Özgür Bilgi Kanalı

Kasko Sorgulama

Araçlar karayolunda, park halinde, otoparkta, evlerin önünde çeşitli risklerle karşılaşmaktadır ve risklere karşı güvence altına alınmak amacı ile araç sahipleri tarafından kasko yaptırılmakta ve kasko yaptırmak isteyen araç sahipleri kasko sorgulama ile araç kaskosu için ödenmesi gereken fiyatları öğrenmektedir. Kasko sorgulama yapmanın diğer bir amacı ise her kasko sigorta şirketlerinin vermiş olduğu fiyatın farklı olması nedeni ile en ekonomik fiyat veren şirkete kasko yaptırmak içindir.

Kasko sorgulama işlemi internet üzerinde bulunan web sayfalarından yapılmaktadır. Araç kaskosu yaptırmak isteyen araç sahibi adı, soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi ve sürücü belgesi bilgilerini girerek kasko şirketlerinin sunmuş olduğu kasko paket tekliflerin almaktadır. Kasko içeriklerini ve fiyatlarını inceleyerek kendisi için en kapsamlı ve en ekonomik kasko paketini seçmektedir. Araç sahibi kasko sorgulama sonucu, araç kasko sigortasına giderek araç kasko poliçesini imzalamaktadır ve kasko sigorta primini ödemeye başlamaktadır. Araç kaskosu ile teminat altına alınan risklerden biri, bir kaçı veya tamamı gerçekleştiği takdirde araç sahibine kasko sigorta şirketi tarafından zarar temin edilmektedir.

Kasko Sigorta Sorgulama

Kasko sigorta sorgulama kasko yaptıracak araç sahipleri tarafından yapılmaktadır ve sorgulama sonucunda en kapsamlı ve en ekonomik kasko paketi seçilerek araçlar karayolunda, otoparkta, park halinde, evlerin önünde karşılaşmış oldukları risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Kasko sigorta şirketlerinin internet üzerinde bulunan web sayfaları ile kasko sigorta sorgulama işlemi yapılabilmektedir. İstendiği takdirde kasko sigorta şirketlerinden faks veya yazılı doküman alınarak da kasko sigorta fiyatları incelenebilmektedir.

Araç kaskosu yaptıracak olan araç sahibi istediği kadar kasko sigorta şirketinden kasko sigorta sorgulaması yapar ve istediği takdirde döküm olarak almaktadır. Almış olduğu kasko sigorta sorgulama sayfalarını inceleyerek kendi aracı için en uygun olan kasko paketini ve en uygun kasko fiyatına karar vererek araç kaskosu yaptırmaktadır. Araç kasko poliçesini seçmiş olduğu kasko sigorta şirketi ile imzalayarak 1 yıllık olarak aracını çeşitli risklere karşı teminat altına alır. Araç kasko sigorta primlerini ödemeye başladıktan sonra teminat altına alınan risklerin biri, bir kaçı veya hepsi gerçekleştiğinde aracın görmüş olduğu zarar ödenmektedir.

Araç Kasko Sorgulama

Araç kasko sorgulama yapmak gelişen teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıklardan faydalanılarak kısa bir süre içerisinde yapılmaktadır. Kasko sigorta şirketlerinin internet üzerinde bulunan web sayfalarına girilmekte ve birkaç kişisel bilgi ve araç bilgisi ve araç sahibinin sürücü belgesi ile ilgili bilgiler girilerek istenilen yılın araç kasko fiyatları öğrenilmektedir. Her yıl kasko fiyatlarının değişmesi nedeni ile araç kaskosu yaptıracak araç sahiplerinin yeni fiyatları öğrenmeleri açısından son derece pratik ve yararlı bir işlem olmaktadır.

Online olarak ekrana araç kasko sorgulama sonuçları gelmektedir. İstendiği takdirde araç kasko sorgulama ekran çıktısı alınmakta ve birkaç kasko şirketinden alının kapsamlı kasko paket teklifleri karşılaştırılabilmektedir. Araç kasko sorgulama yapıldıktan sonra karşılaştırılan fiyat tekliflerinin sonucunda araç sahibi seçeceği kasko paketine ve araç kaskosu yaptıracağı kasko sigorta şirketini seçmektedir. Seçmiş olduğu kasko sigorta şirketi ile kasko sigorta poliçelerini imzalamakta kasko sigorta prim ödemesine başlamaktadır. Araç kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta olup süresi bir yıldır. Bir yılın sonunda istenirse yeniden bir yıllık olarak tekrar yapılabilmektedir.

Kasko Değeri Sorgulama

Araç sahipleri araçlarını çeşitli risklere karşı koruma altına almak istemekte ve bu nedenle kasko değer sorgulama yapmaktadır ve araç sahiplerine ışık tutmak amacı ile kasko değer listesi Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği web sayfasında yayınlanmaktadır. Aynı zamanda web sayfasında yayınlanan kasko değer listesinden araç kasko sigorta şirketleri de faydalanmaktadır ve kasko sigorta prim hesaplamalarında kasko değer listesinden faydalanmaktadır. Her yıl yenilen kasko fiyatları kasko sigorta şirketlerinin internet üzerinde bulunan web sayfalarından sorgulanmaktadır.

Araç kasko sigortası isteğe bağlıdır ve süresi bir yıldır. Kasko sigortası yaptırmaktaki amaç, araçların karayolunda seyrederken, oto parkta, ev önünde, park ederken çarpma, çarpılma, düşme, devrilme, yuvarlanma, yanma, çalınma, çalınmaya teşebbüs, sel baskını, terör olaylarında hasar alma gibi birçok riske karşı teminat altına almaktır. Araç sahipleri kasko değer sorgulama ile teminat altına almak istedikleri riskleri ve bu risklere karşı ödenecek olacak sigorta prim miktarlarını öğrenmektedir. Almış olduğu kasko değer sorgulama listelerini karşılaştırarak kendisi için uygun olan ve ekonomik olan kasko paketini seçmektir.

Kasko Fiyat Sorgulama

Araç kaskosu yaptırmak isteyen araç sahipleri kasko fiyat sorgulama işlemini ya tek tek sigorta şirketlerinden fiyat isteyerek zahmetli bir şekilde veya kasko sigorta şirketlerinin internet üzerinde bulunan web sayfalarından online olarak yapabilmektedir. Araç kasko şirketlerinin fiyat teklifleri ve sunmuş oldukları araç kasko paketleri farklı olabilmektedir. Araç sahipleri öncelikle araç kasko paketlerini incelemekte ve kendi araçları için en uygun olan paketi seçmektedir. Daha sonra seçmiş olduğu kasko paketi için kasko fiyat sorulama yaparak kendisi için en uygun olan ekonomik paketi seçer.

Kasko fiyat sorgulama yapıldığında anlaşıldığı gibi standart kasko, full kasko, ek teminatlı kasko fiyatları farklılıklar göstermektedir. Araç sahibinin en pahalı kaskonun kaskosuz araçtan daha ekonomik olduğu bilinci ile kasko fiyat sorgulama sonuçlarına gere kendisine en uygun gelen kasko paketini veren kasko sigorta şirketi ile poliçe imzalamaktadır. Prim ödemelerine başladığında, seçmiş olduğu kasko paketinde bulunan risklere karşı aracı teminat altında olur. Kasko süresi 1 yıldır ve riskler gerçekleştiği takdirde kasko sigorta şirketi zararı temin etmektedir.

Kasko Poliçesi Sorgulama

Yüklü miktarda ücretler ödenerek alınan araçlar karayolunda, park halinde, otoparkta, evin önünde her an çarpma, çarpılma, devrilme, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi riskler altında bulunmaktadır. Araç sahipleri riskler karşısında araçlarını teminat altına almak için kasko sigorta şirketlerine kasko yaptırmak için kasko poliçesi sorgula işlemiyle araç kaskosu için adım atmaktadır. Araç sahipleri öncelikle teminatlara göre istedikleri bir kasko sigorta paketini seçmekte ve kasko poliçesi sorgulama ile seçmiş oldukları teminata ne kadar prim ödeyeceklerini öğrenmektedir.

İstedikleri sayıda sigorta şirketi kasko poliçesi sorgulama işlemi yapabilmekte ve kendisi için en ekonomik paketi seçmektedir. Daha sonra seçmiş olduğu kasko sigorta şirketi ile poliçe imzalayarak prim ödemektedir. Araç kasko süresi 1 yıldır ve 1 yıl sonunda araç sahibi isterse yeniden 1 yıllık araç kaskosu yaptırmaktadır. Kasko sigortası süresi içerisinde poliçede belirtilen risklerin biri, bir kaçı veya hepsi gerçekleştiği takdirde araç sahibine kasko sigorta şirketi tarafından zarar temin edilmektedir. En pahalı kasko kaskosuz araçtan daha ekonomiktir anlayışı ile araç sahipleri araçlarını kasko yaptırmaktadır.

Araç Sigorta

Araç sigortası araçların trafikte seyredebilmesi için kanunlarla belirlenmiş zorunlu bir sigorta olmaktadır. Zorunlu trafik sigortası yaptırmamış olan araçlar trafiğe çıkmaktan men edilmektedir. Araç sahipleri her yıl araç zorunlu araç sigortası ödenmek zorundadır. Zorunlu sigortanın amacı karayolunda araç kullanılırken karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedensel zararları tazmin etmek için alınmaktadır. Zorunlu araç sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmaktadır ve Karayolları trafik kanunları ile belirlenmiştir. Zorunlu trafik sigortası yetkili kurumlar tarafından hesaplanmaktadır ve hesaplanan ücreti araç sahipleri ödemek zorundadır.

Araçlar ilk trafiğe çıktığından itibaren başlayan zorunlu araç sigortası her yıl yenilenmektedir. Yenilenmediği takdirde aracın karayollarına çıkışı yasaklanmaktadır. Maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazası gerçekleştiğinde ödenen miktar farklı olmaktadır. Her yıl ödenen zorunlu trafik sigortası primi değişmektedir. Can kaybı ile sonuçlanan kazalarda kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına verilen miktar ile yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarında hastane masrafları için ödenen miktar aynı olmamaktadır ve bu nedenle her yıl zorunlu trafik sigortası yeniden hesaplanarak belirlenmektedir.

Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama

Trafik Sigortası Sorgulama

Zorunlu trafik sigortası araçların trafikte seyredebilmesi için kanunlarla belirlenmiştir ve araç sahipleri tarafından ödenmek zorundadır. Araç sahipleri trafik sigortası sorgulama işlemi yaparak ödeyecek oldukları primleri öğrenebilmektedir. Zorunlu trafik sigortası her yıl yeniden belirlenmektedir ve araçların zorunlu trafik sigortası da bir yıllıktır. Bu nedenle araç sahipleri her yıl belirlenen primleri trafik sigortası sorgulama işlemi yaparak öğrenerek ödemektedir.

Trafik sigortası yaptırmayan sıfır araç, zorunlu trafik sigortası süresi dolmuş araç yasalar gereği trafikte seyredemeyeceğinden trafikten men edilmektedir. Trafik şubelerinin oto parklarına çekilerek men işlemi gerçekleşmektedir. Araç sahibi zorunluk trafik sigortası primini ödediği zaman men edilen aracın cezası kaldırılmaktadır. Trafik sigortası sorgulama ile öğrenilen ve her yıl yeniden belirlenen sigorta prim tutarı karayollarında araç kullanırken karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedensel zararları güvence altına almaktadır. Zorunlu trafik sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli bulunmaktadır. Karayollarında meydana gelen ölümlü kazalarda, ölen kişilerin yakınlarına ödenen miktar ile yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarında hastane masrafları için ödenen miktar aynı olmamaktadır.


Yemliha Toker

Yemliha Toker

Profesyonel SEO Uzmanı ve E-ticaret uzmanıyım. https://yemlihatoker.com web adresim aracılığı ile SEO hakkında yanlış bilinen gerçekleri bildirmek ve SEO'yu öğrenmek isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.