar tarafından gerçekleştirilecektir.

örnek plan hazırlık önerisi

Telafide Ben de Varım Programı web sayfasının incelenmesi

 • “Telafide Ben de Varım” Programı ile ilgili yönerge, uygulama esasları, içerik ve faaliyetlerine: https://telafidebendevarim.meb.gov.tr web adresinden ulaşılabilmektedir.
 • Öncelikli olarak tüm okullarımızdan bu siteyi incelemesini ve programa hakim olmasını bekliyoruz.

Bu programlara ilişkin planları kim hazırlayacak?

 • “Telafide Ben de Varım” Programı için Bakanlık yada İl Müdürlüğünden bir plan gelmeyecektir.
 • Her okul, Bakanlığın belirlediği ana temalar alt temalar çerçevesinde fiziki/coğrafi şartları, sosyal imkânları ve iş birlikleri doğrultusunda  öğrenci, veli, ve öğretmen uygulama planlarını kendi okulları için kendileri hazırlayacaklardır.

Planlarını oluştururken nereden yararlanacaklardır?

 • https://telafidebendevarim.meb.gov.tr web sayfasında her üç programa ilişkin örnek faaliyet ve etkinlikler tasarlanmış ve web sayfasına yüklenmiştir.
 • Web sayfasında hem programların uygulama esasları hem de içerikleri mevcuttur.
 • Okullar planlarını buradaki içeriklerden yararlanarak oluşturur.

Okullar planlarını hazırlarken nelere dikkat edecekler?

 • Okullar öğrenci, öğretmen ve veli programına ilişkin bakanlıkça belirlenen temalara ve alt temalara bağlı kalarak;
  • İsterlerse bakanlığın hazırladığı etkinlik ve faaliyetleri kullanabilirler.
  • İsterlerse kendileri okullarına özgü etkinlik ve faaliyet tasarlayıp kullanabilirler.
 • Okulların kendi tasarladıkları etkinlikler için bir plan ve yönerge yazacak mı?
 • Okullar yerel faaliyetler için etkinlik plan ve yönergesi hazırlaması gerekiyor.
 • Yerel etkinlikler https://telafidebendevarim.meb.gov.tr faaliyet ekle butonundan sisteme işlenerek kaydolacaktır.
 • Kaydolan yerel etkinlikler ilçe ve il tarafından kontrol edilerek uygun bulunursa onaylanacaktır.

Okullar bu planları ne zaman hazırlayacaklar?

 • Planlama ve hazırlıklar; 15 Haziran- 21 Haziran 2021 tarihleri arasında Valiliklerin koordinasyonunda il millî eğitim müdürlükleri ve okullar tarafından gerçekleştirilir.
 • Başvurular ve Diğer Hazırlıklar; 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Valiliklerin koordinasyonunda il millî eğitim müdürlükleri ve okullar tarafından gerçekleştirilir.

Okullar planlarını yaparken öğrenci kontenjanları nasıl belirlenecektir?

 • Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 (on iki) kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekir.
 • Ancak özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması
 • Okullar en az 12 kişilik gruplar halinde şartlarına göre toplam kabul edebilecekleri öğrenci kontenjanlarını kendi belirler.

 

Örnek Plan Hazırlığı Önerisi

 • Okullar planlarını hazırlarken örnek bir plan veya çerçeve programı gelmeyecek. 5 Temmuz – 31 Ağustos arasında ki zaman planlarını kendileri yapacaklar.
 • Bu nedenle planlarını yaparken seçecekleri etkinliklerin kazanım saatlerini belirleyerek haftalık 30 saat olacak ve 5 Temmuz – 31 Ağustos arasında ki 38 işgününü kapsayacak şekilde hazırlamalı.

Örnek Plan Hazırlığı Önerisi

 • Halk oyunları faaliyetini 76 saat olarak belirledi. Günlük 2 saat olarak planladığı bu faaliyet 38 iş gününe tekabül eder. Bu durumda okul  her güne 2 saat halk oyunları faaliyeti koymuş olacak.
 • Diyelim ki 24 saatlik bir müze gezisi planı yaptı. Okul haftada bir gün 3 saat olacak şekilde plana koyduğunda etkinlik haftada bir gün 3 saat olarak 8 haftaya yaymış olacak.

 

Okullar kendi yerel etkinliklerini giriş yaparken nelere dikkat edecekler?

 

 • Okullar kendilerine özgü faaliyetler için web sayfasında yeni etkinlik/faaliyet ekle kısmından ekleyecekler.
 • Yeni eklenen faaliyete ilişkin kazanım, amaç, saat, işleyiş, irtibat bilgisi gibi bilgileri ayrıntılı yazması gerekiyor.
 • İlçe ve il bu bilgilere göre faaliyetin yapılmasına onay vereceklerdir.

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Telafide Bende Varım Full PDF sunumu

Çocuklarımız İçin Programlar

Öğretmenlerimiz İçin Programlar

Velilerimiz İçin Programlar