Toprak Gurubu Burçlar

Toprak gurubu burçlar hangileridir? Toprak gurubu burç özellikleri? Toprak gurubunun genel özellikleri.
Astroloji de boğa burcu, oğlak burcu ve başak burcu toprak gurubu burçlar olarak bilinmektedir. Toprak gurubu burçlar maddi ağırlığı fazla olan, yani maddeye önem veren ve fiziki anlamda hareketli görünen burçlardır. Toprak gurubu burçlar aynı zamanda çabuk algılayan, pratik, kararlı, kendini kontrol etme gücü çok yüksek olan burçlardır. Toprak gurubu burçlar aynı zamanda koruyucu ve himayecidir.

Toprak gurubu burçlar kin tutmazlar yani kötülüğü bile unutan bir zeka ölçüsüne sahiptir bu burç gurubu. Toprak gurubu burçlar genel olarak maddeyi iyi kullanma yeteneğine sahiptirler. Yani maddi varlıkları iyi kullanma yeteneğine sahiptirler, bu arazi de olabilir, toprakta, para da olabilir. Bu özellik Oğlak burcunda daha baskındır. Toprak gurubu burçlar aynı zamanda sabırlıdırlar. Toprak gurubu burçlar dan başak burcunda özellikle detaylara çok önem verme ve detaylarda takılı kalma sorunu mevcuttur. Toprak gurubu burçlar dan boğa burcunda da çoğaltma isteği daha baskındır. Elindeki şeyin çoğalmasını ister. Örneğin, bir evi varsa, başka bir evi daha olsun ister. Toprak gurubu burçlar dan oğlak burcunda ise, organizasyon ve örgütlenme özelliği baskındır. Örgütlenmeyi iyi becerir.

Toprak gurubu burçlar genelde pratik zekaya sahiptirler ve karşılaştıkları fırsatları gayet iyi bir şekilde değerlendirebilir, başarılı sonuçlar elde edebilirler. Toprak gurubu burçlar dengeli ve mantıklıdırlar. Toprak gurubu burçlar sevdiklerine arkadaşlarına ve dostlarına çok bağlıdırlar. Uzun süreli arkadaşlıklardan/ilişkilerden hoşlanırlar. Toprak gurubu burçlar iradelidirler, aldıkları kararı sonuna kadar uygulamak ister ve asla vazgeçmezler. Toprak gurubu burçlar kincidirler ve kolayca affetmezler. Duygusal ve çok hassas bir yapıları vardır. Toprak gurubu burçlar olaylar karşısında tedbirli ve hayata bakış açısı olarak tutucudurlar. Toprak gurubu burçlar bu bağlamda gelenek ve göreneklerine son derece bağlıdırlar. Toprak gurubu burçlar ince ruhlu ve anlayışlıdırlar.

Su Gurubu Burçlar

Su gurubu burçlar hangileridir? Su gurubu burç özellikleri? Su gurubunun genel özellikleri.
Su gurubu burçlar; yengeç burcu, akrep burcu ve balık burcu dur. Su gurubu burçlar öncelikle sezgisel yönleri güçlü olan burçlardır. Su gurubu burçlar sezgisel oldukları kadar, duygusaldır. Enerjiktirler ancak bu enerjikleri duygusal yöndedir. Su gurubu burçlar pasif bir yapıda olup, içe dönüktürler. Biraz korkak daha doğrusu ihtiyatlı davranışlar sergilerler. Su gurubu burçlar kendine göre çok ritmiktir. Kendine özgü bir ritimleri vardır. Başkasıyla paylaşmayı sevmezler. Su gurubu burçlar duygusal yapıları ve hassas oluşlarıyla dikkat çekerler. Hisleri o kadar derindir ki, çevresindeki insanların niyetini ve düşüncelerini kolayca sezebilirler.

Su gurubu burçlar oldukça hırslı ve ihtiraslıdır, ancak duygularını gizleme konusunda da oldukça ustadırlar. Dışa dönük, arkadaş canlısı bir profil ortaya koysalar bile kendi içlerinde bambaşka dünyaları vardır. Su gurubu burçlar iç dünyalarını kolayca dışa açmazlar. Onları tanımak için zaman gerekir. Adeta kapalı bir kutu gibi davranırlar. Su gurubu burçlar için romantizm ve aşk çok önemlidir. Su gurubu burçlar aşık olduklarında iyi ve sadık bir sevgili/eş olurlar. Dünya sanki sevdikleri kişinin etrafında döner. Su gurubu burçlar sezgileri gelişmiş kişilerdir. İnsanların davranışlarını, nasıl bir düşünce içinde olduklarını anlayabilirler. Çevreleriyle sıkı ve etkin ilişkiler içindedirler . Su gurubu burçlar sosyal anlamda oldukça faaldirler ve ışıltılı kişilikleriyle hemen fark edilirler. İyi bir dostlukları/arkadaşlıkları vardır. Dolayısıyla arkadaş çevreleri çok geniş olur. Su gurubu burçlar aynı zamanda yardım severdirler. Sevdikleri için yapmayacakları fedakârlık yok gibidir.

Su gurubu burçlar hayatı ve sorunları epey ciddiye alırlar ve bu durum kendilerini yıpratmalarına neden olur. Genelde hayalperest bir yapıdadırlar. Baskı altında olmaktan ve kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Özgürlükleri onlar için çok önemlidir. Su gurubu burçlar keskin bir zekaya sahiptir ve kavrama yetenekleri oldukça gelişmiştir. Su gurubu burçların aile bağları kuvvetlidir. Su gurubu burçlar cinsel yönden de arzuludurlar. Maddiyata ve lüks yaşamaya eğilim içindedirler. Sahip olmak istedikleri hemen her şeye hırslarıyla ulaşmaya çalışırlar. Manevi hayatları da oldukça çeşitlidir. Su gurubu burçlar sadık, sevimli ve sevecen bir tutum içindedirler. Gayet sempatik ve enerji dolu davranışlarıyla dikkat çekerler. Su gurubu burçlar kendisine yapılanı kolay kolay unutmazlar. Yani hafızaları son derece kuvvetlidir. Olaylardan kolayca etkilenir ve kolay bir şekilde de etkisinden kurtulamazlar.

Su gurubu burçlar başladıkları bir işi sonlandırmak isterler ve yarım bırakmaktan hoşlanmazlar. Bir konuda başarılı olmak için tüm enerjilerini sarf ederler. Su gurubu burçlar idealisttirler, idealleri peşinde bir ömür boyunca koşabilirler. Neşeli ve eğlenceli dış görünüşlerine rağmen kimi zaman karamsar bir ruh sergiler ve uzunca bir süre bu durumdan kurtulmakta zorlanırlar, hatta başaramazlar. Su gurubu burçlar merhametlidirler. Gelişkin bir vicdanları vardır. Su gurubu burçlar mantıklarından çok, duygularıyla hareket ederler, duygularını yoğun bir şekilde yaşarlar. Son derece konuşkandırlar. Su gurubu burçlar ayrıca azimli ve inatçıdırlar. Bu bağlamda ikna kabiliyetleri oldukça gelişmiştir. Su gurubu burçlar espritüeldirler ve hayata pembe gözlüklerle bakmaya çalışırlar.

Burç Tarihleri için linke tıklaya bilirsiniz!

Hava Gurubu Burçlar

Hava gurubu burçlar hangileridir? Hava gurubu burç özellikleri? Hava gurubunun genel özellikleri.
Hava gurubu burçlar; ikizler burcu, kova burcu ve terazi burcu dur. Hava gurubu burçlar genel olarak bakıldığında halk arasında en çok korkulan üç burçtur 🙂 Terazi burcu pek o kadar olmasa da, ikizler burcu ve kova burcundan insanlar biraz çekinirler. Hava gurubu burçlar, hava elementinden oluşmuştur dolayısıyla hava, ateş ve suyun birleşiminden oluştuğu kabul edilir bu yüzden ikisi de Merkür ile simgelenir.

Hava gurubu burçlar bireysel iletişime açık bir guruptur. Kişisel ilişkileri iyi becerirler ve çok yönlüdürler. Özellikle ikizler burcunda bu daha baskındır. Terazi burcu ise daha dengelidir özellikle insan ilişkilerinde dengeleyici, uzlaştırıcı bir yapı sergiler. Hava gurubu burçlar işle ilgili konularda gayet detaycı ve sorumluluk sahibidirler. Karşılaştıkları sorunların çok kısa sürede üstesinden gelir, pratik çözümler üretmeyi becerirler. Hava gurubu burçlar hayata karşı sürekli iyimser bakarlar.

Hava gurubu burçlar kolay sıkılan bir yapıdadırlar. Sürekli aynı şeyle ilgilenmek istemezler, bu onları sıkar. Hava gurubu burçlar emir almaktan, özellikle özgürlüklerinin kısıtlanmasından hoşlanmazlar. Aşırı duygusal olmamalarına karşın, çoğu zaman alıngan ve kırılgan bir yapıdadırlar. Hava gurubu burçlar sevdiklerine ve dostlarına oldukça önem verirler. Son derece fedakardırlar ve iyilik yapmaktan zevk duyarlar. Hava gurubu burçlar çevresindeki insanları yönlendirmeyi iyi becerirler. İnce ruhlu ve estetik olduklarından sanata yatkındırlar. Tekdüzelikten asla hoşlanmazlar ve sürekli bir farklılık yaratma arayışındadırlar. Hava gurubu burçlar için arkadaşlıklar ve dostluklar çok kıymetlidir. İnsan ilişkileri onları adeta hayata bağlar. Değişik fikirler ortaya atmakta ve değişik bakış açıları ile yeni yaklaşımlar geliştirmekte ustadırlar. Hava gurubu burçlar çoğu zaman mükemmeliyetçilikleri nedeniyle hemen hiçbir şeyi kolayca beğenmezler ve sürekli her şeyin en iyisini, en güzelini, en estetiğini isterler.

Maddiyat hava gurubu burçlar için önemli olmasına karşın, kendilerini savurganlıktan alıkoyamazlar. Bir şeyi beğenirlerse, onun için elindeki avucundakini vermeye hazırdırlar zira kolay beğenmezler. Hava gurubu burçlar sabit fikirli asla değillerdir. Yeniliklere ve yeni ortamlara rahatça adapte olurlar. Hava gurubu burçlar duygu ve düşüncelerini dile getirirken kimi zaman alaycı bir dil kullanabilirler. Çıkarcı asla değillerdir, çıkar ilişkileri içinde olmazlar. Hava gurubu burçlar emek ve çabalarının karşılığını mutlaka almak isterler. Nazik ve kibardırlar dolayısıyla bu yaklaşımlarıyla kısa sürede çevrelerindekilerin beğenileri kazanır ve takdir edilirler.

Ateş Gurubu Burçlar

Ateş gurubu burçlar hangileridir? Ateş gurubu burç özellikleri? Ateş gurubunun genel özellikleri.
Ateş grubu burçlar : Koç burcu, Aslan burcu ve Yay burcu du. Ateş grubu burçlar canlı, hareketli ve enerjiktirler. Girişimci ruhlu ve yerinde duramayan bir yapıdadırlar. Ateş grubu burçlar çok çabuk heveslenip çok çabuk da sıkılabilirler. Çok yönlü ve beceriklidirler. Ateş grubu burçlar emir almaktan çok emir vermekten hoşlanır ve yönetmekten ve liderlik etmekten vasıfları nedeniyle keyif alırlar. Ateş grubu burçlar hırslı ve idealisttirler. Bir şeyi akıllarına koyduklarında mutlaka yapar ve başarılı sonuçlar alırlar. Ateş grubu burçlar girdikleri her ortamda hemen dikkat çeker ve çevrelerindeki insanları etkilemek isterler ve bunu da becerirler. Ateş grubu burçlar tez canlı ve acelecidirler. İstedikleri hemen anında olsun isterler ve elde ettikten sonra da gayet kolay ve hızlı bir şekilde sıkılabilirler. Ateş grubu burçlar sürekli yeni ve farklı hedeflere ulaşmaya çalışırlar.

Ateş grubu burçlar yönlendirilmekten ve yönetilmekten hoşlanmazlar çünkü lider ruhludurlar. Tepkilerini gayet kolay bir şekilde dışa vurur ve kendilerini çok net bir şekilde ifade ederler. Ateş grubu burçlar davranışlarıyla kendilerini anlatabilme becerisine sahiptirler. Ateş grubu burçlar cesur ve korkusuz bir şekilde risk alabilirler. Özgürlüklerine son derece düşkündürler ve kısıtlanmaktan asla haz etmezler. Ateş grubu burçlar kısıtlandıklarını hissettikleri ortamlardan hemen uzaklaşırlar ve sıkılırlar.

Ateş grubu burçlar baskı altında olmaktan hoşlanmazlar. Kendi içlerinde huzursuz olmalarına karşın, huzursuz hissettikleri ortamlarda kalmaya dayanamazlar. Ateş grubu burçlar yeni fikirler, yeni planlar geliştirmek konusunda son derece başarılıdırlar. Olayları kolayca analiz ederler ve mantıklı sonuçlar elde ederler. Ateş grubu burçlar yaratıcıdırlar ve kültürel açıdan oldukça etkindirler. Yaptıkları işi eksiksiz yapar ve kendilerinden başarıyla söz ettirirler.

Önceki İçerikYeni burçlar
Sonraki İçerikYılan Burcu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz